לך לך

לך לך תש"ף, גיליון 1126

וַיֵּצֵא מֶלֶךְ סְדֹם וּמֶלֶךְ עֲמֹרָה, וּמֶלֶךְ אַדְמָה  וּמֶלֶךְ צְבֹיִים, וּמֶלֶךְ בֶּלַע, הִוא צֹעַר;  וַיַּעַרְכוּ אִתָּם מִלְחָמָה בְּעֵמֶק הַשִּׂדִּים. (בראשית י"ד, ח) ויערכו אתם מלחמה – אלה החמישה שיצאו ערכו אתם מלחמה, כי חשבו להתחזק עליהם אולי נעזרו בעם אחר, כי לפיכך מרדו בהם, ואלה לא היו אלא ארבעה הנזכרים, לפיכך חזר ואמר 'את כדרלעמר', כי כבר אמר 'אתם', מה צריך לאמר עוד 'את כדרלעמר', אלא בא לומר כי אלה החמישה נעזרו בעם אחר, ואלה לא היו אלא הארבעה שזכר, ואעפ"כ ניצחום כי מה' היתה כדי שיעשה אברהם שם במלחמה ההיא, כמו שהבטיחו ואמר לו 'ואגדלה שמך'. וכדי להראות לעולם...

לך לך תשע"ט, גיליון 1073

 וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה, וַיֹּאמֶר: הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָהּ וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל, לִסְפֹּר אֹתָם;  וַיֹּאמֶר לוֹ: כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ. (בראשית ט"ו, ה) איור: הרי לנגבהיים ויוצא אותו החוצה – גילה לו שהוא וזרעו אינם נתונים תחת משטרי הכוכבים והמזלות. והגם שהמערכות שולטים על עניני העולם, הוא יוצא החוצה מן הנהגת העולם הזה ואינו נתון תחת המזל, וחז"ל במליצתם שהעלהו למעלה מכפת הרקיע. (המלבי"ם שם, שם) וספר הכוכבים. מאמר 'וספור' נראה כמאמר בטל, כי על דבר שעשייתו בלתי אפשרי במוחלט לא יאמר אדם לחברו עשה זאת, כי לא יוציא דבריו לבטלה (עמ"ש בפסוק 'אם יוכל איש למנות את עפר הארץ'), ונ"ל כי...

לך לך תשע"ח, גיליון 1026

וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן אָחִיו וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן. (בראשית יב, ה) איור: הרי לנגבהיים   ואת לוט בן אחיו – כי היה נשמע אליו והניח זקנו והלך לו עם אברם. אשר רכשו, הוא ולוט, והרכוש כולל כסף ושאר המטלטלים. ואת הנפש אשר עשו בחרן – העבדים והשפחות שקנו בחרן ויהיה עשו כמו 'עשה לי את החיל הזה' (דברים ח, יז), ודעת אונקלוס על אותם האנשים שהחזירו לאמונה טובה היא אמונת אברהם אבינו, כי לוט היה מאמונתו לפיכך נתחבר עמו, והוא גם...

לך לך תשע"ז, גיליון 977

וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִקְרִיב לָבוֹא מִצְרָיְמָה וַיֹּאמֶר אֶל שָׂרַי אִשְׁתּוֹ:  הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִּי אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה אָתְּ. (בראשית יב, יא)  איור: הרי לנגבהיים ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות, ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה – במקום המשפט שמה הרשע והחטא. (רמב"ן בראשית יב, י) אין התורה מעלימה...

לך לך תשע"ו (גליון מספר 924)

פרשת לך לך גליון מס' 924 תשע"ו(קישור לדף המקורי) לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. (בראשית יב, א(     השאלות: (א-ג) הסדר הראוי היה נכון לאמר מבית אביך ממולדתך ומארצך. ולמה לא גילה לו אן ילך. ולמה הבטיחו הבטחות האלה. ומ"ש 'והיה ברכה' כפול עם 'ונברכו בך כל משפחות האדמה' ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך – אמר לו שתכלית היציאה הוא שיפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות, כי האדם יקנה תכונות ומדות. א. מן הארץ מאוירה ומזגה ומערכת מזלה. ב. מן העיר ששוכן בה ומקום מולדתו שלומד וממנהגיהם ומדותיהם. ג. מבית אביו, וצוה ה'...

לך לך תשע"ה (גליון מספר 874)

פרשת לך לך גליון מס' 874 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וַיֹּאמֶר ה'  אֶל אַבְרָם: לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. (בראשית יב, א)   ויאמר ה' אל אברם. סמך פרשה זו לכאן להודיענו מה שאמרו חכמינו ז"ל (שבת קד ע"א) 'בא לטהר מסייעים אותו'. כי לפי שלמעלה כתב שנתעוררו תרח ואברם לצאת מארצם ללכת ארצה כנען לפי שהיא ארץ טובה, מיד סייעו השם ואמר לו 'לך לך אל הארץ אשר אראך', שהיא ארץ כנען. כי אחר שהאדם בעל בחירה ראוי לו לקום משינתו, ואם באולי אין כחו משגת, יחדש השם בקרבו רוח נכונה ויסייעהו, כאומרו 'דרכיו...

Lech-Lecha 5774 – Gilayon #820

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Lech-Lecha Abraham took his wife Sarai and his brother's son Lot, and all the wealth that they had amassed, and the persons that they had acquired; and they set out for the land of Canaan. (Breishit, 12:5)   And his brother's son Lot, because he followed Abraham and went with him. They had amassed – he and Lot together amassed money and other possessions. And the persons that they had acquired in Haran, the servants and maids that they acquired in...

לך לך תשע"ד (גליון מספר 820)

פרשת לך-לך גליון מס' 820 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן אָחִיו וְאֶת כָּל רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן  וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן. (בראשית יב, ה)     ואת לוט בן אחיו, כי היה נשמע אליו והניח זקנו והלך לו עם אברם. אשר רכשו, הוא ולוט, והרכוש כולל כסף ושאר המטלטלים. ואת הנפש אשר עשו בחרן, העבדים והשפחות שקנו בחרן ויהיה עשו כמו עשה לי את החיל הזה (דברים ח, יז), ודעת אונקלוס על אותם האנשים שהחזירו לאמונה טובה היא אמונת אברהם אבינו, כי לוט היה מאמונתו לפיכך...

Lech-Lecha 5773 – Gilayon #771

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Lech-Lecha And he took him outside and he said, "look up to the heavens and count the stars, If you can count them." and he said, "so shall be your seed." (Bereishit 15:5) And He took him outside – The prophecy to observe the stars came to him in his tent in a prophetic vision, and so (Ezekiel 8:3) "And brought me in visions of God to Yerushalayim". Earlier He told him "as the dust of the...

לך לך תשע"ג (גליון מספר 771)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת לך לך גליון מס' 771 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר: הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם, וַיֹּאמֶר לוֹ: כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ. (בראשית טו, ה)     ויוצא אתו החוצה – באהלו באה לו הנבואה והוציאו מאהלו במראה הנבואה לחוץ לראות את הכוכבים, וכן 'ותבא אתי ירושלמה במראת אלהים' (יחזקאל ח, ג), ומתחלה אמר לו שיהיו 'כעפר הארץ' ועכשיו אמר לו 'שיהיו ככוכבי השמים' והכל דרך הפלגה כמו שכתבנו, וגם כתבנו הדרש. ויש לומר עוד שרמז לו כי בסוף כשיהיו ימי המשיח יהיו ככוכבי...