ויקהל

Vayakhel 5765 – Gilayon #384

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayechi AND WHEN THE TIME APPROACHED FOR JACOB TO DIE, HE SUMMONED HIS SON JOSEPH AND SAID TO HIM, "PLEASE, IF I HAVE FOUND FAVOR IN YOUR EYES, PLACE YOUR HAND UNDER MY THIGH AND TREAT ME WITH KINDNESS AND LOYALTY: PLEASE DO NOT BURY ME IN EGYPT. WHEN I LIE DOWN WITH MY FATHERS, TAKE ME UP FROM EGYPT AND BURY ME IN THEIR BURIAL-PLACE." HE REPLIED, "I WILL DO AS YOU HAVE SPOKEN."...

ויקהל תשס"ה (גליון מספר 384)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ויקהל גליון מס' 384 תשס"ה(קישור לדף המקורי) שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַה' כָּל הָעֹשֶׂה בוֹ מְלָאכָה יוּמָת. לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. (שמות לה, ב-ג)     "לא תבערו אש" – אוּר של גהינום ואש התורה אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: תלמידי חכמים אין אוּר של גיהנם שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרא; ומה סלמנדרא שתולדת אֵש היא – הסך מדמה אין אוּר שולטת בו, תלמידי חכמים, שכל גופן אש, דכתיב (ירמיהו כ"ג) 'הלוא כה דברי כאש...

Vayakhel 5763 – Gilayon #279

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Vayakhel MOSHE THEN CONVOKED THE WHOLE ISRAELITE COMMUNITY AND SAID TO THEM: THESE ARE THE THINGS THAT THE LORD HAS COMMANDED YOU TO DO: ON SIX DAYS WORK MAY BE DONE, BUT ON THE SEVENTH DAY YOU SHALL HAVE A SABBATH OF COMPLETE REST, HOLY TO THE LORD; WHOEVER DOES ANY WORK ON IT SHALL BE PUT TO DEATH. YOU SHALL KINDLE NO FIRE THROUGHOUT YOUR SETTLEMENTS ON THE SABBATH DAY.   "You shall kindle no fire" – The fire of Hell and the fire of...

ויקהל תשס"ג (גליון מספר 279)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ויקהל גליון מס' 279 תשס"ג(קישור לדף המקורי) וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם. שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַה', כָּל הָעֹשֶׂה בוֹ מְלָאכָה יוּמָת. לֹא תְבַעֲרוּ אֵש בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת   "לא תבערו אש" – אור של גהינום ואש התורה אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרא; ומה סלמנדרא שתולדת אש היא – הסך מדמה אין אור שולטת בו,...

ויקהל תש"ס (גליון מספר 124)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat להקיו תשרפ םילקש תשרפ ס"שת 124 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) 'ה ןתנ רשא בל םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו תכאלמ לכ תא תשעל תעדל המהב הנובתו המכח (א , ול תומש) 'ה הוצ רשא לכל שדקה תדבע .ה"בקה ינפל םיווש םלוכ "הבהא לש ןכשמ"ב ךורב שודקהו .ותמוא ומא ול הארקש םש ,לאלצב ,היאר .הבהא לש ןכשמ לש ומש לע ,השמח ול ארק אוה אוהש לארשי לכל אוה ךורב שודקה הארהש אוהש ,לבוש ןב .ןכשמה תא תושעל תישארבמ ןקותמ לע אוה ךורב שודקה לש ותיתח ןתנש ,תחי...