שופטים

שפטים תש"ף, גיליון 1166

מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ… לְבִלְתִּי רוּם לְבָבוֹ מֵאֶחָיו, וּלְבִלְתִּי סוּר מִן הַמִּצְוָה יָמִין וּשְׂמֹאול  לְמַעַן יַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ הוּא וּבָנָיו, בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל. (דברים י"ז, ט"ו- כ) ואמרת: אשימה עלי מלך – …ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג עפ״י דעת מלוכה או עפ״י דעת העם ונבחריהם. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה. ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברניט. ודבר זה אי אפשר לעשות עפ״י הכרח מצוות עשה. שהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה, משום הכי לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול...

שפטים תשע”ט, גיליון 1117

צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף, לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ,  אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. (דברים ט"ז, כ) צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף – הצדק יהא תכלית העליונהוהיחידה של הכלל הלאומי, ויש לשאוף אל הצדק רק לשם הצדק עצמו, ואילון שאר כל השיקולים חייבים להשתעבד לתכלית זו. ואין"צדק" אלא עיצוב כל היחסים של היחיד ושל הכלל על פי הדרישות של תורת ה'. תפקידו היחיד של ישראל הוא לקדוף את הצדק ללא הרף ובכל ההתמסרות, למען תחיה וירשת וכו', ועל ידי כך כבר עשית את כל הדרוש להבטחת קיומך הגופני ("תחיה") והמדיני ("וירשת"). ההצלחה המדינית התלויה בעשיית משפט וברדיפת צדק קרויה כאן "ירושה"- "וירשת"...

שפטים תשע"ח, גיליון 1065

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ, לִשְׁבָטֶיךָ;  וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק. (דברים טז, יח) איור: הרי לנגבהיים   שׁוֹפְטִים – דַּיָּנִים הַפּוֹסְקִים אֶת הַדִּין, וְשׁוֹטְרִים – הָרוֹדִין אֶת הָעָם אַחַר מִצְוָתָם (שֶׁמַּכִּין וְכוֹפְתִין) בְּמַקֵּל וּבִרְצוּעָה עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו אֶת דִּין הַשּׁוֹפֵט. (רש"י שם, שם) שופטים ושוטרים אחר המצות לההמון צוה עניני מנהיגיו והם המלכי' והשופטים והכהנים והנביאים, אשר בתקונם יתוקן ענין ההמון ובקלקולם יקולקל, כמו שהעיר הנביא באמרו 'שריה בקרבה אריות שואגים שופטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר נביאיה פוחזים אנשי בוגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה'. (ספורנו שם, שם) שופטים ושוטרים תתן לך. סמך...

שפטים תשע"ז, גיליון 1017

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק. (דברים טז, יח) איור: הרי לנגבהיים דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום (משלי ג, יז). שלמה המלך ע"ה הודיענו בפסוק זה כי יסוד התורה ועיקרה שלום, וכן מצינו עיקר בריאתו של עולם שהוא השלום ולכך דרשו חז"ל (ראש השנה יא.), כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראו, שנאמר (בראשית ב, א) 'וכל צבאם'. וידוע כי השמים נבראו תחילה, ונקראו שמים לפי שהם אש ומים, והנה הם שני הפכים, לא יתכן זיווגם והתחברותם כי אם על ידי השלום, הוא שכתוב (איוב...

שופטים תשע"ו, גיליון 968

צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ  אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. (דברים טז, כ)     איור: הרי לנגבהיים   צדק צדק תרדף – הלך אחר ב"ד יפה למען תחיה וירשת את הארץ, כדאי הוא מינוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם, לשון רש"י מספרי (שופטים קמד) וטעם הכפל, לומר הדיינין צריכין שישפטו את העם משפט צדק וגם אתה צריך לרדוף הצדק תמיד, שתלך ממקומך אל מקום חכמים הגדולים, אחרי רבן יוחנן בן זכאי ליבנה אחר רבי לבית שערים ור"א אמר צדק צדק פעמים, שירדוף אחרי הצדק שירויח בו או יפסיד, או פעם אחר פעם לחזוק:...

שפטים תשע"ה (גליון מספר 915)

פרשת שפטים גליון מס' 915 תשע"ה(קישור לדף המקורי) שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ בּוֹ… רַק לֹא יַרְבֶּה לּוֹ סוּסִים… וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים…  וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה לּוֹ מְאֹד. (דברים יז, טו- יז)     וכסף וזהב לא ירבה לו מאד – אלא כדי ליתן לאכסניא. (רש"י שם, שם)   וכסף וזהב לא ירבה לו – שלא יעניש את ישראל, והנה שלמה שנתן הכסף כאבנים בירושלים מרוב אהבתו לממון, התרעמו עליו ישראל ואמרו 'אביך הכביד את עולנו', ויש אומרים בעבור הבנינים התרעמו ואין זה אמת כי הגרים בנו הבית, כי כן כתוב והנה אדוניהם שהי' על...

שפטים תשע"ד (גליון מספר 865)

פרשת שפטים גליון מס' 865 תשע"ד(קישור לדף המקורי) תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ. (דברים יח, יג)       תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ – התהלך לפניו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו. (רש"י שם, שם)   תָּמִים תִּהְיֶה עִם ה' אֱלֹהֶיךָ – עלינו להיות עם ה' בשלמותנו. כל הדרכים האליליות שתוארו בפסוקים הקודמים, כבר הוצאו על ידי כך מגבול ישראל, ה' לבדו הוא מנהיג גורלנו ומדריך מעשינו, הוא לבדו קובע את עתידנו ורק רצונו הוא קנה-מידה למעשינו ולמה שנמנע ממנו לעשות. לא מולך עיוור של גורל...

Shoftim 5773 – Gilayon #811

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shoftim Should a slain person be found on the soil… Lying in the field, it not being known who struck him down. Your elders and your judges shall go out and measure To the towns that are around the slain person. (Devarim 21:1-2)   And measure – Even if it is clearly closer to a certain town, it is obligatory to engage in measuring, for all the unusual activity will cause people to come out of the measured towns [to see...

שפטים תשע"ג (גליון מספר 811)

פרשת שפטים גליון מס' 811 תשע"ג(קישור לדף המקורי) כִּי יִמָּצֵא חָלָל בָּאֲדָמָה …  נֹפֵל בַּשָּׂדֶה לֹא נוֹדַע מִי הִכָּהוּ. וְיָצְאוּ זְקֵנֶיךָ וְשֹׁפְטֶיךָ  וּמָדֲדוּ אֶל הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבֹת הֶחָלָל. (דברים כ, א-ב)     ומדדו – אפילו נמצא בעליל, מצוה לעסוק במדידה שמתוך שהיו עסוקים בדבר יבואו מתוך הערים הנמדדות, ומי שהלך מביתו ולא חזר באים בני משפחתו ומכירים הנרצח. אם מכירין אותו, מעידים עליו ולא תהיה אשתו עגונה ובניו יורדים לירושת אביהם, ואין ב"ד ממחין בידם, ומתוך כך יהא נודע מי הלך עמו ומי נתלוה עמו ופעמים נתפרסם ע"י כן. (חזקוני שם, שם)   מעשה בשני כהנים שהיו רצין...

Shoftim 5772 – Gilayon #763

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Shoftim When you come to the land that the lord your god Has given you… And you say: i will appoint over me a king, Like all the nations which surround me. You shall surely appoint over yourself a king Whom the lord your god shall choose (Devarim 17, 14-15)   And you will say I will appoint over myself a king. Said R' Nehorai: This passage speaks contemptuously of Israel, for it is written (I Samuel...