עקב

עקב תשס"ב (גליון מספר 249)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת עקב גליון מס' 249 תשס"ב(קישור לדף המקורי) פֶּן תֹּאכַל וְשָׂבָעְתָּ וּבָתִּים טֹבִים תִּבְנֶה וְיָשָׁבְתָּ…וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ הַמּוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים… וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ: כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה. וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ, כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל לְמַעַן הָקִים אֶת בְּרִיתוֹ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ כַּיּוֹם הַזֶּה וְהָיָה אִם שָׁכֹחַ תִּשְׁכַּח אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ וְהָלַכְתָּ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבַדְתָּם וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לָהֶם הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם כִּי אָבֹד תֹּאבֵדוּן, כַּגּוֹיִם אֲשֶׁר ה' מַאֲבִיד מִפְּנֵיכֶם כֵּן תֹּאבֵדוּן עֵקֶב לֹא תִשְׁמְעוּן בְּקוֹל ה'...

Eikev 5761 – Gilayon #199

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parshat Ekev   “But the land you are crossing into to possess is a land of hills and cleft-valleys; from the rain of the heavens it drinks water; a land of which God makes demands.”                                                                                             (Devarim 11:11-12)   “A land of which God makes demands.”  A land of which demands may be made, e.g., to set aside challah, heave-offerings, and tithes —  or is it possible that such demands be made of other lands as well? We derive from the passage that demands may be made...

עקב תשס"א (גליון מספר 199)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת עקב גליון מס' 199 תשס"א(קישור לדף המקורי)   הארץ נדרשת ודורשת מהיושבים עליה.   "כי  הארץ  אשר  אתה  בא  שמה  לרשתה  לא כארץ מצרים  היא  אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית  ברגלך כגן הירק והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה  למטר השמים תשתה מים ארץ אשר עיני ה אלהיך   דורש   אותה  …"  ומסיק  בילקוט    עקב (תתס) "דווקא   אותה  ניתן  לדרישה,  להפריש  ממנה חלה תרומה ומעשרות ולא שאר ארצות …" וכל אשר לו  עינים  לראות ולב להבין, ישתומם על המראה מה ענין  חלה  ותרומה  לכאן?...

עקב תש"ס (גליון מספר 148)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat בקע תשרפ ס"שת 148 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) המ לארשי התעו' רמאנש ,הבושת אלא התעו ןיאו עמש לארשי התעו ,(בי י םירבד) '… לאוש ךיהלא 'ה .(א ,דמ והיעשי) עמש התעו ,(א ,ד םש) םיקחה לא (וט ןמיס חלשב אמוחנת שרדמ ) ?דחא רבד קר :דודל אוה ךורב שודקה רמא :"ה תאמ יתלאש תחא' "ה תיבב יתבש יתלאש תחא' תרמא הלחתב ?'ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל' תרמאו תרזחו ? וברל הוש דבע אהי אל ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא לארשי התעו' רמאנש ?תחאב ונל תאב אל...

Eikev 5759 – Gilayon #91

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ekev (link to original page) Parshat Ekev To the Wilderness Parshat Ekev, (perek 8, pasuk 2) establishes the time the children of Israel spent in the wilderness as one of great spiritual significance. We are commanded by Moshe to "Remember the way which God has led us these forty years in the desert". The desert strips away everything inauthentic, tests us so that God–and we ourselves–"can know what is in your hearts." It is no coincidence that the Torah itself was given in the desert, as the Midrash Rabbah tells us....

עקב תשנ"ט (גליון מספר 91)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ekev בקע תשרפ ט"נשת 91 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ?לארשיל הרות הנתנ המ ינפמ :ריאמ יברד הימשמ אנת .ןיזע ןהש ינפמ שא ונימימ' {גל םירבד } : לאעמשי יבר יבד אנת וללה ןייואר אוה ךורב שודקה רמא :'ומל תד םהיתד :(םירמואה שי) ירמאד אכיא .שא תד םהל ןתנתש ןיא ,לארשיל הרות הנתנ אלמלאש ,שא ולא לש .םהינפב דומעל ןילוכי ןושלו המוא לכ (ב"ע ,הכ הציב ילבב) שיו יאנגל ותוא םישרודה שי :"ףרוע השק םע" .חבשל ותוא םישרודה הנהו והמ הזה םעה תא יתיאר השמ לא 'ה רמאיו'...

עקב תשנ"ח (גליון מספר 43)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Ekev בקע תשרפ ח"נשת 43 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) תא דוקפל התוא שרד "התוא שרוד ךיהולא 'ה רשא ץרא" םהישעמ תא קדקדלו היבשוי (בי קוספ אי קרפ םירבד ינוקזח) תדמתמ השירדב הכורכ ץראלו םעל ה"בקה ןיב תירבה "הב ךיהלא 'ה יניע דימת" םירהב עגי ,דערתו ץראל טיבמה" רמוא דחא בותכו ינש ומייקתי דציכ (ד"ק םיליהת) "ונשעיו ?וללה םיבותכ הב 'ה יניע דימת ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאשכו ,םיקוזנ ןניאו "ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה" (מ הקסיפ בקע תשרפ ירפס) בבח אלו...