סוכות

סוכות תשע"א (גליון מספר 669)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary סוכות גליון מס' 669 תשע"א(קישור לדף המקורי) וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים. (ויקרא כג, מ)     כבר כתבתי לך בני כמה פעמים במה שקדם, שהאדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה תמיד, ורעיוניו וכל עשתונותיו נתפשות אחרי פועל ידיו, אם טוב ואם רע. ועל כן כי רצה המקום לזכות עמו ישראל אשר בחר הירבה להם מצוות, להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה תמיד כל היום. ומכלל המצוות שציונו להתפיש מחשבתינו בעבודתו בטהרה היא מצוות התפלין, להיותן...

Sukkot 5770 – Gilayon #620

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Sukkot And you shall rejoice in your Festival – you, and your son, and your daughter, and your manservant, and your maidservant, and the Levite, and the stranger, and the orphan, and the widow, who are within your gates. (Devarim 16:14)   Rabbi Yehudah bar Simon says: The Holy One, blessed be He, said – "If you have four householders, you have And you shall rejoice in your Festival – you, and your son, and your daughter, manservant,...

סוכות תש"ע (גליון מספר 620)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary סוכות גליון מס' 620 תש"ע(קישור לדף המקורי) וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ  וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ. (דברים טז, יד)     רבי יהודה בר סימון אומר: אמר הקב"ה – אם יש לך ד' בני בתים יש לך 'ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך' ואני יש לי ארבע בני בית 'הלוי והגר והיתום והאלמנה' שלי וכולן בפסוק אחד, אם אתה משמח את שלי ואת שלך בבית בימים טובים שנתתי לך, אף אני משמח את שלי ואת שלך בבית הבחירה, שנאמר (ישעיה נו) 'והביאותים אל הר...

Sukkot 5769 – Gilayon #571

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Ha'azinu – Sukkot All seven days, one makes one's sukkah into regular and one's home into an occasional . If rains fall, at what point may one leave the sukkah? When the porridge becomes spoiled . spun a parable: To what may this be compared – to a servant who came to pour a cup for his master, and he poured a jug on his face. (Mishnah Sukkah 2:9)...

סוכות תשס"ט (גליון מספר 571)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary סוכות גליון מס' 571 תשס"ט(קישור לדף המקורי) כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות? משתסרח המקפה. משלו משל: למה הדבר דומה – לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו. (משנה סוכה ב , ט)     איבעיא להו (נשאלה ללומדים שאלה): מי שפך למי? תא שמע דתניא (בוא ושמע מה ששנינו בברייתא): שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו: אי אפשי בשימושך (אינני רצה שתשמש אותי).  (בבלי סוכה כט, ע"א)   מי שפך למי? עבד לרבו והכי קאמר:...

Sukkot 5768 – Gilayon #516

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Sukkot FOR A SEVEN DAY PERIOD YOU SHALL LIVE IN SUKKOT. EVERY RESIDENT AMONG THE ISRAELITES SHALL LIVE IN SUKKOT (Vayikra 23:42)   All seven days, one makes his sukkah into regular and his home in to an occasional . If rains fall, at what point may he leave the sukkah? When the porridge becomes spoiled . spun a parable: To what may this be compared – to...

סוכות תשס"ח (גליון מספר 516)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat סוכות גליון מס' 516 תשס"ח(קישור לדף המקורי) בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת. (ויקרא כג, מב)     כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי. ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות? משתסרח המקפה. משלו משל: למה הדבר דומה – לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו. (משנה סוכה ב , ט)   איבעיא להו (נשאלה ללומדים שאלה): מי שפך למי? תא שמע,דתניא (בוא ושמע מה ששנינו בברייתא): שפך לו רבו קיתון על פניו ואמר לו: אי אפשי בשימושך (אינני רצה...

Sukkot 5766 – Gilayon #467

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Sukkot Spread Your sukkah of peace over us, The sukkah of compassion, life, and peace.   The Sukkah of Peace – Dream and Reality They offer healing offhand for the wounds of My people, saying "Peace, peace," but there is no peace (Jeremiah 6:14). Saying "Peace, peace," but there is no peace – They say "peace" but behold; there is no peace, for the enemy comes daily. (ReDaK ad loc)   R. Mani of Sha'ab and...

סוכות תשס"ו (גליון מספר 467)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat סוכות גליון מס' 467 תשס"ו(קישור לדף המקורי) ופרוש עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום     "סוכת שלום – בין מציאות לחזון" וַיְרַפְּאוּ אֶת שֶׁבֶר עַמִּי עַל נְקַלָּה לֵאמֹר: שָׁלוֹם שָׁלוֹם וְאֵין שָׁלוֹם. (ירמיהו ו , יד)   'לאמר שלום שלום ואין שלום' – הם אמרו שלום והנה אין שלום כי הנה האויב בא יום יום.  (רד"ק שם, שם)   ר' מני דשאב ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום; בקריאת שמע – 'פורס סוכת...

Sukkot 5765 – Gilayon #361

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Sukkot WHAT IS OCCURRING OCCURRED LONG SINCE, AND WHAT IS TO OCCUR OCCURRED LONG SINCE: AND GOD SEEKS THE PURSUED. (Kohelet 3:15)   In connection with that which is written, and God seeks the pursued – Rabbi Huna said in the name of Rabbi Yosef: In the future, God will exact the blood of the pursued from their pursuers: A righteous man pursues a righteous man – and God seeks the pursued, A wicked man pursues...