תולדות

תולדת תשע"ז, גיליון 980

וַיֹּאמֶר: הַגִּשָׁה לִּי וְאֹכְלָה מִצֵּיד בְּנִי, לְמַעַן תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי וַיַּגֶּשׁ לוֹ וַיֹּאכַל, וַיָּבֵא לוֹ יַיִן וַיֵּשְׁתְּ. (בראשית כז, כה) איור: הרי לנגבהיים והנה אמרו ברבה שנענש יעקב אבינו על שגרם לעשו שצעק צעקה גדולה ומרה. וזה הביא שמרדכי צעק צעקה גדולה ומרה. ולכאורה קשה על מה זה נענש בצעקת עשו יותר ממה שגרם ליצחק אביו הצדיק שחרד חרדה גדולה. אבל הענין דלהשתמש בעבירה לשמה יש ליזהר הרבה שלא ליהנות ממנה כלום. ולא דמי לעושה מצוה דאע"ג שנהנה ג"כ, המצוה עומדת במקומה. מה שאין כן עבירה לשמה. ההנאה שמגיע להגוף מזה בעל כרחו הוא עבירה, וכמבואר ביבמות דק"ג א' ונזיר...

תולדת תשע"ו (גליון מספר 927)

פרשת תולדת גליון מס' 927 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים… (בראשית כה, לד) וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ. (בראשית כו, ל) וַתִּתֵּן אֶת הַמַּטְעַמִּים וְאֶת הַלֶּחֶם אֲשֶׁר עָשָׂתָה בְּיַד יַעֲקֹב בְּנָהּ. (בראשית כז, יז ) וַיַּעַשׂ גַּם הוּא מַטְעַמִּים וַיָּבֵא לְאָבִיו וַיֹּאמֶר לְאָבִיו יָקֻם אָבִי וְיֹאכַל מִצֵּיד בְּנוֹ… (בראשית כז, לא)     וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה – לקיים האהבה עשה להם משתה ואכלו ביחד ושתו.  (רד"ק בראשית כו, ל)   ותתן את המטעמים. לא אמר 'ויקח את המטעמים', כי יעקב מצד עצמו לא היה מתעורר לקחת אותם, כי כל מה שעשה בזה היה שלא לרצונו,...

תולדת תשע"ה (גליון מספר 877)

פרשת תולדת גליון מס' 877 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶין עֵינָיו מֵרְאֹת. (בראשית כז, א)     ותכהין עיניו – ולא עיני רבקה משום שהאשה נבראת מן העצם ונשי עשו מן העצם ואין עצם מזיק עצם אבל יכולין להזיק אדם היינו יצחק שתחלתו מן האדמה. ד"א: עיניו ולא עיני רבקה לפי שהיתה למודה בבית אביה בעשן עבודת כוכבים. (חזקוני שם, שם)   ותכהין עיניו מראות – משום שאהב עשו כי ציד בפיו וכתיב 'כי השחד יעור'. ד"א: כדי שיבא יעקב ויטול את הברכות ולהא דפרש"י שכהו עיניו מעשן ע"ז קשה קצת, למה לא כהו ג"כ עיני...

Toledot 5774 – Gilayon #823

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Toldot When the words of her oldest son Esau were reported to Rebecca, she sent her youngest son Jacob and said to him: Your brother Esau is consoling himself by planning to kill you. Now my son, listen to me. Flee at once to Haran, to my brother Laban. (Genesis, 27:42-43)   …Were reported to her… The Holy Spirit reported what Esau was planning in his heart. …Consoling himself… was consoled by the brotherhood between them. Otherwise he would have been...

תולדת תשע"ד (גליון מספר 823)

פרשת תולדת גליון מס' 823 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וַיֻּגַּד לְרִבְקָה אֶת דִּבְרֵי עֵשָׂו בְּנָהּ הַגָּדֹל, וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְיַעֲקֹב בְּנָהּ הַקָּטָן וַתֹּאמֶר אֵלָיו: הִנֵּה עֵשָׂו אָחִיךָ מִתְנַחֵם לְךָ לְהָרְגֶךָ. וְעַתָּה בְנִי, שְׁמַע בְּקֹלִי, וְקוּם בְּרַח לְךָ אֶל לָבָן אָחִי חָרָנָה. (בראשית כז, מב-מג)     ויגד לרבקה – ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו: מתנחם לך – נחם על האחוה לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך. ומדרש אגדה: כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תנחומים. ולפי פשוטו: לשון תנחומים מתנחם הוא על הברכות בהריגתך. (רש"י שם, שם)   וא"ת והלא גם לפי המדרש הוא לשון תנחומין,...

Toledot 5773 – Gilayon #774

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Toldot The children agitated within her and she said: If so, why am I thus? And she went to inquire of the lord. Bereishit 25:22   They agitated – When they were created and the time for movement arrived they were extremely active, until it seemed to her that they were running into each other. And she said: If so – Upon sensing this change, she wondered and asked other women if there was someone who experienced...

תולדת תשע"ג (גליון מספר 774)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת תולדת גליון מס' 774 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וַיִּתְרֹצֲצוּ הַבָּנִים בְּקִרְבָּהּ וַתֹּאמֶר: אִם כֵּן, לָמָּה זֶּה אָנֹכִי?  וַתֵּלֶךְ לִדְרשׁ אֶת ה'. (בראשית כה, כב)     ויתרוצצו – כשנוצרו והגיעו לזמן התנועה היו מתנועעים מאד, עד שנדמה לה שהיו רצים זה לעומת זה. 'ותאמר אם כן', אחר שהרגישה בעצמה זה השנוי תמהה בעצמה ושאלה לשאר הנשים אם יש אשה שיקרה לה כך ואמרו לא, אמרה 'אם כן למה זה אנכי' משונה משאר הנשים בזה. 'ותלך לדרוש את ה" – יש בדברי רבותינו ז"ל (ב"ר סג, ו) שהלכה לבית מדרשו...

Toledot 5772 – Gilayon #726

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Toldot And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb… And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bore them. (Gen. 25:24,26)   And his hand grasped Esau's heel, to detain him, so that he would come out first (Hizquni). Or else: to detain him so that he would...

תולדת תשע"ב (גליון מספר 726)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת תולדת גליון מס' 726 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וַיִּמְלְאוּ יָמֶיהָ לָלֶדֶת וְהִנֵּה תוֹמִם בְּבִטְנָהּ… וְאַחֲרֵי כֵן יָצָא אָחִיו וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וְיִצְחָק בֶּן שִׁשִּׁים שָׁנָה בְּלֶדֶת אֹתָם. (בראשית כ"ה; כ"ד, כ"ו)     וידו אוחזת בעקב עשו. לעכבו שיצא הוא תחלה (חזקוני). אי נמי: לעכבו כדי שיצא עמו, ולא תצטער אמו פעם אחרת בשבילו בפתיחת הקבר (הרחם) (מושב זקנים). (הטור הארוך שם, שם)   אחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו. כי יד ממשלתו לא יהיה לו מיד ביום הולדו, כי אם בסוף בבואו...

Toledot 5771 – Gilayon #675

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Toldot And Isaac's servants dug in the valley, and they found there a well of living waters. And the shepherds of Gerar quarreled with Isaac's shepherds… so he named the well Esek (Bereishit 26:19-20)   So he named the well Esek – He gave it a name so that when the day came when he would overpower them Gerar's shepherds would not be able to say, "The well is ours." And the shepherds of Gerar quarreled –...