מקץ

מקץ תשע"ג (גליון מספר 778)

פרשת מקץ גליון מס' 778 תשע"ג(קישור לדף המקורי) תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין; בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. (בבלי שבת כא, ע"ב)     בית שמאי מחמירים, ומצריכים לבַעֵר את הרע בהחלט, גם את "דקות הרע", גם את הרע שאיננו ניכר ונגלה כל-כך. וזהו גם סוד מחלוקתם אם "שמים קדמו", כדברי בית שמאי או "ארץ קדמה", כדברי בית הלל (ירושלמי חגיגה י, א). שמים וארץ הם בחינות מחשבה ומעשה. לבית שמאי לא...

Miketz 5772 – Gilayon #730

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz – Chanuka And, look, another seven cows came up after them, lean and very foul-featured and meager in flesh, I had not seen their like in all the land of Egypt for foulness. (Bereishit 41:19)   The Dream and Its Telling It is interesting to compare the dream as related here by Pharaoh with the dream as it actually occurred, as related above. There the dream is described objectively, but here Pharaoh's description reflects...

מקץ תשע"ב (גליון מספר 730)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ – חנוכה גליון מס' 730 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן דַּלּוֹת וְרָעוֹת תֹּאַר מְאֹד וְרַקּוֹת בָּשָׂר  לֹא רָאִיתִי כָהֵנָּה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם לָרֹעַ. (בראשית מ"א, י"ט)       החלום והסיפור מעניין הדבר להשוות את החלום כפי שסופר על ידי פרעה, עם החלום כמות שהוא, כפי שסופר לעיל. לעיל מסופר החלום באופן אובייקטיבי, כאן – כפי שמשתקף בנפש פרעה, וכפי שהלה חוזר ומעלה אותו. על-ידי-כך נוכל גם להכיר, איך הוטעו החרטומים גם אילו היו חכמים. כל סיפור מלבד סיפור התורה, כולל גוון סובייקטיבי,...

Miketz 5771 – Gilayon #679

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz – Chanuka And behold, out of the Nile came up seven cows, of handsome appearance and robust flesh, and they grazed in the reed grass. (Bereishit 41:2)   A Bountiful Economy Makes Possible Social Justice, Equality, and Peace of handsome appearance: This was a symbol of the days of plenty, when creatures appear handsome to one another, for no one envies his fellow. (Rashi ad loc, Judaica Press translation)   Out of the Nile: In good...

מקץ תשע"א (גליון מספר 679)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ גליון מס' 679 תשע"א(קישור לדף המקורי) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת יְפוֹת מַרְאֶה וּבְרִיאֹת בָּשָׂר. (בראשית מא, ב)     השפע הכלכלי מאפשר צדק חברתי, שוויון ושלום יְפוֹת מַרְאֶה – סימן הוא לימי שובע שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין עין בריה צרה בחברתה.  (רש"י שם, שם)   "והנה מן היאור": בשעה שהשנים יפות, הבריות נעשין אחין אלו לאלו. "ותרעינה באחו": אהבה ואחוה בעולם. וכן הוא אומר: "ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב" (ישעיה ל) כירי (שפירושו) עבד (הוא שווה ל) קירי (שפירושו) אדון. וכן הוא...

Miketz 5770 – Gilayon #630

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz He searched; he started with the eldest and finished with the youngest,  and the goblet was found in Benjamin's sack. (Bereishit 44:12)   he started with the eldest. So that they would not realize he knew that the goblet was by Benjamin and did it in order to estrange himself from them. and the goblet was found in Benjamin's sack. They humiliated him and called him "thief son of a thief," in accordance with Scripture, and...

מקץ תש"ע (גליון מספר 630)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ גליון מס' 630 תש"ע(קישור לדף המקורי) וַיְחַפֵּשׂ בַּגָּדוֹל הֵחֵל וּבַקָּטֹן כִּלָּה וַיִּמָּצֵא הַגָּבִיעַ בְּאַמְתַּחַת בִּנְיָמִן. (בראשית מ"ד, י"ב)     בגדול החל. כדי שלא ירגישו שהיה יודע שאין הגביע כי אם באמתחת בנימין ועשה זה כדי להתנכר. 'וימצא הגביע באמתחת בנימין' – היו מביישים אותו והיו קורין לו גנב בר גנבתא, על שם שכתוב (בראשית לא, יט) 'ותגנוב רחל את התרפים והיו מכים אותו על כתפיו'. ולפי שהיו חושדים אותו ואין בו, זכה ששרתה שכינה בחלקו, זהו שכתוב (דברים לג, יב) 'ובין כתפיו שכן'.  ומה שכתוב 'ויקרעו...

Miketz 5769 – Gilayon #582

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz And he fell asleep and dreamed again, and behold, seven ears of grain were growing on one stalk, healthy and good. (Bereishit 41:5)   Growing on one stalk – A sign of sufficient plenty. It is more explicit than the earlier , since they were healthy and good even though they competed with each other for sustenance . (Hizkuni Bereishit 41:5)   and...

מקץ תשס"ט (גליון מספר 582)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ גליון מס' 582 תשס"ט(קישור לדף המקורי) וַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת. (בראשית מא, ה)   'עּלות בקנה אחד' אות הוא לשובע. ומפורש יותר מן הראשון ובדין הוא דלהוו מכחישים את היניקה זה לזה ואפילו הכי היו בריאות וטובות. (חזקוני בראשית מא , ה)   'וארא בחלומי והנה שבע שבלים עולות בקנה אחד': רמז אל הפרנסה והמשא ומתן של אדם צריך להיות גם כן בקנה אחד דהיינו באחדות וצריך גם כן שימור גדול לבל ייכשל חס ושלום כנ"ל, לכן צריך האדם בכל...

Miketz 5768 – Gilayon #526

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz AND THE ANGEL WHO SPOKE WITH ME RETURNED, AND HE AWAKENED ME AS A MAN WHO WAKES UP FROM HIS SLEEP. AND HE SAID TO ME, "WHAT DO YOU SEE?" AND I SAID, "I SAW, AND BEHOLD A CANDELABRUM ALL OF GOLD, WITH ITS OIL-BOWL ON TOP OF IT, AND ITS SEVEN LAMPS THEREON; SEVEN TUBES EACH TO THE LAMPS THAT WERE ON TOP OF IT. AND TWO OLIVE TREES...