פסח

פסח תשע"ו (גליון מספר 949)

פסח גליון מס' 949 תשע"ו(קישור לדף המקורי) ואולם הסימנים שנתקבלו ברוב תפוצות ישראל, הם אלה המיוחסים לרש"י ז"ל, ויש שמיחסים אותם לרבנו שמואל מפליזא, מבעלי התוספות: שש עשרה תיבות, של חמשה עשר ענינים משובצים בשמונה חרוזים. ואלה הם: קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שלחן עורך צפון ברך הלל נרצה וגם באלה הסימנים, תלי תלים של רמזים. והמדקדקים במצוות מקפידים לקרוא כל סימן על מקומו ולבטאו בפה, כקריאת ההגדה ממש, מפני קדושת תיבות אלה וקדושת מחברן. (ר' אליהו כי טוב: ספר התודעה – פרק עשרים ושנים)   אולם מצינו לפעמים שאדם עושה פעולות מעשיות בגלוי...

פסח תשע"ה (גליון מספר 896)

פסח גליון מס' 896 תשע"ה(קישור לדף המקורי) לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים  תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם  לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ (דברים ט"ז, ג')   לחם עני – לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים. (רש"י שם, שם)   כי בחפזון יצאת – בחפזון מצרים, שהוכו ונחפזו, ובחפזון ישראל שנחפזו לצאת, ולא הספיק בצקם להחמיץ, כדכתיב "ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם", 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים' – ותשתעבד למקום בכל לב. לחם עוני – דרך עני כשנותנין לו מעט קמח, אין לו כלי להחם בו...

Pessach 5772 – Gilayon #745

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach This issue of "Shabbat Shalom" has been dedicated by the Watzman family to the memory of their son and brother, Niot z"l, a soldier in the Golani Brigade who died tragically last Pesach.   Rabbi gamliel used to say: Whoever has not recited these three things on pesach Has not fulfilled his obligation: And these are: pesach (the pascal lamb), matzah (unleavened bread), And marror (bitter herbs) (Mishnah, Pesahim 10:5)   Pesach – Pesach [must be recited...

פסח תשע"ב (גליון מספר 745)

פסח גליון מס' 745 תשע"ב(קישור לדף המקורי) רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אוֹמֵר: כָּל שֶׁלֹּא אָמַר שְׁלֹשָׁה דְבָרִים אֵלּוּ בַפֶּסַח, לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ. וְאֵלּוּ הֵן: פֶּסַח, מַצָּה, וּמָרוֹר. (משנה פסחים י, ה)     פסח – פסח, על שפסח על בתי ישראל, שהיו ראויים להידרס תחת כפות רגלי מידת הדין כמו המצריים, מדהיו עובדי עבודה זרה כמותם, ואפילו הכי (למרות הכל) הקב"ה פסח עליהם. מצה – ומצה, על שלא הספיק בצקם להחמיץ כמו שנגאלו קודם הזמן הקבוע, מדהיו ראויים להשאר במצרים ת' (400) שנה, ונגאלו בשנת רד"ו (210), כמו כן נצטוו במצה שיאכלו לחמם קודם זמנו הראוי....

Pessach 5769 – Gilayon #597

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach R. Hiyya taught: The Torah spoke in reference to four sons: a wise son, a wicked son, a stupid son, a son who does not known how to ask. (Yerushalmi Pesahim 70b)   Each of Us Contains Something of the Four Sons The Torah spoke in reference to four sons, etc. It seems that this parallels the four expressions of redemption , for redemption must take leave of four kinds of exile. These questions are...

פסח תשס"ט (גליון מספר 597)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פסח גליון מס' 597 תשס"ט(קישור לדף המקורי) תני ר' חייה: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. (ירושלמי פסחים ע, ע"ב)     בכל אחד מאיתנו יש משהו מארבעת הבנים כנגד ארבעה בנים כו'. נראה שהוא נגד הארבע לשונות של גאולה. שהגאולה היא מכל הד' גלויות. ושאלות הללו יש בכל איש ישראל. מצד חקירות השכל שעי"ז היצר הרע מהרהר אחר החוקים ועל זה צריך להיות התשובה מוכן בלב האדם כי לעשות רצון השי"ת יש מזה יותר טעם ושמחה מהבנת טעם המצוה....

Pessach 5766 – Gilayon #442

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach THEY BROUGHT MATZAH AND HAZERET AND HAROSET AND TWO COOKED DISHES BEFORE HIM, EVEN THOUGH THERE IS NO COMMANDMENT REGARDING HAROSET. R. ELIEZER SAID IN THE NAME OF R. ZADOK: IT IS A COMMANDMENT. (Mishnah Pesahim 10:3)   Even though there is no commandment regarding haroset – and if there is no commandment, why is it brought? Rabbi Ami said: Because of worms in the vegetables… R. Eliezer said in the name of R. Zadok:...

פסח תשס"ו (גליון מספר 442)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פסח גליון מס' 442 תשס"ו(קישור לדף המקורי) הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצוה.  רבי אליעזר ברבי צדוק אומר: מצוה. (משנה פסחים י, ג)     'אף על פי שאין חרוסת מצוה' – ואי לא מצוה, משום מאי מייתי לה? (למה מביאים?) אמר רבי אמי: משום קפא (תולעת שבירק)… רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: מצוה וכו'. מאי מצוה? רבי לוי אומר: זכר לתפוח. ורבי יוחנן אומר: זכר לטיט. אמר אביי: הלכך צריך לקהוייה (להקהותו- לעשות חריף או חמצמץ), וצריך לסמוכיה (לעשותו...

Pessach 5763 – Gilayon #285

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Pesach "ACCORDING TO HIS INTELLIGENCE, HIS FATHER TEACHES HIM" (Mishna, Pesahim 10:4)   Change, Question, and Story Our Rabbi taught: If his son is wise, he – the son – asks him. If he is not wise, his wife asks. If not – he asks himself. Even two scholars, who are well versed in the laws of Pessach – they ask each other, "In what way is this night different from all other nights? On all...

פסח תשס"ג (גליון מספר 285)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat פסח גליון מס' 285 תשס"ג(קישור לדף המקורי) "ולפי דעתו של בן אביו מלמדו" (משנה פסחים י , ד)     השינוי, השאלה והסיפור. תנו רבנן: חכם בנו – שואלו, ואם אינו חכם – אשתו שואלתו. ואם לאו – הוא שואל לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח – שואלין זה לזה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. … מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. ושמואל אמר: עבדים היינו....