שביעי של פסח

אחרי מות תשע"ט, גיליון 1099

שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו.  (מתוך ההגדה) איור: הרי לנגבהיים   שמואל הקטן אומר: בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. (משנה אבות ד, יט) ר' יהושע בן לוי פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא (דברים כח, סג): 'והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם, כן ישיש להרע אתכם' ומי חדי הקב"ה במפלתן של רשעים (האם הקב"ה שמח במפלתם של רשעים?) והא כתיב (דברי הימים ב כ, כא) 'בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו', וא"ר יוחנן: מפני מה לא נאמר 'כי טוב' בהודאה זו? לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים....

Shvii Shel Pessach 5768 – Gilayon #546

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Seventh day of Pessah MIRIAM, THE PROPHETESS, AARON'S SISTER, TOOK A TIMBREL IN HER HAND, AND ALL THE WOMEN CAME OUT AFTER HER WITH TIMBRELS AND WITH DANCES. AND MIRIAM CALLED OUT TO THEM, SING TO THE LORD, FOR VERY EXALTED IS HE; A HORSE AND ITS RIDER HE CAST INTO THE SEA   Miriam, the prophetess… took When did she prophesy? When she was "Aaron's sister," before Moses was born, she said,...

שביעי של פסח תשס"ח (גליון מספר 546)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat שביעי של פסח גליון מס' 546 תשס"ח(קישור לדף המקורי) וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת הַתֹּף בְּיָדָהּ  וַתֵּצֶאן כָל הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת. וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם: שִׁירוּ לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם.     ותקח מרים הנביאה – היכן נתנבאה? כשהיתה אחות אהרן, קודם שנולד משה, אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו', כדאיתא בסוטה (דף יג א). דבר אחר: 'אחות אהרן' – לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה, נקראת על שמו.    (רש"י שמות טו, כ)   ותקח מרים הנביאה אחות אהרן וגו' – אחות...

Shvii Shel Pessach 5765 – Gilayon #392

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Seventh day of Pessah THEN MOSES AND THE ISRAELITES SANG THIS SONG TO THE LORD. THEY SAID: "I WILL SING TO THE LORD, FOR HE HAS TRIUMPHED GLORIOUSLY; HORSE AND DRIVER HE HAS HURLED INTO THE SEA.  (Shemot 15:1)     In Contrast to Human Beings and the Ministering Angels, God is never pleased at the fall of the Wicked. And they say, Give thanks unto the Lord, for his kindness is everlasting. Rabbi Yohanan said:...

שביעי של פסח תשס"ה (גליון מספר 392)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat שביעי של פסח גליון מס' 392 תשס"ה(קישור לדף המקורי) אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַה', וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר: אָשִׁירָה לַה' כִּי גָאֹה גָּאָה  סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם. (שמות טו, א)   הקב"ה אינו שמח במפלתם של רשעים, לעתים בניגוד לבני אדם ולמלאכי השרת ואומרים "הודו לה' כי לעולם חסדו". אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר "כי טוב" בהודאה זו? לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים, דאמר שמואל בר נחמני אמר יונתן: מאי דכתיב "ולא קרב זה אל זה כל הלילה" – בקשו מלאכי...

Shvii Shel Pessach 5761 – Gilayon #182

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Seventh Day of Passover   WHEN ISRAEL WENT OUT OF EGYPT, JACOB'S HOUSEHOLD FROM A PEOPLE OF ALIEN TONGUE" (Psalms 114:1) The Redemption from Egypt – Then, Now, and in the Future "And to recount all your wonders." – Said Rav Avin: This refers to Hallel, which relates to the past and to the future; it touches upon current generations and upon the days of the Messiah, and upon the days of Gog and Magog. "When Israel went out of Egypt" – in the past; "Not for...

חספ לש יעיבש תשס"א (גליון מספר 182)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat pesach חספ לש יעיבש א"סשת 182 'סמ ןוילג(קישור לדף המקורי) (א , דיק םילהת) .זעל םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב דיתעו הווה ,רבע ןיב םירצמ תלואג וב שיש ללה הז :ןיבא 'ר רמא "ךיתואלפנ לכ רפסלו" וב שיו וללה תורודל וב שיו אבל דיתעל וב שיו רבעשל לארשי תאצב" ;גוגמו גוג תומיל וב שיו חישמה תומיל יכ יתבהא" ,וללה תורודל – "'ה ונל אל" רבעשל – "םירצממ גוג תומיל -"ינובבס םיוג לכ" ,חישמה תומיל – "'ה עמשי ארקיו) .אבל דיתעל – "ךממורא יהלא ךדואו התא ילא"...