שמיני

שמיני תשע"ב (גליון מספר 745)

פרשת שמיני – שביעי של פסח גליון מס' 745 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא משֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל. וַיֹּאמֶר אֶל אַהֲרֹן: קַח לְךָ עֵגֶל בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה תְּמִימִם וְהַקְרֵב לִפְנֵי ה'. (ויקרא ט, א-ב)   אמר ר' שמואל בר נחמן: כל שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים הה"ד 'גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך' – הרי ששה, בשביעי א"ל: 'שלח נא ביד תשלח', אמר לו הקב"ה: חייך שאני צוררה לך בכנפיך. אימתי פרע לו? ר' לוי אמר: כל שבעת ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים...

Shemini 5771 – Gilayon #695

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shmini This is the statute of the teaching that the Lord has charged, saying: Speak to the Israelites, that they take you a perfect red cow that has no blemish and on which no yoke has been put. (Bemidbar 19:2)   This is the statute of the teaching. The rites pertaining to the red Heifer were designed to discourage association with the dead, prompted by the bereaved's often excessive love for the departed. Alternatively, that people should...

שמיני תשע"א (גליון מספר 695)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת שמיני – פרה גליון מס' 695 תשע"א(קישור לדף המקורי) זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה  אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל. (במדבר יט, ב)   זאת חוקת התורה. חוק של הוראה. 'ויקחו אליך פרה אדומה' – לפי שלא יהו בני אדם מצויין אצל מֵתיהם מתוך חיבתם ויצערו יותר מדאי. אי נמי שלא יהו דורשים אל המתים ובעלי אוב החמיר הכתוב בטומאת מת יותר מכל טומאות שבעולם לעשותו אבי אבות הטומאה, שמטמא אדם וכלים ואף מטמא...

Shemini 5770 – Gilayon #645

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shmini I will be sanctified through those near to Me   …One may, perhaps, go even further and say: The pious believer who was not there but meekly submits, not to his own destruction, but to that of six million of his brethren, insults with his faith the faith of the concentration camps. The k'doshim, who affirmed their faith in the God of Israel in the light of the doom that surrounded them may well say to...

שמיני תש"ע (גליון מספר 645)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת שמיני גליון מס' 645 תש"ע(קישור לדף המקורי) בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ     …אולי מותר להרחיק לכת עוד ולומר: המאמין האדוק שלא היה שם , אבל מצדיק את הדין בנמיכות-רוח, מצדיק לא את אבדנו שלו אלא את אבדן שישה מליוני אחיו, ומעליב באמונתו את אסירי מחנות ההשמדה הקדושים, שנשארו איתנים באמונתם באלוהי ישראל לנוכח המוות. אלה יכולים לבוא ולומר למאמין נלהב שכזה: "מה אתה יודע על אמונה, על היות מאמין? כיצד אתה מעז להצדיק סבל שאינו מנת חלקך? כבוש יצרך ושתוק". אבל גם אלה שלא היו שם, ובכל זאת מכריזים...

Shemini 5769 – Gilayon #598

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shmini Do not drink wine that will lead to intoxication, neither you nor your sons with you, when you go into the Tent of Meeting, so that you shall not die. an eternal statute for your generations. (Vayikra 10:9)   Do not drink wine that will lead to intoxication, etc. This commandment was mentioned here because wine was created solely to comfort mourners (Eruvin 65a), and Aaron thought that he would at least be allowed...

שמיני תשס"ט (גליון מספר 598)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת שמיני גליון מס' 598 תשס"ט(קישור לדף המקורי) יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ אַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ  בְּבֹאֲכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וְלֹא תָמֻתוּ חֻקַּת עוֹלָם לדֹרֹתֵיכֶם. (ויקרא י, ט)     יין ושכר אל תשת וגו'. סמך ציווי זה לכאן לפי שלא נברא היין כי אם לנחם בו האבלים (עירובין סה) ויחשוב אהרן שבאבלו לפחות מותר לו לשתות יין, על כן הזהירו כאן שאפילו באבלו אסור לו לשתותו דרך שכרות, ורש"י פירש על 'וידום אהרן' שקיבל שכר על שתיקתו שנתייחד לו לבדו דיבור זה, רמז כאן שנקרא שכור כל שאינו יכול...

Shemini 5768 – Gilayon #542

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shmini THIS IS THE STATUTE OF THE TORAH WHICH THE LORD COMMANDED, SAYING, SPEAK TO THE CHILDREN OF ISRAEL AND HAVE THEM TAKE FOR YOU A PERFECTLY RED UNBLEMISHED COW, UPON WHICH NO YOKE WAS LAID. (Bamidbar 19:2)   have them take for you a… red… cow – it will always be called by your name [The secret of the red cow was revealed to Moses alone; that is why Scripture says that he prepared...

שמיני תשס"ח (גליון מספר 542)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פרשת שמיני גליון מס' 542 תשס"ח(קישור לדף המקורי) זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה' לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה  אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל. (במדבר יט, ב)     ויקחו אליך פרה אדומה – לעולם היא נקראת על שמך, המעלה בזה היא מפני שסוד פרה אדומה לא נגלה רק למשה; לפיכך תלה הכתוב במשה שהוא עשאה, כי הוא היודע דבר על אמתתו.  (רש"י שם, שם)   …אמנם אמרו עוד במדרש רבה (ויקרא פרשה כ"ה), מיוסדים על אדני פז,...

Shemini 5767 – Gilayon #492

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shmini BUT THESE YOU SHALL NOT EAT AMONG THOSE THAT BRING UP THE CUD AND THOSE THAT HAVE A CLOVEN HOOF: THE CAMEL, BECAUSE IT BRINGS UP ITS CUD, BUT DOES NOT HAVE A CLOVEN HOOF; IT IS UNCLEAN FOR YOU. (Vayikra 11:4)   From every clean animal… R. Yudin said in the name of R. Yohanan and R. Brekhia said in the name of R. Eliezer, and R. Ya'akov of Kfar Hanin said...