תרומה

תרומה תשפ"א, גיליון 1189

וְעָשִׂיתָ אֶת נֵרֹתֶיהָ שִׁבְעָה, וְהֶעֱלָה אֶת נֵרֹתֶיהָ,  וְהֵאִיר עַל עֵבֶר פָּנֶיהָ. (שמות כ"ה, ל"ז) אחרי-כן הוצבה נכחו מנורה, כדי לרומם ולכבֵּד את הבית, כי הבית, שנרות דולקים בו תמיד והפרוכת שלו חוצצת בעדו, עושה רושם גדול על הנפש, והרי יודע אתה שהתורה מדגישה את האמונה ברוממות המקדש ויראתו, כדי שתושג לאדם היפעלות של שפלות-ברך ושל קלות-ערך-עצמו בשעה שהוא רואה אותו.  (מורה נבוכים ג, מה, בתרגום מיכאל שוורץ) …והמנורה היתה רומזת לזה המין השני מן השכר שהוא שכר נפשי, לפי שנר ה' נשמת אדם. והיו שבעת הנרות רומזים אל שבע החכמות שכולם ימצאו בתורת האלוהים. והיו הנרות כולם פונים אל...

תרומה תש"ף, גיליון 1142

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה.  מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. (שמות כ"ה, ב) ויקחו לי תרומה – …ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? אמר הקב"ה לישראל: מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה, שנאמר 'ויקחו לי תרומה' – משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר לו: בתי שנתתי לך יחידית היא; לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך 'אל תטלה' איני יכול, לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח...

תרומה תשע"ח, גיליון 1042

וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן, עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים.  עֶשֶׂר אַמּוֹת, אֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ; וְאַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה, רֹחַב הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד שְׁתֵּי יָדוֹת לַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד מְשֻׁלָּבֹת, אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ.  כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכֹל קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן. (שמות כ"ו ט"ו-י"ז) איור: הרי לנגבהיים   'ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים' – למה עצי שטים? למד הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות, אומר לו: ומה מלך מלכי נמלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות, אתם על אחת כמה וכמה! (שמות רבה לה, ב) ועשית את הקרשים למשכן. יש לומר דהנה כתיב...

תרומה תשע"ז, גיליון 993

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ  תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. (שמות כה, ב)    איור: הרי לנגבהיים מלת ויקחו לי – כגזרת סור' אלי. שיסור הנקרא ממקומו ויקרב אליו. וככה שיקח מאתו ויתן לי. וככ' קחי נא לי מעט מים. (אבן עזרא שם, שם) קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחרוץ נבחר (משלי ח, י). שלמה המלך ע"ה הזהיר בכאן את האדם על מדת הזריזות שישתדל ויטרח במוסרי התורה ואל ישתדל ויטרח בריבוי הכסף, לפי שבמוסרי התורה יקנה האדם תועלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא וריבוי הכסף אין בו תועלת אבל יש בו נזקים ומכשולים רבים שהוא סיבה...

תרומה תשע"ו (גליון מספר 940)

פרשת תרומה גליון מס' 940 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם. (שמות כה, ח)     לא אמר 'ושכנתי בתוכו' אלא 'בתוכם', להורות שאין השכינה שורה במקדש מחמת המקדש, כי אם מחמת ישראל – כי 'היכל ה' המה'. (צידה לדרך, מתוך נחמה ליבוביץ: עיונים בספר שמות, עמ' 353)   ציווה כי כל אחד יבנה לו מקדש מחדרי לבו, כי יכין את עצמו להיות משכן לה' ומעוז לשכונת עוזו, וכן מזבח להעלות כל חלקי נפשו, עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת. (מלבי"ם שמות כה, ח)   'אם בחקתי תלכו…', 'ונתתי משכני בתוככם' – אם נתבונן בפסוקים אלו, יתבררו...

תרומה תשע"ה (גליון מספר 890)

פרשת תרומה גליון מס' 890 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר. (שמות כה, לא)     ועשית מנורת זהב טהור. על דרך הפשט היה ענין המנורה במשכן ובמקדש כדי לקבוע בנפש מעלת הבית ויראתו, וכדי שתהיה יראת המקום ההוא קבועה בלבבות רשומות במחשבות, וכענין שכתוב (ויקרא יט, ל) 'ומקדשי תיראו', ומזה הוצרכה להיות מחוץ לפרוכת ולא לפנים מן הפרוכת, שכן כתיב (שם כד, ג) 'מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד יערוך וגו", כדי שיהיה הענין נראה מפורסם לכל יוצא ובא ויראו רבים וייראו, ועוד כדי להורות שאינו צריך לאורה שלנו, ולפיכך היתה של זהב, שהיא מעולה שבכל המתכות, והיו...

תרומה תשע"ד (גליון מספר 836)

פרשת תרומה גליון מס' 836 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ  תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי. (שמות כה, ב)     ויקחו לי: התרומה לא תינתן לה' באורח בלתי-אמצעי, כי אם כל יחיד ויחיד יתן את תרומתו לציבור לצורך מסירתה לגבוה. מכאן שלא על היחיד, אלא על הציבור לבצע את המשימה שציווה ה', ולא בשביל התורמים היחידים, אלא בשביל הציבור כולו נקבעה המשימה האלוהית.  (הרש"ר הירש שם, שם)   "לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות" 'שמע בני וקח אמָרַי וירבו לך שנות חיים.': הרבה לקיחות צויתי אתכם בשביל לזכות אתכם, אמרתי לכם 'ויקחו...

Terumah 5773 – Gilayon #787

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Truma And this is the donation that you shall take from them: Gold and silver and bronze, and indigo and purple and crimson, And linen and goat hair, and reddened ram skins And ocher-dyed skins and acacia wood. (Shemot 25:3-4)   And acacia trees – Some of our ancients claimed that our father Jacob planted them and the Israel took them from Egypt on Moshe's command, and the proof is 'acacia wood, such as the indigo and...

תרומה תשע"ג (גליון מספר 787)

פרשת תרומה גליון מס' 787 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם: זָהָב וָכֶסֶף וּנְחשֶׁת. וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים.  וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים.  (שמות כה, ג-ה)     ועצי שטים – יש מקדמונינו שאמרו שיעקב אבינו נטעם וישראל הוציאם ממצרים במצות משה, והראיה 'וכל אשר נמצא אתו', כמו התכלת והארגמן. ויש לתמוה למה נאמר 'אשר נמצא אתו' לצרכו ואם אמרנו כן, יש לתמוה למה הוציאו עצי שטים, כי מה צורך יש להם? ועוד הנה המצרים חושבים כי לזבוח הם הולכים ואחר כך ישובו ועל כן השאילום, ואיך יוציאו קרשים רבים אורך כל א'...

Terumah 5772 – Gilayon #739

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Truma And you shall make a lamp stand of pure gold, hammered work it shall be made, its base and its shaft, its cups, its calyxes and its blossoms, shall be from that work. (Shemot 25:31)   Hammered work it shall be made – It shall not be made of links nor shall he make its shaft and its cups piece by piece and afterwards soldered together as the goldsmiths do… but all should come from a...