מקץ

מקץ, חנוכה תשע"ז, גיליון 984

היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקדוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו, שהרי השם הנמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר (משלי ג'):  'דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום' (רמב"ם: משנה תורה הלכות חנוכה ד, יד) איור: הרי לנגבהיים …ניתן למעשה לומר כי המלחמות גם הן, מהוות את הזוהמה הסוציולוגית החברתית של הקיום האנושי, ולכן כאמור התורה וההלכה עוסקות גם בהן. … …כפי שראינו, צורות שונות ורבות יש לגבורה, ואחד הסימנים הרעים ביותר במציאות האינטלקטואלית והמוסרית שלנו הוא בעובדה,שקיימת אצלנו נטייה רבה לזהות באופן סתמי את...

מקץ תשע"ו (גליון מספר 931)

פרשת מקץ גליון מס' 931 תשע"ו(קישור לדף המקורי) יְמֵי הַחֲנֻכָּה חֲנֻכַּת מִקְדָּשֵׁנוּ, בְּגִיל וּבְשִׂמְחָה מְמַלְּאִים אֶת לִבֵּנוּ, לַיְלָה וָיוֹם סְבִיבוֹנֵנוּ יִסֹּב,  סֻפְגָּנִיּוֹת נֹאכַל בָּם לָרֹב. (מרדכי ריווסמן)     יש נוהגים לאכול בחנוכה לביבות וסופגניות עשויות או מטוגנות בשמן. (זיו המנהגים עמ' רסב)   הטעם: זכר לנס חנוכה שנעשה בשמן. (שם)   טעם שמשחקין בדרעדיל (סביבון) בחנוכה, ובפורים בגראגער (רעשן), דבחנוכה לא היתה התעוררותמלמטה, רק מלעילא (מלמעלה), כי לא עשו תשובה כהוגן, רק השם יתברך ברחמיו, לכן משחקין בדרעדיל ואוחזים אותו מלמעלה, ובפורים שגזרו צום ושק ואפר יוצע לרבים והיתה התעוררות מלמטה , על כן אוחזין מלמטה  (קרבן עני...

מקץ תשע"ה (גליון מספר 881)

פרשת מקץ גליון מס' 881 תשע"ה(קישור לדף המקורי) כִּי אָרְכָה לָנוּ הַשָּׁעָה. וְאֵין קֵץ לִימֵי הָרָעָה (מתוך: מעוז צור)     הסימן 'חזק' יוצא מן הבית 'חשוף זרוע קדשך", שלפי הנראה היא הוספה מאוחרת, משום שבהרבה סידורים חסר הבית הזה. אבל אפשר גם כן שהשמיטוהו מאהבת השלום, מפני החרוז 'נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה' שנמצא בו… (ישראל דוידזון: אוצר השירה והפיוט, ניו יורק 1925)   והנה כל ענין יהודה ויוסף היה דוגמא על לעתיד כמבואר במדרש ובזוה"ק, ומשמע שהויכוח שביניהם עד התודע יוסף אל אחיו היה דוגמת זמן הגלות שעדיין יש פירוד לבבות בישראל ואחר התודעו היה דוגמת...

מקץ תשע"ד (גליון מספר 827)

פרשת מקץ גליון מס' 827 תשע"ד(קישור לדף המקורי) נר לי, נר לי, נר לי דקיק.  בחנוכה נרי אדליק.  בחנוכה נרי יאיר   בחנוכה שירי אשיר. (לוין-קפניס)   מעט מן האור… כאשר המשיל שלמה עליו השלום ואמר: 'עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים ומצא בה איש מסכן וחכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר האיש המסכן ההוא', והוא משל לאמץ לב האדם ולהבין אותו, שכל חושי האדם ותאוותיו נשמעים ונמשכים אל היצר הרע, אשר הוא המלך הגדול הרמוז בכאן, וכי השכל אשר לאדם עוזריו מעטים, ויראה בתחלת המחשבה היותו חלוש...

Miketz 5773 – Gilayon #778

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz – Chanuka Our Rabbis taught: The precept of Hanukkah one light for a man and his household; the zealous a light for each member ; and the extremely zealous, – Beth Shammai maintain: On the first day eight lights are lit and thereafter they are gradually reduced; but Beth Hillel say: On the first day one is lit and thereafter they are progressively increased (Bavli, Shabbat 21b)   Bet Shammai takes the...

מקץ תשע"ג (גליון מספר 778)

פרשת מקץ גליון מס' 778 תשע"ג(קישור לדף המקורי) תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין; בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. (בבלי שבת כא, ע"ב)     בית שמאי מחמירים, ומצריכים לבַעֵר את הרע בהחלט, גם את "דקות הרע", גם את הרע שאיננו ניכר ונגלה כל-כך. וזהו גם סוד מחלוקתם אם "שמים קדמו", כדברי בית שמאי או "ארץ קדמה", כדברי בית הלל (ירושלמי חגיגה י, א). שמים וארץ הם בחינות מחשבה ומעשה. לבית שמאי לא...

Miketz 5772 – Gilayon #730

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz – Chanuka And, look, another seven cows came up after them, lean and very foul-featured and meager in flesh, I had not seen their like in all the land of Egypt for foulness. (Bereishit 41:19)   The Dream and Its Telling It is interesting to compare the dream as related here by Pharaoh with the dream as it actually occurred, as related above. There the dream is described objectively, but here Pharaoh's description reflects...

מקץ תשע"ב (גליון מספר 730)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ – חנוכה גליון מס' 730 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן דַּלּוֹת וְרָעוֹת תֹּאַר מְאֹד וְרַקּוֹת בָּשָׂר  לֹא רָאִיתִי כָהֵנָּה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם לָרֹעַ. (בראשית מ"א, י"ט)       החלום והסיפור מעניין הדבר להשוות את החלום כפי שסופר על ידי פרעה, עם החלום כמות שהוא, כפי שסופר לעיל. לעיל מסופר החלום באופן אובייקטיבי, כאן – כפי שמשתקף בנפש פרעה, וכפי שהלה חוזר ומעלה אותו. על-ידי-כך נוכל גם להכיר, איך הוטעו החרטומים גם אילו היו חכמים. כל סיפור מלבד סיפור התורה, כולל גוון סובייקטיבי,...

Miketz 5771 – Gilayon #679

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Miketz – Chanuka And behold, out of the Nile came up seven cows, of handsome appearance and robust flesh, and they grazed in the reed grass. (Bereishit 41:2)   A Bountiful Economy Makes Possible Social Justice, Equality, and Peace of handsome appearance: This was a symbol of the days of plenty, when creatures appear handsome to one another, for no one envies his fellow. (Rashi ad loc, Judaica Press translation)   Out of the Nile: In good...

מקץ תשע"א (גליון מספר 679)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מקץ גליון מס' 679 תשע"א(קישור לדף המקורי) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת יְפוֹת מַרְאֶה וּבְרִיאֹת בָּשָׂר. (בראשית מא, ב)     השפע הכלכלי מאפשר צדק חברתי, שוויון ושלום יְפוֹת מַרְאֶה – סימן הוא לימי שובע שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין עין בריה צרה בחברתה.  (רש"י שם, שם)   "והנה מן היאור": בשעה שהשנים יפות, הבריות נעשין אחין אלו לאלו. "ותרעינה באחו": אהבה ואחוה בעולם. וכן הוא אומר: "ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב" (ישעיה ל) כירי (שפירושו) עבד (הוא שווה ל) קירי (שפירושו) אדון. וכן הוא...