קדושים

Kedoshim 5765 – Gilayon #393

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Kedoshim You shall faithfully observe all My laws and all My regulations, lest the land to which I bring you to settle in spew you out. You shall not follow the practices of the nation that I am driving out before you. For it is because they did all these things that I abhorred them… You shall be holy to Me, for I the Lord am holy, and I have set you apart from other...

קדושים תשס"ה (גליון מספר 393)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת קדושים גליון מס' 393 תשס"ה(קישור לדף המקורי) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְאֶת כָּל מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָקִיא אֶתְכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לָשֶׁבֶת בָּהּ. וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקֹּת הַגּוֹי אֲשֶׁר אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם, כִּי אֶת כָּל אֵלֶּה עָשׂוּ וָאָקֻץ בָּם. וִהְיִיתֶם לִי קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה",  וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי. (ויקרא כ; כב, כג, כו)     בחירת ישראל – אתגר מוסרי עם ייעוד אוניברסלי ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי; ואם לאו...

Kedoshim 5763 – Gilayon #287

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Kedoshim YOU SHALL RISE BEFORE THE AGED  AND SHOW DEFERENCE TO THE OLD; YOU SHALL FEAR YOUR GOD: I AM THE LORD.  (Vayikra 19:32)   "You Shall Rise Before The Aged And Show Deference To The Old" –An Expression Of Human Dignity One must rise before one who is very old, even if he is not a wise man; even a young man who is wise must rise before a very old man, but he...

קדשים תשס"ג (גליון מספר 287)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת קדשים גליון מס' 287 תשס"ג(קישור לדף המקורי) מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן – וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה.   "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" – כביטוי לכבוד האדם. מי שהוא זקן מופלג בזקנה, אע"פ שאינו חכם, עומדין לפניו, ואפילו החכם שהוא ילד, עומד בפני הזקן המופלג בזקנה, ואינו חייב לעמוד מלא קומתו אלא כדי להדרו, ואפילו זקן כותי, מהדרין אותו בדברים ונותנין לו יד לסומכו, שנאמר 'מפני שיבה תקום' – כל שיבה במשמע.  (רמב"ם הלכות תלמוד תורה ו , ט)   'ועשית הישר והטוב בעיני...

Kedoshim 5760 – Gilayon #133

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Kedoshim OUR CHALLENGE: RESPECTING NON-JEWS WHILE REMAINING DIFFERENT FROM THEM by Shira Leibowitz Schmidt When new styles of modern women's fashions reached the Jewish communities of Galicia in the early 19th century, the hassidic women began to be swept along with the prevailing trends. Rabbi Haim Halberstam (b.1793) was asked the following question ("she'elah"): Is it permissible for a Jewish woman to wear the kind of stylish headdress ("mitznefet") worn by the Gentile women?" The "mitznefet" was a kind of hair covering which, along with...

קדושים תש"ס (גליון מספר 133)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat םישודק תשרפ ס"שת 133 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) אל םכצראב רג ךתא רוגי יכו (גל , טי ארקיו) .ותא ונות "םכצראב" אוה יתימאה ירסומה ןחבמה המ ינפמ :רמוא לודגה רזעילא יבר – אינת הל ירמאו תומוקמ הששו םישלשב הרות הריהזה יאמ .ער ורוסש ינפמ ?רגב תומוקמ הששו םיעבראב םתייה םירג יכ ונצחלת אלו הנות אל רגו' ביתכד לא ךבש םומ רמוא ןתנ יבר :אינת 'םירצמ ץראב (ב/טנ ףד אעיצמ אבב ילבב) .ךרבחל רמאת םתאש םוקמב הירכנ ץראב רג אוה יאד :"םכצראב רג" םירג גהנמכ ותוא ובהאתש לכשומ...