מצורע

מצורע תשס"ח (גליון מספר 544)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת מצורע גליון מס' 544 תשס"ח(קישור לדף המקורי) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם. וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר:  כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת. (ויקרא יד, לד-לה)   כיצד ראיית הבית? 'ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר: כנגע נראה לי בבית'. אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע, ודאי לא יגזור ויאמר 'נגע נראה לי בבית', אלא 'כנגע נראה לי בבית'. (משנה נגעים יב, ה)     נראה לי ולא לאורי, מיכן אמרו: בית אפל אין...

Metzora 5765 – Gilayon #390

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Metzora IF, HOWEVER, HE IS POOR AND HIS MEANS ARE INSUFFICIENT, HE SHALL TAKE ONE MALE LAMB FOR A GUILT OFFERING, TO BE ELEVATED IN EXPIATION FOR HIM, ONE TENTH OF A MEASURE OF CHOICE FLOUR WITH OIL MIXED IN FOR A MEAL OFFERING, AND A LOG OF OIL… SUCH IS THE RITUAL FOR HIM WHO HAS A SCALY AFFLICTION AND WHOSE MEANS FOR HIS CLEANSING ARE LIMITED.  (Vayikra 14:21,32)   If, however, he is poor...

מצורע תשס"ה (גליון מספר 390)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת מצורע גליון מס' 390 תשס"ה(קישור לדף המקורי) וְאִם דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת וְלָקַח כֶּבֶשׂ אֶחָד אָשָׁם לִתְנוּפָה לְכַפֵּר עָלָיו  וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת אֶחָד בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן לְמִנְחָה וְלֹג שָׁמֶן.  זֹאת תּוֹרַת אֲשֶׁר בּוֹ נֶגַע צָרָעַת, אֲשֶׁר לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטָהֳרָתוֹ. (ויקרא יד, כא, לב)     'ואם דל הוא ואין ידו משגת' – שמונה שמות נקראו לעני: עני, אביון, מסכן, רש, דל, דך, מך, הלך. עני – כמשמעו; אביון – שמתאב לכל; מסכן – שהוא בזוי לכל, שנאמר (קהלת ט) 'וחכמת המסכן בזויה'; רש – מן הנכסים;...

Metzora 5763 – Gilayon #284

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parashat Metzora IF A MAN LOSES THE HAIR OF HIS HEAD AND BECOMES BALD, HE IS PURE. AND IF ON THE EDGE OF HIS FACE HIS HEAD BECOMES SMOOTH, HE IS FOREHEAD-BALD, HE IS STILL PURE. BUT WHEN THERE IS ON THE BALD SPOT OR ON THE FOREHEAD AN AFFECTON, WHITE AND REDDING, IT IS SPROUTING TZARAAT, ON HIS BALD SPOT OR ON HIS FOREHEAD. WHEN THE PRIEST LOOKS AT HIM, AND HERE: THE SWELLING OF...

מצורע תשס"ג (גליון מספר 284)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת מצורע גליון מס' 284 תשס"ג(קישור לדף המקורי) וְאִישׁ כִּי יִמָּרֵט רֹאשׁוֹ קֵרֵחַ הוּא טָהוֹר הוּא. וְאִם מִפְּאַת פָּנָיו יִמָּרֵט רֹאשׁוֹ גִּבֵּחַ הוּא טָהוֹר הוּא. וְכִי יִהְיֶה בַקָּרַחַת אוֹ בַגַּבַּחַת נֶגַע לָבָן אֲדַמְדָּם,  צָרַעַת פֹּרַחַת הִוא בְּקָרַחְתּוֹ אוֹ בְגַבַּחְתּוֹ. וְרָאָה אֹתוֹ הַכֹּהֵן וְהִנֵּה שְׂאֵת הַנֶּגַע לְבָנָה אֲדַמְדֶּמֶת בְּקָרַחְתּוֹ אוֹ בְגַבַּחְתּוֹ כְּמַרְאֵה צָרַעַת עוֹר בָּשָׂר: אִישׁ צָרוּעַ הוּא טָמֵא הוּא טַמֵּא יְטַמְּאֶנּוּ הַכֹּהֵן בְּרֹאשׁוֹ נִגְעוֹ  (ויקרא יג, מ -מד)     "ואיש כי ימרט ראשו… איש צרוע הוא טמא הוא" העניין דמדה במדה לא בטל. ועל קימוץ וצרת...

מצורע תש"ס (גליון מספר 130)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat ערוצמ תשרפ לודגה תבש ס"שת 130 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ורמאיו רעשה חתפ םיערצמ ויה םישנא העבראו .ונתמ דע הפ םיבשי ונחנא המ והער לא שיא (ערוצמ תשרפ תרטפה – ז קרפ ,ב םיכלמ) "תברקמ ןימיו החוד לאמש אהת םלועל" הריגש ,דחא ;עשילא הלח ןיאלח השלש :ןנבר ונת םידי יתשב יזחגל ופחדש דחאו תוקוניתב םיבוד עשילאו' {גי 'ב םיכלמ} רמאנש ,וב תמש דחאו .'וב תומי רשא וילח תא הלח ,תברקמ ןימיו החוד לאמש אהת םלועל :ןנבר ונת אלו וידי יתשב יזחגל ופחדש עשילאכ אל ) וידימלתמ דחאל...

ערוצמ תשנ"ח (גליון מספר 27)

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Tazria Metzura ערוצמ – עירזת ח"נשת 27 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) ?בתכנ המלו – תויהל דיתע אלו היה אל עגונמה תיב" .רכש לבקו שורד (א"ע ,ו"ס ןירדהנס) ,שדקמה תיב הז "םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" "םכזע ןואג ישדקמ תא ללחמ יננה":רמאנש (ז,זי הבר ארקיו) ול רשא אב ,ערה ןושל תדימב קיזחהל םדאה ליחתהב יכ איה "תיבה ול רשא"ו ,םדאה אוה "תיבה" יכ ,תיבה -שודקה אוה – ןהכל דיגהו אבו ,וב תנכושה המשנה , "תיבב יל הארנ עגנכ" :ךרבתי ול רמואו ,אוה -ךורב עגניהל לחה (המשנה) וברקב יכונא רשא שיאה אוה...