וירא

וירא תשס"ז (גליון מספר 471)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 471 תשס"ז(קישור לדף המקורי) וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת עֲצֵי הָעֹלָה וַיָּשֶׂם עַל יִצְחָק בְּנוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ אֶת הָאֵשׁ וְאֶת הַמַּאֲכֶלֶת  וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו. (בראשית כב, ו) וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם: אֱלֹהִים יִרְאֶה לּוֹ הַשֶּׂה לְעֹלָה בְּנִי  וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו. (בראשית פרק כב, ח)   וילכו שניהם יחדיו – אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר. (רש"י בראשית כב, ו)   ורז"ל אמרו שהיה יצחק כאשר נעקד בן שלשים ושבע שנים. ואם דברי קבלה נקבל. ומדרך סברא אין...

Vayeira 5766 – Gilayon #421

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayera HIS WIFE LOOKED BEHIND HIM AND SHE THEREUPON TURNED INTO A PILLAR OF SALT. (Bereishit 19:26)   His wife looked behind him – behind Lot. And she thereupon turned into a pillar of salt – By salt she had sinned and by salt she was punished. He said to her : "Give a little salt to these strangers" and she answered him, "Do you mean to introduce this bad custom, also, into our...

וירא תשס"ו (גליון מספר 421)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 421 תשס"ו(קישור לדף המקורי) וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח. (בראשית יט, כו)     'ותבט אשתו מאחריו' – מאחריו של לוט. 'ותהי נציב מלח' – במלח חטאה ובמלח לקתה. אמר לה: תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו: אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה. (רש"י שם, שם)   וענין איסור ההבטה, אמר רש"י: 'אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצל, אינך רשאי לראות בפורענותן'. ועוד בו ענין, כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכן המחשבה...

וירא תשס"ה (גליון מספר 376)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 376 תשס"ה(קישור לדף המקורי) וַיְחַזֵּק ה' אֶת לֵב פַּרְעֹה וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם, כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה. (שמות ט, יב)     "ויחזק ה' את לב פרעה" – מהי בחירה חופשית? לפי הסגנון העברי הקרוב רגילים לייחס כל דבר ודבר לפעולת האלוהים במישרים; על אישה עקרה אומרים ש'ה' סגר רחמה', על תאונה הגורמת למיתת אדם בלי כוונת הממית, אומרים ש'האלוקים אינה לידו'… כל דבר שיש לו כמה סיבות, וסיבות אלו יש להן סיבות וכן הלאה עד לאין סוף, ולפי ההשקפה הישראלית, סיבת כל...

Vayeira 5765 – Gilayon #366

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vaera HE ANNIHILATED THOSE CITIES AND THE ENTIRE PLAIN, AND ALL THE INHABITANTS OF THE CITIES AND THE VEGETATION OF THE GROUND. LOT'S WIFE LOOKED BACK, AND SHE THEREUPON TURNED INTO A PILLAR OF SALT. NEXT MORNING, ABRAHAM HURRIED TO THE PLACE WHERE HE HAD STOOD BEFORE THE LORD, AND HE LOOKED DOWN TOWARD SODOM AND GOMORRAH AND ALL THE LAND OF THE PLAIN, AND HE SAW THE SMOKE OF THE LAND RISING LIKE THE...

וירא תשס"ה (גליון מספר 366)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 366 תשס"ה(קישור לדף המקורי) וַיַּהֲפֹךְ אֶת הֶעָרִים הָאֵל וְאֵת כָּל הַכִּכָּר וְאֵת כָּל יֹשְׁבֵי הֶעָרִים וְצֶמַח הָאֲדָמָה. וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח. וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי ה'. וַיַּשְׁקֵף עַל פְּנֵי סְדֹם וַעֲמֹרָה וְעַל כָּל פְּנֵי אֶרֶץ הַכִּכָּר, וַיַּרְא: וְהִנֵּה עָלָה קִיטֹר הָאָרֶץ כְּקִיטֹר הַכִּבְשָׁן. (בראשית יט, כה- כח)     "השקף, השקיפה" – האם ניתן לשנות את צורת ההסתכלות? 'וישקף' – לדעת אם נמצאו שם עשרה וניצולו, אם לאו. (רשב"ם בראשית יט, כח) 'וישקף' – השקפת...

Vayeira 5764 – Gilayon #316

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Vayera NOW GOD APPEARED TO HIM BY THE OAKS OF MAMRE AS HE WAS SITTING AT THE ENTRANCE TO HIS TENT AT THE HEAT OF THE DAY. "Appeared to him" – to visit the sick. Said R' Chamma bar Chaninah: It was the third day since his circumcision, and The Holy One, Blessed Be He, came to inquire as to his welfare. (Rashi Bereishit 18:1)   You Shall Walk in His Ways Said R' Chamma...

וירא תשס"ד (גליון מספר 316)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 316 תשס"ד(קישור לדף המקורי)   וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם.   'וירא אליו' – לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו. (רש"י בראשית יח , א)     "והלכת בדרכיו" אמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב (דברים יג) 'אחרי ה' אלהיכם תלכו'? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה!? והלא כבר נאמר (דברים ד) 'כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא'! אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה; מה...

Vayeira 5763 – Gilayon #261

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Vayera THE LORD APPEARED TO HIM BY THE TEREBINTHS OF MAMRE; HE WAS SITTING AT THE ENTRANCE OF THE TENT AS THE DAY GREW HOT. LOOKING UP, HE SAW THREE MEN SANDING NEAR HIM. AS SOON AS HE SAW THEM, HE RAN FROM THE ENTRANCE OF THE TENT TO GREET THEM, AND HE BOWED TO THE GROUND.   THE ESSENCE OF SIGHT HE SAW – Why "he saw" "he saw" twice? The first is to be understood according to its plain meaning. The second "saw" implies...

וירא תשס"ג (גליון מספר 261)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת וירא גליון מס' 261 תשס"ג(קישור לדף המקורי) וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם. וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה.       מהות הראייה וירא – מהו 'וירא וירא' שני פעמים? הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה, נסתכל שהיו נצבים במקום אחד והבין שלא היו רוצים להטריחו ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומם לכבודו ולהראותו שלא רצו להטריחו, וקדם הוא ורץ לקראתם. (בבא מציעא (פו ב).  (רש"י שם, שם)  ...