ואתחנן

ואתחנן תשס"ז (גליון מספר 507)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ואתחנן גליון מס' 507 תשס"ז(קישור לדף המקורי) עֲלֵה רֹאשׁ הַפִּסְגָּה וְשָׂא עֵינֶיךָ יָמָּה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה וּמִזְרָחָה וּרְאֵה בְעֵינֶיךָ  כִּי לֹא תַעֲבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה. (דברים ג, כ"ז)     ראייה של נחת וראייה של צער 'ויאמר ה' אליו זאת הארץ…' (דברים לד ד) ר' אליעזר אומר: נתן כח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד סופו. וכן אתה מוצא בצדיקים שרואים מסוף העולם ועד סופו, שנאמר 'מלך ביופיו תחזינה עיניך'. נמצאת אתה אומר: שתי ראיות הם, אחת ראייה של נחת ואחת ראייה של צער. באברהם הוא...

Va'etchanan 5766 – Gilayon #458

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vaetchanan YOU SHALL NOT TRY THE LORD YOUR GOD AS YOU TRIED HIM IN MASSAH (Devarim 6:16)   You shall not try the Lord your God – this is explained by the phrase as you tried Him in Massah. That is, do not say "If the Lord is in our midst to perform miracles for us, or if when we serve Him we succeed, have enough food to satisfy us and live well – then...

ואתחנן תשס"ו (גליון מספר 458)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ואתחנן גליון מס' 458 תשס"ו(קישור לדף המקורי) לֹא תְנַסּוּ אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם כַּאֲשֶׁר נִסִּיתֶם בַּמַּסָּה. (דברים ו, טז)     'לא תנסו את ה' אלהיכם' – פירוש 'כאשר נסיתם במסה'. שלא תאמר, אם יש ה' בקרבנו לעשות לנו נסים, או שנצליח בהיותנו עובדים לפניו ונשבע לחם ונהיה טובים, נשמור תורתו, כי הכוונה שם כך היתה, שאם יראו שהשם יתן להם מים בנס מאתו ילכו אחריו במדבר, ואם לא יעזבוהו. ונחשב להם לעון גדול, כי אחרי שנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי משה נביא השם ודבר ה' בפיהו...

Va'etchanan 5765 – Gilayon #408

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vaetchanan Our Father Who is in heaven, Rock of Israel and its Redeemer, King to Whom peace belongs, Bless Your children, lovers of their people and land, Some of whom say it is a time for planting Some of whom say it is a time for uprooting, Some of whom say it is a time to build, Some of whom say it is a time to tear down And they increase disagreement for the sake...

ואתחנן תשס"ה (גליון מספר 408)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ואתחנן גליון מס' 408 תשס"ה(קישור לדף המקורי) תפילה למען שלום בית אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, מלך שהשלום שלו, ברך את בניך, אוהבי עמם וארצם, מהם אומרים עת לנטוע, מהם עת לעקור, מהם אומרים עת לבנות, מהם עת לסתור ומרבים מחלוקת לשם שמים אלוקי הרוחות לכל בשר, אנא, ישר את לבם לאהוב זה את זה ולשמוע זה את דברי זה באהבה, למען ישכילו להבין שאחת דבר אלהים שתים זו שמענו ולמען לא יפגעו זה בזה חס ושלום, ולא יפגעו במשרתי העם בכוחות הבטחון, בין פגיעה בגוף...

Va'etchanan 5764 – Gilayon #352

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Vaetchanan I PLEADED WITH THE LORD AT THAT TIME, SAYING, "…LET ME, I PRAY, CROSS OVER AND SEE THE GOOD LAND ON THE OTHER SIDE OF THE JORDAN, THAT GOOD HILL COUNTRY, AND THE LEBANON." (Devarim 3:23, 25)   For the same state is in store for all (Kohelet 9:2) – Moses said to God: Master of the Universe, all are equal before you; you destroy the innocent and the wicked alike. The spies angered...

ואתחנן תשס"ד (גליון מספר 352)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ואתחנן גליון מס' 352 תשס"ד(קישור לדף המקורי) וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר:… אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנֹן. (דברים ג, כה)     'הכל כאשר לכל' – אמר משה לפני הקב"ה: ריבון העולם, הכל שווין לפניך; תם ורשע אתה מכלה. מרגלים הכעיסו לפניך בדיבת הארץ, שנאמר (במדבר יג) 'ויוציאו דבת הארץ', ואני ששימשתי את בניך לפניך במדבר ארבעים שנה, מקרה אחד לי ולהם?! למה הדבר דומה? למלך שביקש לישא אשה. שלח שלוחיו לראותה אם נאה אם לאו, הלכו...

Va'etchanan 5763 – Gilayon #301

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Vaetchanan THEN MOSHE SET APART THREE TOWNS IN THE COUNTRY ACROSS THE JORDAN,  TOWARD THE RISING OF THE SUN, FOR FLEEING TO BY THE ACCIDENTAL MURDERER WHO MURDERS HIS NEIGHBOR WITH NO FORETHOUGHT, WHERE HE DID NOT BEAR HATRED TOWARD HIM FROM YESTERDAY AND THE DAY BEFORE, AND SO CAN FLEE TO ONE OF THESE TOWNS AND STAY ALIVE. (Devarim 4:41-42)   Even One Accused Of Murder Is Entitled To A Decent Attitude And A...

ואתחנן תשס"ג (גליון מספר 301)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת ואתחנן גליון מס' 301 תשס"ג(קישור לדף המקורי) אָז יַבְדִּיל מֹשֶׁה שָׁלֹשׁ עָרִים בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרְחָה שָׁמֶשׁ. לָנֻס שָׁמָּה רוֹצֵחַ אֲשֶׁר יִרְצַח אֶת רֵעֵהוּ בִּבְלִי דַעַת וְהוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ מִתְּמֹל שִׁלְשׁוֹם  וְנָס אֶל אַחַת מִן הֶעָרִים הָאֵל וָחָי. (דברים פרק ד, מא, מב)     גם החשוד ברצח זכאי ליחס הוגן ולדין צדק. 'אז יבדיל משה שלש ערים מזרחה שמש' – מהו מזרחה שמש? אמר ר' יוסי ברבי חנינא – אמר לו הקב"ה למשה: הזרח שמש לרוצח ונתת לו מקלט שיגלה לשם, שלא יאבד בעוון הרציחה,...

Va'etchanan 5762 – Gilayon #248

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Parashat Vaetchanan NOW YOU ARE TO TAKE EXCEEDING CARE FOR YOUR SELVES- FOR YOU DID NOT SEE ANY FORM ON THE DAY THAT GOD SPOKE TO YOU AT HOREV FROM THE MIDST OF THE FIRE – LEST YOU WREAK RUIN BY MAKING YOURSELVES A CARVED FORM OF ANY FIGURE IN THE PATTERN OF MALE OR FEMALE. (Devarim 4:15-16) NOW YOU ARE TO TAKE EXCEEDING CARE FOR YOUR SELVES – TO LOVE THE LORD YOUR GOD. (Joshua 23:11)   "Only take you care" – this refers to the...