בשלח

בשלח תשע"ג (גליון מספר 784)

פרשת בשלח גליון מס' 784 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וַיִּקַּח שֵׁשׁ מֵאוֹת רֶכֶב בָּחוּר וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם. (שמות יד, ז)     רכב בחור – רכב חשוב ומבוחר. (רשב"ם שם, שם)   וכל רכב מצרים – …ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי נא' (שמות ט) 'וימת כל מקנה מצרים' ואם תאמר משל ישראל, והלא נא' (שם י) 'וגם מקננו ילך עמנו'. משל מי היו? מ'הירא את דבר ה" – מכאן היה רבי שמעון אומר: כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. (רש"י שם, שם)   כשר שבגוים הרוג. אין הפירוש להרוג הכשר, שזהו מעולם לא אמרו...

Beshalach 5772 – Gilayon #736

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Beshalach – Tu BiShevat The waters piled up, The floods stood straight like a wall; The deeps froze in the heart of the sea. (Shemot 15,8)   "The breath that issues from both nostrils"­­­­. Scripture speaks, if it were at all possible, of God in the same manner as it does of a human monarch, in order to make human ears hear the facts in accordance with what usually transpires, so that they may understand the matter:...

בשלח תשע"ב (גליון מספר 736)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בשלח גליון מס' 736 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וּבְרוּחַ אַפֶּיךָ נֶעֶרְמוּ מַיִם  נִצְּבוּ כְמוֹ נֵד נֹזְלִים  קָפְאוּ תְהֹמֹת בְּלֶב יָם. (שמות טו, ח)       וברוח אפיך – היוצא משני נחירים של אף, דיבר הכתוב כביכול בשכינה דוגמת מלך בשר ודם, כדי להשמיע אוזן הבריות כפי הוה שיוכלו להבין דבר; כשאדם כועס יוצא רוח מנחיריו, וכן (תהלים יח) 'עלה עשן באפו', וכן (איוב ד) 'ומרוח אפו יכלו' וזהו שאמר (ישעיה מח) 'למען שמי אאריך אפי' – כשזעפו נחה נשימתו ארוכה, וכשהוא כועס נשימתו קצרה (שם) 'ותהלתי אחטם לך...

Beshalach 5771 – Gilayon #685

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Beshalach – Tu BiShevat When, in the evening, the Lord gives you meat to eat and bread to satiety in the morning, as the Lord hears your complaints that you complain against Him – for what are we? – not against us are your complaints, but against the Lord! (Shmot 16:8)   Not against us are your complaints – You directed the complaint against us when you said that we brought you out . But it...

בשלח תשע"א (גליון מספר 685)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בשלח גליון מס' 685 תשע"א(קישור לדף המקורי) בְּתֵת ה' לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ  בִּשְׁמֹעַ ה' אֶת תְּלֻנֹּתֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם מַלִּינִם עָלָיו  וְנַחְנוּ מָה, לֹא עָלֵינוּ תְלֻנֹּתֵיכֶם כִּי עַל ה'. (שמות ט"ז, ח)     לא עלינו תלנתיכם – אתם הסבותם התלונה עלינו כשאמרתם כי הוצאתם אותנו. וגלוי וידוע כי לא אמרתם אלא כלפי מעלה, כביכול כאדם המתאונן על השר ומסבב התלונה על המשרת והשר יודע שאין התלונה אלא עליו. (חזקוני שם, שם)   …ומה שהתלוננו על משה ואהרן היה, שרצו לעורר את משה ואהרן שהם...

Beshalach 5770 – Gilayon #636

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Beshalach – Tu BiShevat Pharaoh drew near, and the children of Israel lifted up their eyes, and behold! the Egyptians were advancing after them. They were very frightened, and the children of Israel cried out to the Lord.   And behold! the Egyptians were advancing after them – Nosim is not written here, but rather nosei'a . This tells us that they all formed squadrons marching as one man; from here...

בשלח תש"ע (גליון מספר 636)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בשלח גליון מס' 636 תש"ע(קישור לדף המקורי) וּפַרְעֹה הִקְרִיב וַיִּשְׂאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֵינֵיהֶם  וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם וַיִּירְאוּ מְאֹד וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל ה'. (שמות יד, י)       והנה מצרים נוסע אחריהם – נוסעים אין כתיב כאן אלא נוסע; מגיד שנעשו כולן תורמיות תורמיות כאיש אחד, מכאן למדה המלכות להיות מנהגת תורמיות תורמיות (כתות כתות).  (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח – מס' דויהי פרשה ב)   וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה', ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים – איננו נראה כי בני אדם...

Beshalach 5769 – Gilayon #588

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Beshalach The children of Israel said to them, "If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by pots of meat, when we ate bread to     our fill! For you have brought us out into this desert, to starve this entire congregation to death." (Shemot 16:3)   It may be that at first they had thought that after a few days they would come to the...

בשלח תשס"ט (גליון מספר 588)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בשלח גליון מס' 588 תשס"ט(קישור לדף המקורי) וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: מִי יִתֵּן מוּתֵנוּ בְיַד ה' בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשִׁבְתֵּנוּ עַל סִיר הַבָּשָׂר בְּאָכְלֵנוּ לֶחֶם לָשֹׂבַע כִּי הוֹצֵאתֶם אֹתָנוּ אֶל הַמִּדְבָּר הַזֶּה  לְהָמִית אֶת כָּל הַקָּהָל הַזֶּה בָּרָעָב. (שמות טז, ג)   …מתחילה היו סבורים שיבואו אל הערים אשר סביבותיהם אחרי ימים מעטים, ועתה יש להם חודש ועיר מושב לא מצאו, ואמרו כולנו מתים במדבר הגדול שבאנו בו. וזה טעם וילונו על משה ועל אהרן במדבר, כי תלונתם מפני המדבר. וכן אמרו (בפסוק הבא) כי הוצאתם אותנו אל המדבר...

Beshalach 5768 – Gilayon #532

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Beshalach THEN THE CHILDREN OF ISRAEL CAME INTO THE MIDST OF THE SEA ON DRY LAND, AND THE WATERS WERE TO THEM AS A WALL FROM THEIR RIGHT AND FROM THEIR LEFT. (Shemot 14:22)   And the Lord led the sea with the strong east wind – as described in the Torah, the splitting of the Red Sea was a miracle combined with natural elements, since if God had not wished to make any use...