נצבים

נצבים-וילך תש"ף, גיליון 1168

אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם. (דברים כ"ט, ט)  אתם נצבים וגו׳ – גם זה בכלל פיוס וכאשר יבואר. אלא שהפסיק בתורה ונעשה מזה סדרה מחדש באשר בא בזה המאמר כוונה ועיקר גדול בהליכות ההשגחה, לדעת בכל עת אפילו שלא בשעת התוכחה. וכיוצא בזה מתחיל בס׳ שמות פ׳ וארא ובזה הספר פ׳ עקב וכמו שכתבנו שם. והנה ביארנו לעיל י׳ י״ב ענין מקרא זה מה שפירש הכתוב כל הפרטים ולא הספיק במה שאמר 'אתם נצבים היום כולכם לפני ה׳ אלהיכם לעברך וגו׳'. אלא בא ללמדנו שאין הדין וחשבון של כל אדם שוה. ויש בזה ארבע מדרגות במעלות האדם מישראל. ראשים. ותלמידי...

נצבים תשע”ט, גיליון 1120

  כל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון  כבקרת רועה עדרו , מעביר צאנו תחת שבטו.  (מתוף הפיוט "ונתנה תוקף") בְּאַרְבָּעָה פְרָקִים הָעוֹלָם נִדּוֹן: בְּפֶסַח עַל הַתְּבוּאָה, בַּעֲצֶרֶת עַל פֵּרוֹת הָאִילָן, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה כָּל בָּאֵי הָעוֹלָם עוֹבְרִין לְפָנָיו כִּבְנֵי מָרוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים לג) 'הַיּוֹצֵר יַחַד לִבָּם, הַמֵּבִין אֶל כָּל מַעֲשֵׂיהֶם'. וּבֶחָג נִדּוֹנִין עַל הַמָּיִם. (משנה ראש השנה א, ב)   ובני מרון הצאן תרגום כבשים אמרנא, וענינו שמחשבין על בני אדם ודנין עליהם בבריאות ובחלאים והמוות והחיים וזולתם מעניני האדם והנגלה מזה המאמר מבואר כאשר תראה, אבל הנסתר ענינו קשה מאד בלי ספק. (פירוש המשנה לרמב"ם שם, שם) …'אבל הנסתר ענינו...

נצבים תשע"ח, ראש השנה תשע"ט, גיליון 1068

וְכָל בָּאֵי עוֹלָם יַעַבְרוּן לְפָנֶיךָ כִּבְנֵי מָרוֹן כְּבַקָּרַת רוֹעֶה עֶדְרוֹ  מַעֲבִיר צֹאנוֹ תַּחַת שִׁבְטוֹ. (מתוך פיוט "ונתנה תוקף") איור: הרי לנגבהיים   עלה בדעתי עכשיו היבט נפלא מאוד של עיון שעל-ידו נפתרים ספקות ומתגלים סודות אלוהיים. כי כבר הסברנו בפרקי ההשגחה שלפי מידת שׂכלו של כל בעל שׂכל תהיה ההשגחה בו, לכן האדם שהשׂגתו שלמה, ששׂכלו ממשיך להיות עם האל תמיד, תהיה ההשגחה עליו תמיד. אך האדם שהשׂגתו שלמה שבמשך זמן-מה התרוקנה מחשבתו מהאל, ההשגחה עליו תהיה רק בשעה שהוא חושב על האל, ותסור ממנו בשעה שהוא עסוק. אבל אין היא סרה ממנו כמו שהיא סרה ממי שלא השׂכיל מעולם. אלא...

נצבים וילך תשע"ז, גיליון 1020

כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא: לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא… וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִוא  כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂתוֹ. (דברים ל, יא- יד) איור: הרי לנגבהיים   לא בשמים הוא – שאילו היתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללמדה. (רש"י שם, שם) לא בשמים היא – פירוש: נפלאת. (אבן עזרא שם, שם) …ועניין המשל 'לא בשמים היא', היינו גבוה מטבע שֵכֶל האדם. כמו שהוא בשמים וההכרח לעשות סולמות להוריד והרי אי אפשר בכך. כך אי אפשר ליגע השכל ע"י תחבולות לעמוד על סוף דעתה ואמרו חז"ל בעירובין שם דאפילו...

נצבים תשע"ו, גיליון 971

אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם  כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. (דברים כט, ט)       איור: הרי לנגבהיים   והנכון הוא שרצה עתה לכרות עמהם ברית חדשה, תחת הברית הראשון אשר נתקלקל ע"י העגל, אשר נעשה מצד שלא היו עדיין ערבים זה בעד זה, ע"כ כל איש הישר בעיניו יעשה ואין אומר השב, ע"כ ראה להביאם במסורת ברית של הערבות ע"י שבועת הר גריזים והר עיבל, כי הערבות סבה גדולה להשיב רבים מעון פן יהיה נתפס עליו, כי כל ערב הרואה שהלוה מפזר ממונו, אזי הוא מוכיחו מיראה פן יצטרך לשלם בעבורו, כך בזמן שישראל...

ניצבים תשע"ה (גליון מספר 918)

פרשת ניצבים, ראש השנה תשע"ו גליון מס' 918 תשע"ה(קישור לדף המקורי) ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה     איתא במדרש: 'ראו כי רעה נגד פניכם' – כוכב אחד ששמו רעה והוא סימן דם והריגה, וכשחטאו ישראל בעגל וביקש הקב"ה להרגם, אמר משה: 'למה יאמרו מצרים לאמר 'ברעה הוציאם', מיד 'וינחם ה' על הרעה' והפך את הדם לדם מילה; נמצא שהגזירה מתקיימת, אלא שמתקן ומהפך אותה לטוב, והיינו מה שיסדו חז"ל לומר 'ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה' ולא תיקנו לומר מעבירין את הגזירה, לפי שהגזירה מתקיימת על כל פנים, אלא שמעביר את הרעה מן הגזירה ומהפך...

Nitzavim 5772 – Gilayon #766

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Nitzavim-Vayelech You stand this day. All of you before the lord your god – your tribal heads, your elders and your officials,all men of israel,your children,your wives, even the stranger within your camp, from the woodchopper to the waterdrawer. (Deuteronomy 29:9-10)   Open reproof is better than concealed love (Proverbs 27:5) King Solomon, may he rest in peace, informed us in his book, of the principles of reproof, and taught us that life is dependent on reprimanding, and death is impending...

נצבים תשע"ב (גליון מספר 766)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת נצבים גליון מס' 766 תשע"ב(קישור לדף המקורי) יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. "טובה" יכול להיות גם על דבר רע ח"ו, דכשם שמברכין על הטוב מברכים על הרע (ברכות מ"ח ע"ב), וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (שם ס ע"ב), לכן מתפללים 'ומתוקה'. (ספר פרדס יוסף על ויקרא כג, כד)     שְׁלֹשָׁה צְרִיכִין רַחֲמִים, וְאֵלּוּ הֵן, חֲלוֹם טוֹב, וְשָׁנָה טוֹבָה, וּמֶלֶךְ טוֹב… שָׁנָה טוֹבָה, דִּכְתִיב, (דברים יא) "תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ, מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה. (ברכות נה, ע"א)     שלשה צריכים רחמים וכו'....

Nitzavim 5768 – Gilayon #568

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Nitzavim THEN, THE LORD, YOUR GOD, WILL BRING BACK YOUR EXILES, AND HE WILL HAVE MERCY UPON YOU. HE WILL ONCE AGAIN GATHER YOU FROM ALL THE NATIONS, WHERE THE LORD, YOUR GOD, HAD DISPERSED YOU. (Devarim 30:3)   The Lord, your God, will bring back your exiles Hebrew. veshav, literally, The Lord, your God, will (Himself) return (with) your exiles. [That is, the verb shav is in the simple conjugation. Now, since we understand the verse...

נצבים תשס"ח (גליון מספר 568)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת נצבים גליון מס' 568 תשס"ח(קישור לדף המקורי) וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים  אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה. (דברים ל, ג)     וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ – היה לו לכתוב 'והשיב את שבותך'! רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין, הכתבי גאולה לעצמו – שהוא ישוב עמהם (מגילה כט), ועוד יש לומר שגדול יום קיבוץ גלויות, ובקושי כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, כענין שנאמר: ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל, ואף בגלויות...