שלח

שלח תשפ"א, גיליון 1203

וַיָּשֻׁבוּ מִתּוּר הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם.  (במדבר י"ג, כ"ה) …וְלֹא־תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם. (במדבר ט"ו, ל"ט) וישובו מתור הארץ הוא כמ"ש (בפסוק כג) שכל הארבעים יום שמרו פקודת משה והיו תרים לא מרגלים, ורק מקץ ארבעים יום שהגיעו לנחל אשכל שבו מתור הארץ, וגמרו במחשבתם להיות מרגלים ולהוציא דיבה. (מלבי"ם שם, שם) הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירה. (רש"י שם, שם) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שהם תרים ומרגלים הנאת הגוף וחומד ממון של גזל ועריות וכשתראו אלו המצות תזכרו שאתם עבדי ולא תרגלו אחריהם לעבור...

שלח לך תש"ף, גיליון 1156

וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה מִמִּדְבַּר פָּארָן, עַל פִּי ה'  כֻּלָּם אֲנָשִׁים, רָאשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל הֵמָּה. (במדבר י"ג, ג) כֻּלם אנשים – גיבורים ואנשי חיל, כמו "חזקת והיית לאיש", כי רכיכי הלבב לא ילכו לארץ נכריה להתחזק לקחת מפרי ארץ נכריה.  (רג'יו שם, שם) כֻּלם אנשים – כולם היו "אנשים" – מוכשרים ומצויינים באישיותם הפרטית. השווה: "מי שמך לאיש" (שמות ב, יד). כך קראו המדינים את גדעון "איש ישראל" (שופטים ז, יד), וכך אמר דוד לאבנר" "הלוא-איש אתה ומי כמוך בישראל" (שמואל א כו, טו)… (הרש"ר הירש שם, שם) על פי ה׳ – שהקב״ה בחר באנשים אלו. ולא מצדקתם ויושר לבבם,...

שלח לך תשע"ט, גיליון 1107

וַיְסַפְּרוּ לוֹ, וַיֹּאמְרוּ: בָּאנוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר שְׁלַחְתָּנוּ… (במדבר י"ג, כ"ז) איור: הרי לנגבהיים   זבת חלב ודבש היא. כָּל דְּבַר שֶׁקֶר שֶׁאֵין אוֹמְרִים בּוֹ קְצָת אֱמֶת בִּתְחִלָּתוֹ, אֵין מִתְקַיֵּם בְּסוֹפו  (רש"י שם , שם)  …וגם זבת חלב ודבש היא – ביאורו: באנו אל הארץ וגם חקרנוה אשר ציוויתנו לראות 'השמנה היא אם רזה', ומצאנוה זבת חלב ודבש. והנה משה שאל להם תחילה על עניין העם ואח"כ על עניין הארץ, אולם המרגלים שהיה בדעתם להניא את לב העם ולספר בגנות הארץ, התחילו בענין הארץ וסיפרו בשבחה, כי לא היה אפשר לשקר בעניין ריבוי התבואות ויופי הפירות, שהרי הביאו בידם...

שלח תשע"ח, גיליון 1057

שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים, וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן, אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל. (במדבר י"ג, ב') איור: הרי לנגבהיים   שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים – "לכך פרט אנשים, לפי שאמרו רבותינו ז"ל (ילקו"ש פנחס תשעג כז) האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' (במדבר יד ד) והנשים היו מחבבות הארץ ואמרו 'תנה לנו אחזה' (שם כז ד) ועל כן אמר הקב"ה: לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה, אבל לך לדעתך שאתה סבור שכשרים המה, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים וזהו 'שלח לך'  -'לדעתך' אנשים, אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח...

שלח לך תשע"ז, גיליון 1007

וַיֹּצִיאוּ דִּבַּת הָאָרֶץ… לֵאמֹר: הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ לָתוּר אֹתָהּ  אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא… (במדבר יג, לב)   איור: הרי לנגבהיים   אוכלת יושביה – בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו. (רש"י שם, שם) אכלת יושביה – שהאויר שלה רע. (אבן עזרא שם, שם) ארץ אוכלת יושביה. אף על פי שהעם היושבים בהם חזקים, אין זה בשביל שבח הארץ, אבל הוא מפני שלא ישארו בה זולתי החזקים, שהם חזקי המזג, והשאר מתים בה מפני רוע האויר.  (ספורנו שם, שם) שמעתי שנמצא כתוב בשם הגאונים, שהיה מנהגם של אמורים שכשמת...

שלח תשע"ו (גליון מספר 957)

פרשת שלח גליון מס' 957 תשע"ו(קישור לדף המקורי) שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן  אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל… (במדבר יג, ב)     שלח לך אנשים : בדברים א, כב כתוב כי ישראל אמרו 'נשלחה אנשים לפנינו', וכאן הוא אומר כי ה' דיבר אל משה 'שלח לך אנשים', ונראה כי הם שאלו וה' הסכים וציוה למשה שיעשו כדבריהם, וכאן לא הזכיר שהם שאלו, כדי שלא יהא נראה שחטאו בשאלתם. ונראה כי הכל היה סיבה מאת ה', וכמו שכתב הרמב"ם (מורה ח"ב פרק ל"ב), אלא שהוא אומר שהיה מחכמת ה' להסב אותם במדבר עד שלימדו גבורה, כמו שנודע שההליכה...

שלח תשע"ה (גליון מספר 905)

פרשת שלח גליון מס' 905 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וַיֹּצִיאוּ דִּבַּת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תָּרוּ אֹתָהּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר:  הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ לָתוּר אֹתָהּ  אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא… (במדבר יג, לב)     אוכלת יושביה – בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו. (רש"י שם, שם)   אכלת יושביה – שהאויר שלה רע. (אבן עזרא שם, שם)   ארץ אכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות – ארץ כשהיא רעה והמים דלים ורעים והארץ משכלת, לא תגדל אנשי מדות, רק יהיו אנשיה דלים ונפוחים שפלי קומה חסירי...

שלח תשע"ד (גליון מספר 854)

פרשת שלח גליון מס' 854 תשע"ד(קישור לדף המקורי) גיליון 857  בס"ד פ' שלח תשע"ד וַיַּעֲלוּ וַיָּתֻרוּ אֶת הָאָרֶץ  מִמִּדְבַּר צִן עַד רְחֹב לְבֹא חֲמָת (במדבר יג, כא)     פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד, את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך ושימשתי להם נקודת ציון. "אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו". "אבל הוא זז, הוא זז!" אמרתי בלבי: הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב: אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה...

Shlach 5773 – Gilayon #801

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shelach For the tribe of asher, sethur, son of michael                 (Bemidbar 13:13)   And these are their names: For the tribe of Reuven, Shammua the son of Zaccur – Said R. Yitzchak: This is something we have on tradition from our fathers, the spies were named in accordance with their actions, but we have detected only one, "Sethur the son of Michael. Sethur because he undermined the works of the Holy One, blessed be He; and Michael [was...

שלח לך תשע"ג (גליון מספר 801)

פרשת שלח-לך גליון מס' 801 תשע"ג(קישור לדף המקורי) לְמַטֵּה אָשֵׁר סְתוּר בֶּן מִיכָאֵל. (במדבר יג, יג)     וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם, לְמַטֵּה רְאוּבֵן שַׁמּוּעַ בֶּן זַכּוּר – אָמַר רַבִּי יִצְחָק: דָּבָר זֶה מָסֹרֶת בְּיָדֵינוּ מֵאֲבוֹתֵינוּ, מְרַגְּלִים – עַל שֵׁם מַעֲשֵׂיהֶם נִקְרְאוּ, וְאָנוּ לֹא עָלָה בְיָדֵינוּ אֶלָּא אֶחָד, "סְתוּר בֶּן מִיכָאֵל", "סְתוּר" – שֶׁסָּתַר מַעֲשָׂיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, "מִיכָאֵל", שֶׁעָשָׂה שׂוֹנְאוֹ מָךְ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף אָנוּ נֹאמַר, "נַחְבִּי בֶּן וָפְסִי". "נַחְבִּי" – שֶׁהֶחְבִּיא דְבָרָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. "וָפְסִי" – שֶׁפָּסַע עַל מִדּוֹתָיו שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. (בבלי סוטה לד, ע"ב)   "סתור" – שסתר מעשיו של הקב"ה. צריך...