במדבר

Bamidbar 5767 – Gilayon #497

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Bamidbar EACH ONE BY ITS CONTINGENT, UNDER THE INSIGNIAS OF THE FATHER'S HOUSE, SHALL THE CHILDREN OF ISRAEL ENCAMP, AT A DISTANCE, AROUND THE TENT OF APPOINTMENT, SHALL THEY ENCAMP. (Bamidbar 2:2)   Of their fathers' house seems superfluous; it would have been sufficient to say, Each with his standard under the insignias shall Children of Israel camp. What does the expression their fathers' house come to teach? It is similar to that which is...

במדבר תשס"ז (גליון מספר 497)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר גליון מס' 497 תשס"ז(קישור לדף המקורי) אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל  מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ. (במדבר ב, ב)     'לבית אבותם' – לא היה צריך לומר אלא 'איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל'- מה ת"ל 'לבית אבותם'? הה"ד (איוב לו) 'אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק' בשעה שאמר הקב"ה למשה: עשה אותם דגלים כמו שנתאוו, התחיל משה מיצר. אמר: עכשיו עתידה המחלוקת להינתן בין השבטים; אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח והוא אומר 'אי אפשי אלא...

Bamidbar 5766 – Gilayon #448

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Bamidbar WHEN THE TABERNACLE IS TO SET OUT, THE LEVITES SHALL TAKE IT DOWN, AND WHEN THE TABERNACLE IS TO BE PITCHED, THE LEVITES SHALL SET IT UP; ANY OUTSIDER WHO ENCROACHES SHALL BE PUT TO DEATH. THE ISRAELITES SHALL ENCAMP TROOP BY TROOP, EACH MAN WITH THIS DIVISION AND EACH UNDER HIS STANDARD. BUT THE LEVITES SHALL ENCAMP AROUND THE TABERNACLE OF THE PACT, THAT WRATH NOT STRIKE THE ISRAELITE COMMUNITY; THE LEVITES SHALL...

במדבר תשס"ו (גליון מספר 448)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר גליון מס' 448 תשס"ו(קישור לדף המקורי) וּבִנְסֹעַ הַמִּשְׁכָּן יוֹרִידוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם, וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן, יָקִימוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם, וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת. וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל דִּגְלוֹ, לְצִבְאֹתָם. וְהַלְוִיִּם יַחֲנוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְלֹא יִהְיֶה קֶצֶף עַל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל  וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת. (במדבר א, נא-נג)     שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר "אלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד". אמר: הללו למי אמרו? אמרו לו: לכהן גדול. אמר אותו נכרי בעצמו: אלך...

Bamidbar 5765 – Gilayon #397

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Bamidbar AND THE LORD SPOKE TO MOSES, SAYING: DO NOT ON ANY ACCOUNT ENROLL THE TRIBE OF LEVI NOR TAKE A CENSUS OF THEM WITH THE ISRAELITES. (Bamidbar 1:48-49)   Do not on any account enroll the tribe of Levi When God told Moses, "Do not on any account enroll the tribe of Levi…," Moses was worried and said, "Could it be that there is something wrong with my tribe, that God does not want...

במדבר תשס"ה (גליון מספר 397)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר גליון מס' 397 תשס"ה(קישור לדף המקורי) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: אַךְ אֶת מַטֵּה לֵוִי לֹא תִפְקֹד וְאֶת רֹאשָׁם לֹא תִשָּׂא בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר א, מח- מט)     את מטה לוי לא תפקֹד בשעה שאמר לו הקב"ה למשה 'אך את מטה לוי לא תפקוד…' נתירא משה ואמר: שמא יש פסול בשבטי, שאין הקב"ה חפץ שאמננו. אמר לו הקב"ה למשה: לא אמרתי לך כן, אלא להוציאן מן הגזירה שלא ימותו עמהם,ככתוב 'ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל' למה? שהלוים שלי הן והיו לי...

Bamidbar 5764 – Gilayon #342

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Bamidbar WHEN THE TABERNACLE IS TO SET OUT, THE LEVITES SHALL TAKE IT DOWN, AND WHEN THE TABERNACLE IS TO BE PITCHED, THE LEVITES SHALL SET IT UP; ANY OUTSIDER WHO ENCROACHES SHAL BE PUT TO DEATH. THE ISRAELITES SHAL ENCAMP TROOP BY TROOP, EACH MAN WITH HIS DIVISION AND EACH UNDER HIS STANDARD. THE LEVITES, HOWEVER, SHALL CAMP AROUND THE TABERNACLE OF THE PACT, THAT WRATH MAY NOT STRIKE THE ISRAELITE COMMUNITY; THE LEVITES...

במדבר תשס"ד (גליון מספר 342)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר – שבועות גליון מס' 342 תשס"ד(קישור לדף המקורי) וּבִנְסֹעַ הַמִּשְׁכָּן יוֹרִידוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן יָקִימוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם  וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת.  וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל דִּגְלוֹ לְצִבְאֹתָם. וְהַלְוִיִּם יַחֲנוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְלֹא יִהְיֶה קֶצֶף עַל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל  וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת. (במדבר א)   על גבולות ומרחק נכון 'אתה הפקד את הלוים וגו" למה? שהם נאמנים לי – אף בשעת פירוקו והקמתו איני חפץ באחרים שיפרקוהו ויקימוהו אלא הם, ככתוב 'ובנסוע המשכן וגו" יכול המצווה על הלוויים,...

Bamidbar 5763 – Gilayon #291

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Bamidbar EACH ONE BY ITS CONTINGENT, UNDER THE INSIGNIAS OF THE FATHERS' HOUSE, SHALL THE CHILDREN OF ISRAEL ENCAMP, AT A DISTANCE, AROUND THE TENT OF APPOINTMENT, SHALL THEY ENCAMP. (Bemidbar 2:2)   "Each one by its contingent, under the insignias" – According to the arrangements which their father gave them regarding the carrying of his bier. (Rashi, Bereishit 50:13)   "Of their fathers' house" seems superfluous; it would have been sufficient to say, "Each...

במדבר תשס"ג (גליון מספר 291)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת במדבר גליון מס' 291 תשס"ג(קישור לדף המקורי)     אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד  סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ. (במדבר ב,ב)     'איש על דגלו באותות' – באות שמסר להם אביהם לישא מטתו.  (רש"י בראשית נ , יג)    'לבית אבותם' לא היה צריך לומר, אלא 'איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל'. מה תלמוד לומר לבית אבותם? הוא שאומר הכתוב (איוב לו) 'אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק' בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו, התחיל משה מיצר...