מה חדש

כנס הפעילים – י"ח בסיוון תשע"ו

ביום שישי י"ח בסיוון תשע"ו 2016.6.24 ,התקיים כנס הפעילים של תנועת עוז ושלום-נתיבות שלום המתחדשת בבית כנסת ידידיה, רחוב ליפשיץ 12 ירושלים. מטרת הכנס : לגבש חזון משותף ומעודכן לארגון שלנו, שיאפשר לנו לגשת לאחר מכן, לא באותו יום, לבחירת הנהלה חדשה ויתר בעלי תפקידים, כדי לצאת לדרך עם מטרות ברורות. בכנס השתתפו למעלה מ-50 איש ממקומות שונים בארץ. בחלק הראשון התקיים פאנל בהנחיית רמי פינצ'ובר, בו הרבניות עדינה בר יוסף והדסה פרומן ופרופ' מנחם קליין שיתפו את באי הכנס במחשבותיהם לגבי האפשרויות לקידום נושא השלום בחברה הישראלית. הרבנית עדינה בר שלום פעילה במסגרות שונות בקרב הציבור החרדי וטענה...