משפטים

משפטים תשע"ג (גליון מספר 786)

פרשת משפטים גליון מס' 786 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה  וְנָתַן בִּפְלִלִים. (שמות כא, כב)     וכי ינצו – אלה האנשים הם עברים שהם נצים מכה זה את זה וכן 'למה תכה רעך'.  (אבן עזרא שם, שם)   וכי ינצו– בידיים, והוא קשה מלשון ריב, כענין 'שני אנשים עברים נצים'…והושאל למריבה קשה אף על פי שלא תהיה בידיים. (שד"ל שם, שם)   ולא יהיה אסון – באשה; ענוש יענש – ישלם דמי וולדות. אבל אין לומר "ולא יהיה אסון" בוולדות "ענוש יענש"...

Mishpatim 5772 – Gilayon #738

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mishpatim If you lend money to My people, to the poor who are in your power, Do not act toward him as a creditor, Exact no interest from him. (Shemot 22,24)     If you lend money to My people – R. Yishmael says: Every 'if' in the Torah is voluntary except for three instances, the above being one of them. Do not act toward him as a creditor- Do not demand payment from him forcibly if...

משפטים תשע"ב (גליון מספר 738)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת משפטים גליון מס' 738 תשע"ב(קישור לדף המקורי) אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנשֶׁה  לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ. (שמות כב, כד)     אם כסף תלוה את עמי – רבי ישמעאל אומר: כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג' וזה אחד מהן. לא תהיה לו כנשה – לא תתבענו בחזקה אם אתה יודע שאין לו אל תהי דומה עליו כאלו הלויתו, אלא כאילו לא הלויתו, כלומר לא תכלימהו. נשך – רבית שהוא כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש ופתאום הוא מבצבץ...

Mishpatim 5771 – Gilayon #687

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mishpatim "If a fire shall go forth and find thorns, and a stack of grain or a standing crop or a field is consumed, the one who kindled the fire shall make restitution." (Shemot 22:5)   If a fire shall go forth – by itself… and our sages of blessed memory interpreted this in Baba Kama (60b) in terms of the destruction of the Temple, as it is written (Yeshayahu 64:10): "Our holy...

משפטים תשע"א (גליון מספר 687)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת משפטים גליון מס' 687 תשע"א(קישור לדף המקורי) כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה  שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה. (שמות כ"ב, ה')     כי תצא אש – שלא שמר בעל האש את אשו יפה והזיק ע"י רוח המצוי. (רשב"ם שם, שם)   כי תצא אש – מעצמה… ודרשו חז"ל מקרא זה בבבא קמא (ס ע"ב) על חורבן בית המקדש שכתוב שם (ישעיה סד, י) 'בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש', ואנו גרמנו שקלקלנו, והבטיחנו הקב"ה שישלם כאילו הוא הבעיר את...

Mishpatim 5770 – Gilayon #638

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mishpatim But if there is a fatality, you shall give a life for a life, an eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for a foot. (Shemot 21: 23-4)                                                 Between the Plain Meaning of Scripture and the Halakhah A life for a life, an eye for an eye… a hand for a hand – A life he pays; he does not pay money for life. Rabbi says:...

משפטים תש"ע (גליון מספר 638)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת משפטים גליון מס' 638 תש"ע(קישור לדף המקורי) וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ. עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן  יָד תַּחַת יָד  רֶגֶל תַּחַת רָגֶל. (שמות כא, כג-כד)   בין פשוטו של מקרא להלכה נפש תחת נפש" – "עין תחת עין יד תחת יד" – נפש הוא משלם ואינו משלם ממון תחת נפש. רבי אומר: נפש תחת נפש – ממון. אתה אומר "ממון" או אינו אלא "מיתה"? הרי אתה דן: נאמר כאן "שיתה" ונאמר להלן "שיתה" – מה להלן ממון, אף כאן ממון.'עין תחת עין' – ממון....

Mishpatim 5769 – Gilayon #590

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mishpatim An eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for a foot. (Shemot 21:24)   An eye for an eye – Plain Meaning and Drash An eye – Rav Saadya said, we cannot interpret this passage literally. For if a person struck his fellow's eye, causing him to lose a third of his eyesight, how can he possibly be smitten in an identical degree, neither more nor less?...

משפטים תשס"ט (גליון מספר 590)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת משפטים גליון מס' 590 תשס"ט(קישור לדף המקורי) עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן, יָד תַּחַת יָד  רֶגֶל תַּחַת רָגֶל. (שמות כא, כד)   עין תחת עין – בין פשט לדרש עין תחת עין – אמר רב סעדיה: לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו. כי אם אדם היכה עין חבירו, וסרה שלישית אור עיניו, איך יתכן שיוכה מכה כזאת בלי תוספת ומגרעת. אולי יחשיך אור עינו כולו. ויותר קשה הכויה והפצע והחבורה, כי אם היו במקום מסוכן אולי ימות, ואין הדעת סובלת. אמר לו בן זוטא: והלא כתוב במקום...

Mishpatim 5768 – Gilayon #534

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mishpatim AND THE LORD SAID TO MOSES, "COME UP TO ME TO THE MOUNTAIN AND REMAIN THERE, AND I WILL GIVE YOU THE STONE TABLETS, THE LAW AND THE COMMANDMENTS, WHICH I HAVE WRITTEN TO INSTRUCT THEM." (Shemot 24:12)     It has been taught, R. Jose stated: Neither did the Shekhinah ever descend to earth, nor did Moses or Elijah ever ascend to Heaven, as it is written, The heavens are the heavens of...