וירא

וירא תשע"ב (גליון מספר 724)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת וירא גליון מס' 724 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא  וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם. (בראשית י"ח, א')       וירא אליו – לבקר את החולה (ב"מ פו) אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו. (רש"י שם, שם)   הנה זרים משמיצים את היהדות ואת נושאיה, את נחלת אברהם ואת יורשיה: כביכול, הנימולים הללו מתנשאים בלבם ורואים את עצמם "יחידים" לאלהיהם. כי אות הברית, המבדילה אותם מן האומות, מסירה מלבם כל רעיון קוסמופוליטי, כל רגש אחווה עם כלל...

Vayeira 5771 – Gilayon #673

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera And they said to him: "Where is your wife, Sarah?" And he said: "Here she is in the tent." (Bereishit 18:9)   And they said to him: . There are dots over the letters alef yod vav in the word eylav. And we learned: Rabbi Simeon the son of Eleazar says: "Wherever the letters are more than the dotted ones, you must expound on the letters, etc." And here, the dotted letters are...

וירא תשע"א (גליון מספר 673)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת וירא גליון מס' 673 תשע"א(קישור לדף המקורי) וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו:אַיֵּה שָׂרָה אִשְׁתֶּךָ? וַיֹּאמֶר: הִנֵּה בָאֹהֶל. (בראשית יח, ט)   ויאמרו אליו – נקוד על אי"ו שבאליו, ותניא: ר"ש בן אלעזר אומר: כל מקום שהכתב רבה על הנקודה אתה דורש הכתב וכו' וכאן הנקודה רבה על הכתב ואתה דורש הנקודה שאף לשרה שאלו 'איו אברהם'- למדנו שישאל אדם באכסניא שלו לאיש על האשה ולאשה על האיש. בב"מ (דף פ"ז) אומרים: יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, אלא להודיע שצנועה היתה, כדי לחבבה על בעלה. אמר רבי יוסי בר...

Vayeira 5770 – Gilayon #624

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera And God was with the lad, and he grew, and he dwelt in the desert, and he became an archer. (Bereishit 21:20)   An archer – Multiple Interpretations An archer – roveh kashat – one who shoots arrows with a bow. because of his occupation, like hamar , gamal , tzayad . Therefore, the letter shin is punctuated with a dagesh. He would dwell in the desert and waylay the...

וירא תש"ע (גליון מספר 624)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת וירא גליון מס' 624 תש"ע(קישור לדף המקורי) וַיְהִי אֱלֹהִים אֶת הַנַּעַר וַיִּגְדָּל וַיֵּשֶׁב בַּמִּדְבָּר  וַיְהִי רֹבֶה קַשָּׁת. (בראשית כא, כ)     רובה קשת – בעיני מתבוננים שונים רובה קשת – יורה חצים בקשת. קַשָּׁת – על שם האומנות כמו חמר, גמל, ציד לפיכך השי"ן מודגשת. היה יושב במדבר ומלסטם את העוברים, הוא שנאמר (לעיל טז יב) 'ידו בכל וגו".  (רש"י שם, שם)   ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת. להגיד מעשהו ומלאכתו אשר היה בה מתפרנס אחרי צאתו מבית אביו אשר שלחו בלא כלום. ('עקידת יצחק' לרבי...

Vayeira 5769 – Gilayon #576

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera AND HE LIFTED HIS EYES AND SAW, AND BEHOLD, THREE MEN WERE STANDING BESIDE HIM, AND HE SAW AND HE RAN TOWARD THEM FROM THE ENTRANCE OF THE TENT, AND HE PROSTRATED HIMSELF TO THE GROUND. (Bereishit 18:2)   We have already stated that the forms in which angels appear form part of the prophetic vision. Some prophets see angels in the form of man, e.g., And behold three men stood by him (Bereishit 18:2); others...

וירא תשס"ט (גליון מספר 576)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת וירא גליון מס' 576 תשס"ט(קישור לדף המקורי) וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא: וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו  וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה. (בראשית יח, ב)     מי רואה אנשים ומי רואה מלאכים? אתה תמצא נביאים רואים את המלאכים בדמות אדם: 'והנה שלושה אנשים' (בראשית יח, ב), ויש מהם הרואים את המלאכים בדמות אדם המעורר אימה וחרדה. הוא אומר: 'ומראהו ככמראה האלהים נורא מאד (שופטים י"ג, ו) ויש מהם הרואים אותו בדמות אש: 'וירא מלאך ה' אליו בלבת אש ' (שמות ג, ב). נאמר שם: אברהם שהיה...

Vayeira 5768 – Gilayon #520

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera AND THE LORD CAUSED TO RAIN DOWN UPON SODOM AND GOMORRAH BRIMSTONE AND FIRE, FROM THE LORD, FROM HEAVEN. AND HE TURNED OVER THESE CITIES AND THE ENTIRE PLAIN, AND ALL THE INHABITANTS OF THE CITIES, AND THE VEGETATION OF THE GROUND. (Bereishit 19:24-25)   When He overturned the cities in which Lot had dwelt It should be asked: What was the point of this overturning and great judgment of Sodom? There were certainly...

וירא תשס"ח (גליון מספר 520)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 520 תשס"ח(קישור לדף המקורי) וַה' הִמְטִיר עַל סְדֹם וְעַל עֲמֹרָה גָּפְרִית וָאֵשׁ  מֵאֵת ה' מִן הַשָּׁמָיִם. וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר  וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה. (בראשית יט, כד-כה)     'בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט' יש לשאול: ההפיכה הזאת והמשפט הגדול הזה בסדום למה? כי בוודאי אומות היו בעולם שהם רעים וחטאים כמותם ולא היה בהם העונש כל כך, ועוד: אברהם שהיה שורש האמונה היה אפשר להחזירם בתשובה והתשובה עולה על הכל? אבל, מפני שהיתה עיר סדום...

Vayeira 5767 – Gilayon #471

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera AND ABRAHAM TOOK THE WOOD FOR THE BURNT OFFERING, AND HE PLACED UPON HIS SON ISAAC, AND HE TOOK INTO HIS HAND THE FIRE AND THE KNIFE, AND THEY BOTH WENT TOGETHER. (Bereishit 22:6) AND ABRAHAM SAID, "GOD WILL PROVIDE FOR HIMSELF THE LAMB FOR THE BURNT OFFERING, MY SON." AND THEY BOTH WENT TOGETHER. (Bereishit 22:8)   and they both went together Abraham, who knew that he was going to slaughter his...