דברים

דברים תשס"ז (גליון מספר 506)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 506 תשס"ז(קישור לדף המקורי) ה' אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב. (דברים א)              והנכם היום ככוכבי השמים – וכי ככוכבי השמים היו באותו היום, והלא לא היו אלא שישים ריבוא, מהו והנכם היום, הנכם משולים כיום, קיימים כחמה וכלבנה וככוכבים. (רש"י דברים א, י)   ככוכבי… – הנושא את עיניו אל השמים הזרועים כוכבים, יתרשם רק מהריבוי שאין לו מספר, אך לא יעלה על דעתו לספור כוכבים בודדים; וכך יתרשם גם מי שסוקר אתכם בכללותכם. אכן, בתולדות האנושות...

Devarim 5766 – Gilayon #457

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Devarim BECAUSE OF THIS OUR HEARTS ARE SICK, BECAUSE OF THESE OUR EYES ARE DIMMED: BECAUSE OF MOUNT ZION, WHICH LIES DESOLATE; FOXES PROWL OVER IT. (Eikhah 5:17-18)   Another time, they were going up to Jerusalem. When they reached Mt. Scopus, they tore their clothing. When they arrived at the Temple Mount, they saw a fox running out of the area where the Holy of Holies had been. They began to cry, while Rabbi...

דברים תשס"ו (גליון מספר 457)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 457 תשס"ו(קישור לדף המקורי) עַל זֶה הָיָה דָוֶה לִבֵּנוּ, עַל אֵלֶּה חָשְׁכוּ עֵינֵינוּ. עַל הַר צִיּוֹן שֶׁשָּׁמֵם, שׁוּעָלִים הִלְּכוּ בוֹ. (איכה פרק ה, יז-יח)     שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו (במדבר א') 'והזר הקרב יומת' ועכשיו 'שועלים הלכו בו' ולא נבכה?! אמר...

Devarim 5765 – Gilayon #407

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Devarim ONLY OG KING OF BASHAN WAS LEFT OF THE REMAINING REFAIM. HIS BEDSTEAD, AN IRON BEDSTEAD, IN NOW IN RABBAH OF THE AMMONITES; IT IS NINE CUBITS LONG AND FOUR CUBITS WIDE, BY THE FORE-ARM OF A MAN. (Devarim 3:11)   An iron bedstead – When he was young he was very strong and when he lay down he would break a wooden bedstead. That is why they made it out of iron. But...

דברים תשס"ה (גליון מספר 407)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 407 תשס"ה(קישור לדף המקורי) כִּי רַק עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל, הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן  תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִישׁ. (דברים ג, יא)     'ערש ברזל' – לפי שכשהיה קטן היה חזק מאד ובהשתטחו היה משבר ערס של עץ, לכך עשאוהו של ברזל, כי לאדם גדול שיש בו דעת לא היה צריך כך. (רשב"ם דברים שם, שם)   לא בכוח, כי אם ברוחי 'ויברך יעקב את פרעה' – היה שם עוג באותה שעה...

Devarim 5764 – Gilayon #351

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Devarim HOW CAN I BEAR UNAIDED THE TROUBLE OF YOU, AND THE BURDEN, AND YOUR BICKERING! (Devarim 1:12)     This teaches you that they were contentious and combative towards each other. (Rabbeinu Behayeiy on Devarim 1:12)   That it is said, I cannot bear the burden of you by myself (Devarim 1:9) and afterwards, How can I bear unaided the trouble of you (1:12) can be interpreted in two ways: First, that the expression...

דברים תשס"ד (גליון מספר 351)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 351 תשס"ד(קישור לדף המקורי) איכה אשא לבדי, טרחכם ומשאכם ו ר י ב כ ם (דברים א' יב)     למדך שהיו בעלי מריבה וקטטה אלו עם אלו (רבינו בחיי דברים א , יב)   ומה שנאמר 'לא אוכל לבדי שאת אתכם' ואחר כך אמר 'איכה אשא לבדי טרחכם …' יש לפרשו בשני פנים; האחד הוא שלשון 'לא אוכל' מורה על הדבר הנמנע ובלתי אפשרי כלל ולשון 'איכה אשא' מורה על דבר אפשרי, אך שאינו מן הראוי לעשותו, ו'לא אוכל' משמע גם להבא,...

Devarim 5763 – Gilayon #300

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Devarim HOW CAN I BEAR UNAIDED THE TROUBLE OF YOU, AND THE BURDEN, AND THE BICKERING! (Devarim 1:12)   "The Lord God called to the human and said to him: 'Ayeka' (Bereishit 3:9) – Eicha , Eicha, Eicha and "Ayeka" ("Ayeka" (where are you) and "eicha" ('alas' and 'how') share the same spelling.) Said Rabbi Abahu in the name of Rabbi Chanina: It is written (Hoshea 6), "But they, to a man,...

דברים תשס"ג (גליון מספר 300)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת דברים גליון מס' 300 תשס"ג(קישור לדף המקורי) אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם (דברים א, יב)     "וַיִּקְרָא ה' אֱלֹהִים אֶל הָאָדָם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה" (בראשית ג,ט) – אֵיכָה, אֵיכָה, אֵיכָה ו"אַיֶּכָּה"   אמר רבי אבהו בשם ר' חנינא: כתיב (הושע ו) 'וְהֵמָּה כְּאָדָם עָבְרוּ בְרִית שָׁם בָּגְדוּ בִי' – המה כאדם הראשון, מה אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן וצויתיו ועבר על צוויי, ודנתי אותו בשלוחין ובגרושין, וקוננתי עליו 'אַיֶּכָּה', הכנסתיו לתוך גן עדן, שנאמר 'ויניחהו בגן עדן, וצויתיו, שנאמר 'ויצו ה' אלהים על...

Devarim 5762 – Gilayon #247

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Devarim PROVIDE YOURSELVES WITH MEN, WISE, UNDERSTANDING, AND KNOWLEDGEABLE, FOR YOUR TRIBES, AND I WILL SET THEM AS YOUR HEADS. (Devarim 1:13)   "Men wise and knowledgeable" – But "understanding" I did not find. This is one of the seven attributes which Yitro had suggested to Moshe – yet he found only three: Men righteous, wise and knowledgeable. (Rashi ibid., ibid.)   The Halakhic Requirements for Judges The Bet Din (court) of three, even though its requirements are less stringent than those listed above, each member...