פנחס

פינחס תשע"ח, גיליון 1060

וְשֵׁם בַּת אָשֵׁר, שָׂרַח. (במדבר כ"ו, מ"ו) איור: הרי לנגבהיים שרח בת אשר היתה מבאי מצרים ומיוצאיה; מבאי מצרים, דכתיב 'ושרח אחתם' (בראשית מו יז) ומבאי הארץ, שנאמר 'ושם בת אשר שרח' (במדבר כו מו). (סדר עולם רבה ט, ב) ד"א: חלילה לך. אמר אברהם: רבונו של עולם, צופה אני ברוח הקדש כי עתידה אשה אחת לפלט עיר שלימה, ואני איני כדאי לפלט חמשת הכרכים הללו?! ואיזו היא האשה? זו סרח בת אשר, בשעה שמרד שבע בן בכרי בדוד ובא באבל, שנאמר וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה '(ש"ב כ טו) כיון שהרגישה...

פינחס תשע"ז, גיליון 1011

אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ, לִשְׁמוֹת מַטּוֹת אֲבֹתָם יִנְחָלוּ. עַל פִּי הַגּוֹרָל תֵּחָלֵק נַחֲלָתוֹ בֵּין רַב לִמְעָט. (במדבר כו, נה-נו) איור: הרי לנגבהיים   חלוקה שוויונית? לשמות מטות אבותם – אלו יוצאי מצרים, שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה, שכל הנחלות החיים יורשים את המתים, וכאן מתים יורשים את החיים. כיצד? שני אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ, לזה אחד ולזה שלשה; האחד נטל חלק אחד והשלשה נטלו שלשה, שנאמר 'לאלה תחלק הארץ' חזרה נחלתן אצל אבי אביהן וחילקו הכל בשווה. וזהו שנאמר 'לשמות מטות אבותם ינחלו'. שאחר שנטלו הבנים חילקוה לפי האבות שיצאו ממצרים, ואילו...

פינחס תשע"ו (גליון מספר 961)

פרשת פינחס גליון מס' 961 תשע"ו(קישור לדף המקורי) תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו  וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (במדבר כה, י"ג) וַיִּדְקֹר אֶת שְׁנֵיהֶם  אֵת אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְאֶת הָאִשָּׁה אֶל קֳבָתָהּ… (במדבר כה, ח)     כתיב 'וירא פנחס בן אלעזר' – מה ראה? אמר רב: ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו ( פנחס למשה): אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני "הבועל את כותית קנאין פוגעין בו"?! אמר לו: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא.(זה שקורא את האיגרת, יהיה השליח לביצוע) ושמואל אמר: ראה ש"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה'" – כל מקום שיש חילול השם אין...

פינחס תשע"ו, גליון 961

תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (במדבר כה, י"ג) וַיִּדְקֹר אֶת שְׁנֵיהֶם אֵת אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְאֶת הָאִשָּׁה אֶל קֳבָתָהּ… (במדבר כה, ח)     כתיב 'וירא פנחס בן אלעזר' – מה ראה? אמר רב: ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו ( פנחס למשה): אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני "הבועל את כותית קנאין פוגעין בו"?! אמר לו: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא.(זה שקורא את האיגרת, יהיה השליח לביצוע) ושמואל אמר: ראה ש"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה'" – כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב. (בבלי סנהדרין פב, ע"א) אמר רב חסדא:...

פינחס תשע"ה (גליון מספר 909)

פרשת פינחס גליון מס' 909 תשע"ה(קישור לדף המקורי) לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן,  תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה בְּתוֹךְ אֲחֵי אָבִינוּ וַיַּקְרֵב משֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן לִפְנֵי ה'. (במדבר כז, ד-ה)     ויקרב משה את משפטן – (סנהדרין ח) נתעלמה הלכה ממנו וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר (דברים א) 'והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי' (סנהדרין שם). ד"א: ראויה היתה פרשה זו להִכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן. (רש"י שם, שם)   ויקרב משה את משפטן לפני ה'… אבל הנכון והאמת כדעת חז"ל שנתעלם ממנו הדין ולא ידעו כלל, ומפני...

פינחס תשע"ד (גליון מספר 858)

פרשת פינחס גליון מס' 858 תשע"ד(קישור לדף המקורי) אֵלֶּה פְּקוּדֵי משֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן… וּבְאֵלֶּה לֹא הָיָה אִישׁ מִפְּקוּדֵי משֶׁה וְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן… כִּי אָמַר ה' לָהֶם: מוֹת יָמֻתוּ בַּמִּדְבָּר  וְלֹא נוֹתַר מֵהֶם אִישׁ כִּי אִם כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן. (במדבר כו, סג-סה)   וּבְאֵלֶּה לֹא הָיָה אִישׁ – אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ, האנשים אומרים: 'נתנה ראש ונשובה מצרימה', והנשים אומרות: 'תנה לנו אחוזה'. לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן.  (רש"י שם, שם) וּבְאֵלֶּה לֹא הָיָה אִישׁ – האמור בעגל אמור גם במרגלים: הנשים לא היו שותפות לחטא, ולפיכך גם...

Pinchas 5773 – Gilayon #805

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Pinchas And the daughters of zelophehad Came forward And they stood before moshe and before eleazar the priest "our father died in the wilderness, and he was not part of the community that banded together agaist the lord with the community of korah, For through his own offense he died, and he had no sons. Why should our father's name be withdrawn from the midst of his clan Because he had no son?" (Numbers 27:1-4)   "Give us a holding in...

פינחס תשע"ג (גליון מספר 805)

פרשת פינחס גליון מס' 805 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וַתִּקְרַבְנָה בְּנוֹת צְלָפְחָד וַתַּעֲמֹדְנָה לִפְנֵי משֶׁה וְלִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן…: אָבִינוּ מֵת בַּמִּדְבָּר וְהוּא לֹא הָיָה בְּתוֹךְ הָעֵדָה הַנּוֹעָדִים עַל ה' בַּעֲדַת קֹרַח, כִּי בְחֶטְאוֹ מֵת וּבָנִים לֹא הָיוּ לוֹ. לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן? תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה בְּתוֹךְ אֲחֵי אָבִינוּ. (במדבר כז, א-ד)   תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ר' נתן אומר: יפה כח נשים מכח אנשים. אנשים אומרים (במדבר יד) 'נתנה ראש ונשובה מצרימה' ונשים אומרות 'תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו'.  (ספרי פינחס פיסקא א)   "ותקרבנה בנות צלפחד", כיון ששמעו בנות צלפחד...

Pinchas 5772 – Gilayon #757

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Pinchas And the daughters of zelophehad son of hepher, son of gilead, son of machir, son of menashe … And they stood before moshe and before eleazar the priest and before the chieftains and all the community at the entrance of the tent of meeting, saying: our father died in the wilderness … Why should our father's name be withdrawn from the midst of his clan because he had no son? Give us a holding in the...

פינחס תשע"ב (גליון מספר 757)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת פינחס גליון מס' 757 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וַתִּקְרַבְנָה בְּנוֹת צְלָפְחָד בֶּן חֵפֶר בֶּן גִּלְעָד בֶּן מָכִיר בֶּן מְנַשֶּׁה… וַתַּעֲמֹדְנָה לִפְנֵי משֶׁה וְלִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְלִפְנֵי הַנְּשִׂיאִם וְכָל הָעֵדָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר: אָבִינוּ מֵת בַּמִּדְבָּר… לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה בְּתוֹךְ אֲחֵי אָבִינוּ. (במדבר פרק כז , א-ג)     "ותקרבנה בנות צלפחד": אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים, שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות לב) "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם " ולא רצו הנשים ומיחו...