כי תצא

כי תצא תש"ף, גיליון 1167

הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ. (דברים כ"ב, א-ב) השב תשיבם לאחיך. תצוה התורה שנהיה זהירים בהשבת אבידה לבעלים. ומכפל ההשבה דרשו חז"ל (בבא מציעא לא ע"ב) אפילו מאה פעמים, וכל זה מדרכי החסד והרחמים, ללמד שכולנו עם אחד ראוים שיהיה לנו אב אחד ושירצה כל אחד בתועלת חבירו ושיחמול על ממונו, ובין שתהיה האבידה בעל חי בין שלא תהיה בעל חי חייב הוא להחזירה לרשותו, וזהו שאמר וכן תעשה לחמורו, שהוא בעל חי ובהמה טמאה, וכן תעשה לשמלתו אף על פי שאינו חשוב כבעל חי וכן תעשה לכל אבידת אחיך, אחד משאר כלים אף על פי שאינן חשובין כשמלה, לא תוכל...

כי תצא תשע”ט, גיליון 1118

כִּי יָמִין וּשְׂמֹאול תִּפְרֹצִי וְזַרְעֵךְ גּוֹיִם יִירָשׁ  וְעָרִים נְשַׁמּות יוֹשִׁיבוּ. (ישעיהו נ"ד, ג' – מן ההפטרה) יָמִין וּשְּׂמֹאל תִּפְרֹצִי וְאֶת ה' תַּעֲרִיצִי עַל יַד אִישׁ בֶּן פַּרְצִי וְנִשְּׂמְחָה וְנָגִילָה. (מתוך הפיוט"לכה דודי" לר' שלמה אלקבץ) ויש להוסיף ולומר שלא סוף דבר שע"י שקיים אחד מישראל מצות שילוח הקן יבואו אליהו ומלך המשיח, שהרי בודאי כבר נזדמנה ממצוה זו לפני כמה בני אדם וקיימוה, ומ"מ עדיין בן דוד לא בא. אך יש לומר על פי מה דאיתא בספרים הקדושים בענין גילוי אליהו, שיש בכמה אנפי (בכמה אופנים), יש בפועל ממש, ויש שהוא רק בהארת השכל שמתנוצץ באיש הזוכה לזה. וכך נראה לפרש מה...

כי תצא תשע"ח, גיליון 1066

לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר, עָנִי וְאֶבְיוֹן, מֵאַחֶיךָ, אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בִּשְׁעָרֶיךָ. בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָי הַשֶּׁמֶשׁ, כִּי עָנִי הוּא, וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ;  וְלֹא יִקְרָא עָלֶיךָ אֶל ה', וְהָיָה בְךָ חֵטְא. (דברים כ"ד , י"ד-ט"ו) איור: הרי לנגבהיים   לא תעשוק. סתם עושק הוא איזה עול בעולם או העדר פרעון מלוה. וזהו פי׳ לא תעשוק את רעך כמש״כ שם בס׳ ויקרא. אבל כאן אינו מדבר אלא בעושק שכיר. מאחיך. מישראל ודאי אסור שהרי הצער לחוד אסור. או מגרך אשר בארצך. הוא גר תושב שדר בא״י באחת הערים. ובא לעיר אחרת לעשות מלאכה להרויח. בשעריך. היינו או בשעריך. שהוא גר מאותו...

כי תצא תשע"ז, גיליון 1018

לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן מֵאַחֶיךָ אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בִּשְׁעָרֶיךָ. בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ. (דברים כד, יד-טו) איור: הרי לנגבהיים   וכן על זה הדרך, 'לא תעשוק שכיר עני ואביון'. כי זה אכזריות גדולה, שטורח כל היום ואח"כ תשלחנו בפחי נפש. 'ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש' – כלומר, שאם לא תתן לו שכרו, תהיה סבה שיבא שמשך ותמות בלא עתך. אחר שהוא עני, ואין לו מה יאכל ויש לו בנים ובנות שממתינים המזונות. וכשהולך לעת ערב בלא שכירות ובלא מזונות, כמעט פרחה נשמתם מהם ומתים...

כי תצא תשע"ו, גיליון 969

כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה… וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ  וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ. (דברים כא, יח-כא)   איור: הרי לנגבהיים וכל ישראל ישמעו ויראו. עיין רמב"ן. ונ"ל עוד דקאי אלעיל שהתירה התורה יפת תואר, שאם לא יתירנה התורה סופו שישאנה באיסור, ואם נשא סופו שיהיה לו ממנה בן סורר ומורה, וכאשר יהיה בן סורר ומורה מיפ"ת אז כל העם ידעו ויבינו כי לא טוב עשה זה שנשא יפ"ת, וישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות ככה, וזה שאמר וכל ישראל ישמעו ויראו וק"ל. (כתב סופר שם, שם)   ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו –...

כי תצא תשע"ה (גליון מספר 916)

פרשת כי תצא גליון מס' 916 תשע"ה(קישור לדף המקורי) לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ אֶבֶן וָאָבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה לֹא יִהְיֶה לְךָ בְּבֵיתְךָ אֵיפָה וְאֵיפָה גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ אֵיפָה שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ  לְמַעַן יַאֲרִיכוּ יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.  כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה כֹּל עֹשֵׂה עָוֶל. (דברים כה, יג–טז)     כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה – לא רק העוול אלא האדם שזכה שה' אלהיו – מנהיג גורלו ומדריך מעשיו – האדם היהודי הוא תועבת ה' אלהיו אם הוא קורא לעצמו "יהודי" ואיננו שומר בקפדנות על צדק במשא...

כי תצא תשע"ד (גליון מספר 866)

פרשת כי תצא גליון מס' 866 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ… וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ: בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ, זוֹלֵל וְסֹבֵא. (דברים כא, יט-כ)     סורר – סר מן הדרך. ומורה – מסרב בדברי אביו לשון ממרים. ויסרו אותו. מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין שנאמר זולל וסובא ונאמר 'אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו'. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא ועומד בפרשת דר כים...

Ki Teitzei 5773 – Gilayon #812

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Ki Tetseh You shall not see your brother's ox or his sheep slipping away And ignore them. You shall surely return them to your brother … And thus shall you do for his donkey and thus shall you do for Any lost thing of brother's that may be lost by him that you find. You shall not be able to ignore it. (Devarim 22:1, 3)   And thus shall you do for his donkey and thus shall you do for his...

כי תצא תשע"ג (גליון מספר 812)

פרשת כי תצא גליון מס' 812 תשע"ג(קישור לדף המקורי) לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם  הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ… …וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם. (דברים פרק כב, א, ג)     אומרו וכן תעשה לפי שיש באמצעות האדם שלשה דברים, הא' הרכבת הגוף, ב' חלק הרוחני שבאדם, ג' חלק התורה המאורסת לכל אחד מישראל. כנגד הרכבת הגוף אמר כן תעשה לחמורו, כנגד חלק הרוחני אמר כן תעשה לשמלתו, כי בחינה זו תקרא שמלה כאומרם במסכת שבת (קנב ע"ב) משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו, וכנגד חלק...

Ki Teitzei 5772 – Gilayon #764

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Ki Tetseh Should you go out to battle against your enemies and the Lord your God give him in your hand and you take captives from him, and you see among the captives a woman of comely features and you desire her and take her for yourself as wife (Devarim 21:10)   Take her for yourself as wife – The Torah is making a concession to human weakness , for if the Holy One does not...