מסעי

מטות-מסעי תשע"ח, גיליון 1060

נַחְנוּ נַעֲבֹר חֲלוּצִים לִפְנֵי ה' אֶרֶץ כְּנָעַן וְאִתָּנוּ אֲחֻזַּת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן. (במדבר לב, לב) איור: הרי לנגבהיים   ויענו בני גד ובני ראובן לאמר וגו' נחנו נעבור חלוצים. פי' הרמב"ן אמרו לו אין אדוני צריך לצוות עלינו בתנאי כפול חלילה לעבדיך לעבור מה שאדוני מצוה כי הם דברי ה' ולא נעבור על מצותו וזה טעם 'את אשר דבר ה" כי מתחלה אמרו 'כאשר אדוני מצוה'. (הטור הארוך שם, שם) נחנו נעבור חלוצים לפני ה'. היה לו לומר אנחנו, אבל מפני שהיו בני גד בעלי הכח והגבורה בכל המקומות לטרוף טרף האויבים, ושבחו עצמם בלשון חלוצים לפני ה', לכך המעיטו עצמם בלשון...

מטות-מסעי תשע"ז, גיליון 1012

וַיֹּאמֶר משֶׁה אֲלֵהֶם: אִם יַעַבְרוּ בְנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן אִתְּכֶם אֶת הַיַּרְדֵּן כָּל חָלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי ה' וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵיכֶם וּנְתַתֶּם לָהֶם אֶת אֶרֶץ הַגִּלְעָד לַאֲחֻזָּה. (במדבר לב, כ"ט) איור: הרי לנגבהיים   וטעם 'אם יעברו בני גד ובני ראובן וגו' ונתתם להם את ארץ הגלעד' – כי עתה לא מסר להם משה כל ארץ סיחון ועוג, רק קצת ערים בארץ גלעד, שהוא מקום המקנה והם עטרות ודיבון והנזכרים כאן (פסוקים לד-לח) שבנו בהם מבצרים לשבת בהם טפם ומקניהם, ושאר הארץ הניחוה חרבה ולכך ציווה ליהושע והנשיאים, אם יעברו אתכם, תנו להם כל הארץ לאחוזת עולם, ואם לא ירצו...

מסעי תשע"ו (גליון מספר 963)

פרשת מסעי גליון מס' 963 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וַיִּסְעוּ מֵהֹר הָהָר וַיַּחֲנוּ וַיַּחֲנוּ בְּצַלְמֹנָה. (במדבר לג , מא)       ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמונה. ויסעו מצלמונה ויחנו בפונן. ויסעו מפונן ויחנו באובות. ולמעלה בפרשת חוקת אינו מזכיר כל אלה המסעות, אלא אמר (לעיל כא, ד) 'ויסעו מהר ההר ' ותקצר נפש העם בדרך, עד שגומר כל הענין ואומר 'ויסעו בני ישראל ויחנו באובות' (שם שם, י), ואינו אומר ויסעו ממקום פלוני ויחנו באובות. וכתב הרמב"ן, מפני שצלמונה ופונון הם סביב ארץ אדום, 'ותקצר נפש העם' שם בדרך ודברו באלהים ובמשה, ושלח בהם נחשים השרפים, ועשה משה נחש...

מסעי תשע"ו, גליון 963

11111וַיִּסְעוּ מֵהֹר הָהָר וַיַּחֲנוּ וַיַּחֲנוּ בְּצַלְמֹנָה. (במדבר לג , מא) ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמונה. ויסעו מצלמונה ויחנו בפונן. ויסעו מפונן ויחנו באובות. ולמעלה בפרשת חוקת אינו מזכיר כל אלה המסעות, אלא אמר (לעיל כא, ד) 'ויסעו מהר ההר ' ותקצר נפש העם בדרך, עד שגומר כל הענין ואומר 'ויסעו בני ישראל ויחנו באובות' (שם שם, י), ואינו אומר ויסעו ממקום פלוני ויחנו באובות. וכתב הרמב"ן, מפני שצלמונה ופונון הם סביב ארץ אדום, 'ותקצר נפש העם' שם בדרך ודברו באלהים ובמשה, ושלח בהם נחשים השרפים, ועשה משה נחש נחשת, והיו מוליכין אותו בכל הדרך, ובחנותם בצלמונה ופונן,...

מסעי תשע"ד (גליון מספר 860)

פרשת מסעי גליון מס' 860 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וַיִּסְעוּ מֵהָרֵי הָעֲבָרִים וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבֹת מוֹאָב  עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ. (במדבר לג, מח)     בארבעה שמות נקרא הר נבו; הר העברים, הר נבו, הר ההר והר הפסגה.  (בתי מדרשות חלק ב – מדרש שלשה וארבעה – אות לב)   'העברים' דרך מעבר העוברים שם אל הר נבו אל ארץ כנען, שהיה מפסיק בין ארץ מואב לארץ אמוריים. שהרי בפרשת האזינו כתוב, "עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו וראה את ארץ כנען" ובפרשת מסעי כתוב, "ויחנו בהרי העברים לפני נבו. ויסעו מהרי העברים ויחנו...

Masei 5771 – Gilayon #712

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mas'ey Zelophehad's Daughters Marry Ariel Rathaus The Book of Numbers ends with the mention of a festive event, the marriage of Zelophehad's daughters with their cousins, "the families of the sons of Manasseh the son of Joseph." However, as often happens even today, tension and contention preceded this wedding. At the end of Parashat Masa'ey, the second episode in the story of Zelophehad's daughters is told (Numbers 36:1-10), and it may be said that this episode creates...

מסעי תשע"א (גליון מספר 712)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מסעי גליון מס' 712 תשע"א(קישור לדף המקורי) וַתִּהְיֶינָה מַחְלָה תִרְצָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְנֹעָה, בְּנוֹת צְלָפְחָד,  לִבְנֵי דֹדֵיהֶן לְנָשִׁם (במדבר לו, יא)     לבני דודיהן – בגימטריא: להגון להם. (בעל הטורים שם, שם)   זה הדבר אומרו זה הדבר, יתבאר על פי מה שאמרו במסכת בבא בתרא (קכ) וז"ל בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים שנאמר 'לטוב בעיניהם וגו", אלא מה אני מקיים 'אך למשפחת מטה אביהם וגו'? עצה טובה וכו', עד כאן. והוא אומרו 'זה הדבר' פירוש לפי שקדם ואמר 'כן מטה בני יוסף דוברים' – שהדין...

Masei 5768 – Gilayon #560

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mas'ey THE LORD SPOKE TO MOSES IN THE PLAINS OF MOAB, BY THE JORDAN AT JERICHO SAYING: COMMAND THE CHILDREN OF ISRAEL THAT THEY SHALL GIVE TO THE LEVITES FROM THEIR HEREDITARY POSSESSION CITIES IN WHICH TO DWELL, AND YOU SHALL GIVE THE LEVITES OPEN SPACES AROUND THE CITIES. THESE CITIES SHALL BE THEIRS FOR DWELLING, AND THEIR OPEN SPACES SHALL BE FOR THEIR CATTLE, THEIR PROPERTY, AND FOR ALL THEIR NEEDS. THE AREAS OF OPEN SPACE...

מסעי תשס"ח (גליון מספר 560)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת מסעי גליון מס' 560 תשס"ח(קישור לדף המקורי) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ לֵאמֹר: צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתְנוּ לַלְוִיִּם מִנַּחֲלַת אֲחֻזָּתָם עָרִים לָשָׁבֶת וּמִגְרָשׁ לֶעָרִים סְבִיבֹתֵיהֶם תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם. וְהָיוּ הֶעָרִים לָהֶם לָשָׁבֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶם יִהְיוּ לִבְהֶמְתָּם וְלִרְכֻשָׁם וּלְכֹל חַיָּתָם. וּמִגְרְשֵׁי הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם מִקִּיר הָעִיר וָחוּצָה אֶלֶף אַמָּה סָבִיב. וּמַדֹּתֶם מִחוּץ לָעִיר  אֶת פְּאַת קֵדְמָה אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֶת פְּאַת נֶגֶב אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֶת פְּאַת יָם אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֵת פְּאַת צָפוֹן אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְהָעִיר בַּתָּוֶךְ  זֶה יִהְיֶה לָהֶם מִגְרְשֵׁי הֶעָרִים. (במדבר לה, א-ה)    ...

Masei 5765 – Gilayon #406

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Mas'ey THESE WERE THE MARCHES OF THE ISRAELITES WHO STARTED OUT FROM THE LAND OF EGYPT, TROOP BY TROOP, IN THE CHARGE OF MOSES AND AARON. (Bamidbar 33:1)   The Significance of Recounting the Marches – What is Important to Remember? It is comparable to a king whose son was ill, and he took him to a far away place to cure him. When they started home, his father began recounting all of the legs...