נשא

נשא תשע"ח, גיליון 1055

וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת כָּל כֵּלָיו וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם. וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת הֵם הָעֹמְדִים עַל־הַפְּקֻדִים (במדבר ז, א-ב) איור: הרי לנגבהיים ויהי ביום כלות משה. כלות כתיב (ר"ל בפת"ח ולא כלות בשו"א ודו"ק) יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה (במדרש רבה. תנחומא נשא כ). (רש"י שם)  …נשיאי ישראל – היו אלה נשיאי ישראל: אנשים "נשואי פנים הנושאים את משא העם"; בתוקף מעמדם הם עמדו ברום הייעוד הלאומי, והיה עליהם להעלות את האומה לרום מעלת מעמדם. והם היו 'ראשי בית אבותם'."בית אב" כולל את כל המשפחות...

נשא תשע"ז, גיליון 1005

זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי לַעֲבֹד וּלְמַשָּׂא. (במדבר ד, כד)  איור: הרי לנגבהיים   לעבוד. עבודת התיקונים ולהעמיד בשעת הקמה. ולמשא. בשעת מסע. (העמק דבר שם, שם)   על פי אהרן ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל משאם. יש לומר על דרך מוסר, כי כבר אמרתי במקום אחר, כי ג' אלו בני לוי מרמזים על הגולה גרשון קהת ומררי, והי' שם דברינו כי גרשון הוא מלשון גר – 'כי גר הייתי בארץ נכריה' (שמות י"ח), ועל זה הרמז אמר קרא 'זאת עבדת משפחת בני הגרשני לעבוד ולמשא', כי העבודה 'עבודת ה"...

נשא תשע"ו (גליון מספר 955)

פרשת נשא גליון מס' 955 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר (שמות יט, יז)     ויתיצבו בתחתית ההר – אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר. (בבלי שבת, פח, ע"א)   וכל העם רואים – אמר לו הקדוש ברוך הוא: 'ואיש לא יעלה עמך' – הראשונים כיון שניתנו בפרהסיא, שלטה...

נשא תשע"ה (גליון מספר 903)

פרשת נשא גליון מס' 903 תשע"ה(קישור לדף המקורי) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַה'…  מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר… (במדבר ו, ב-ג)     מִיַּיִן וְשֵׁכָר – כתרגומו 'מחמר חדת ועתיק' – שהיין משכר כשהוא ישן. (רש"י שם, שם)   כלומר: למה נקרא חדש יין וישן שכר ומפרש על שם שמשכר. (שפתי חכמים שם, שם)   מיין ושכר יזיר. לא יסגף עצמו בצום, שממעט במלאכת שמים כדבריהם ז"ל, ולא יצער גופו במכות פרושים כמנהג צבועים וכומרים, אבל יפריש עצמו מן היין, שבזה הוא ממעט את התיפלה מאד ומכניע יצרו, ולא יתיש...

נשא תשע"ד (גליון מספר 852)

פרשת נשא – חג השבועות גליון מס' 852 תשע"ד(קישור לדף המקורי) יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.  וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם. (במדבר ו, כו–כז)   וישם לך שלום – ואל יעלה על דעתך, שכך תגיע לידי בידוד וניגוד לעולם – מתוך ששאיפותיך מכוונות רק לה', והנהגת ה' נראית כמכוונת רק אליך; שכן דווקא לך ה' שלום והתאמה הרמונית עליונה. אם תהיה עבד ה' כהלכה בכל כוחותיך הגופניים והרוחניים, ואם ה' יראה בך את הגשמת כל מטרותיו – כי אז כל בעלי הרגש והמחשבה שמסביבך יראו בך השלמה לעצמם; אליך ישאפו, ובך יראו את היסוד...

Naso 5773 – Gilayon #799

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Nasso May the lord bless you and guard you. May the lord light up his face to you and grant grace to you. May the lord lift up his face to you and give you peace. (Bemidbar 6:24-26)   R. Shimeon b. Halafta said: The Holy One, blessed be He, found no vessel that could contain blessing for Israel save that of peace, as it is written: 'The Lord will give strength unto His people; the Lord will bless His people with peace'....

נשא תשע"ג (גליון מספר 799)

פרשת נשא גליון מס' 799 תשע"ג(קישור לדף המקורי) יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ.  יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. (במדבר ו, כד- כו)     אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן חֲלַפְתָּא: לֹא מָצָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּלִי מַחֲזִיק בְּרָכָה לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא הַשָּׁלוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים כט), ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם. (משנה עקצים ג, יב )   אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך...

Naso 5772 – Gilayon #751

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Nasso FROM the age of THIRTY YEARS and upward; to the age of fifty years you are to count them. ALL who enter to join-forces with the working-force, to serve the serving-tasks in the tent of appointment. (Bemidbar 4:23, E. Fox translation))     All who enter the work-force –The meaning of tsava is a group of people gathered together to fulfill their appointed function. All who join-forces with the working-force mean...

נשא תשע"ב (גליון מספר 751)

פרשת נשא גליון מס' 751 תשע"ב(קישור לדף המקורי) מִבֶּן שְׁלשִׁים שָׁנָה וָמַעְלָה עַד בֶּן חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקֹד אוֹתָם  כָּל הַבָּא לִצְבֹא צָבָא לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד. (במדבר ד', כ"ג)     הבא לצבא צבא. פירוש צבא חברת אנשים המשתתפים יחד לעמוד במשרת עבודתם. (פעראיין). וטעם 'לצבא צבא': כל הבא להיות שותף החברה (זיך דעם פעראיין אנצושליעסען), כמבואר למעלה 'וצבאיו ופקדיהם'. (הכתב והקבלה שם, שם)   כל הבא לצבא צבא. בבני קהת ומררי כתיב 'כל הבא לצבא'. וכאן כתיב 'לצבא צבא'. ולאו דבר ריק הוא. והענין דיש לדעת דבני גרשון היו מיוחדים במעלה בשיר שבשעת עבודה. כמו בימי דוד ושלמה...

Naso 5771 – Gilayon #704

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Nasso – Chag Shavuot Rabbi Pinchas in the name of Rabbi Hoshaia said, "While the king sits at his table" (Song of Songs, 1:12), before the King, the King of Kings, the Holy One, blessed be He, sits at his table in heaven, He went first, as it is said (Ex. 19:16): "And it came to pass on the third day in the morning." This is like a king who decreed, "On a certain day I will...