כי תבוא

כי תבוא תשפ"א, גיליון 1214

בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עֶרֶב, וּבָעֶרֶב תֹּאמַר מִי יִתֵּן בֹּקֶר מִפַּחַד לְבָבְךָ אֲשֶׁר תִּפְחָד,  וּמִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה. (דברים כ"ח, ס"ז) בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עֶרֶב (דברים כח, סז), בְּבָקְרָהּ שֶׁל בָּבֶל תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ. בְּבָקְרָהּ שֶׁל מָדַי תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ, בְּבָקְרָהּ שֶׁל יָוָן תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ, בְּבָקְרָהּ שֶׁל אֱדוֹם תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ. דָּבָר אַחֵר: בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עֶרֶב, בְּבָקְרָהּ שֶׁל בָּבֶל תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ שֶׁל מָדַי, וּבְבָקְרָהּ שֶׁל מָדַי תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ שֶׁל יָוָן, וּבְבָקְרָהּ שֶׁל יָוָן תֹּאמַר מִי יִתֵּן עַרְבָּהּ שֶׁל אֱדוֹם. לָמָּה, מִפַּחַד לְבָבְךָ אֲשֶׁר תִּפְחָד וּמִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר...

כי תבוא תש"ף, גיליון 1167

 וְהָיוּ חַיֶּיךָ תְּלֻאִים לְךָ מִנֶּגֶד  וּפָחַדְתָּ לַיְלָה וְיוֹמָם  וְלֹא תַאֲמִין בְּחַיֶּיךָ. (דברים כ"ח, ס"ו) תלאים וגו. אמר רבי חנן: 'והיו חייך תלואים לך מנגד', זה הלוקח תבואה משנה לשנה, ופחדת לילה ויומם – זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, ולא תאמין בחייך – זה הסומך על הפלטר.  (מנחות קג, ע"ב) לא נתבאר סידור וטעם דרשה זו, ונראה דיתבאר עפ"י המבואר בכמה מקומות בש"ס, דיסוד מחייתו של אדם הוא הקרקע, וכל שאין לו קרקע אינו אדם (יבמות ס"ג, ע"א), כי לכל דבר יש חשש אבידה גניבה וגזילה, לבד מן הקרקע, ולכן זה שאין לו קרקע אף אם עשיר הוא,...

כי תבוא תשע”ט, גיליון 1119

וְשָׂמַחְתָּ בְכָל הַטּוֹב,  אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה' אלקיך וּלְבֵיתֶךָ. (דברים כ"ו, י"א) וטעם אתה והלוי והגר. שאתה חייב לשמחם בפרי אדמתך. (אבן עזרא שם, שם) אשר בקרבך. זה גר תושב שנאמר עמך ישב בקרבך כי הוא אינו 'גר', אבל הוא יושב בקרבך. (אדרת אליהו) ושמחת בכל הטוב. של הנפש והגוף יחד. היינו. אשר נתן לך ה׳ אלהיך. שאתה מרגיש גדולת הנפש באלהות. ולביתך. היינו הרחבת צרכי הבית. והלוי. שהוא תלמיד חכם שבבית אשר על שפתיו מוסיף לקח נפשך לגדולת הדעת בה׳. (העמק דבר שם, שם) והגר אשר בקרבך מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר 'לאבותינו'. אמנם הרמב"ם כתב בהלכות ביכורים שמביא וקורא, דהואיל וניתנה הארץ לאברהם...

כי תבוא תשע"ח, גיליון 1067

בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עֶרֶב, וּבָעֶרֶב תֹּאמַר מִי יִתֵּן בֹּקֶר  מִפַּחַד לְבָבְךָ אֲשֶׁר תִּפְחָד, וּמִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה.   (דברים כ"ח, ס"ז) איור: הרי לנגבהיים בבקר תאמר וגו – אמר רבא, מיום שחרב ביהמ"ק, כל יום קללתו מרובה משל חבירו, שנאמר 'בבקר תאמר מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בקר', הי בקר (איזה בוקר?, אילימא (אם תאמר) בקר דלמחר, מי ידע מאי הוי (האם הוא יודע מה יהיה?), אלא דחליף (הבוקר הקודם). (סוטה מ"ט א) מפחד לבבך וגו׳. אפי׳ במקום שלא יהיה פחד. אלא מפחד לבבך שתדמה. וממראה עיניך אשר תראה. באמת כי אתה מסוכן. (העמק דבר שם, שם) מי יתן ערב...

כי תבוא תשע"ז, גיליון 1019

וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר… לֶחֶם לֹא אֲכַלְתֶּם וְיַיִן וְשֵׁכָר לֹא שְׁתִיתֶם לְמַעַן תֵּדְעוּ כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. (דברים כט, ד-ה) איור: הרי לנגבהיים   "לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם" – הטעם לא אכלתם ממנו שתוכלו לחיות ממנו, כי עיקר מחיָתם במן היתה למען תדעו כי אני ה' אלהיכם המחיה אתכם במעשה הנס' ואין טעמו שלא אכלו לחם כלל, כמו 'לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי' (לעיל ט ט) כי בקצת העתים היה לישראל במדבר לחם, כמו שכתוב (שם ב כח כט) 'אכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי, כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר...

כי תבוא תשע"ו, גיליון 970

בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ. (דברים כח, ו)    איור: הרי לנגבהיים ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך – שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם. (רש"י שם, שם)   ברוך אתה בבואך – אמר ר' יהודה בר סימון: המקרא הזה מדבר במשה; 'בבואך' – זה משה, בביאתו לעולם קירב רחוקים זו בתיה בת פרעה, 'וברוך אתה בצאתך' – זה משה ביציאתו מן העולם קירב רחוקים – זה ראובן, מנין? שנא' (דברים לג) 'יחי ראובן ואל ימות' .. ד"א: ברוך אתה בבואך – בביאתך לעולם, וברוך אתה בצאתך – ביציאתך מן העולם; א"ר ברכיה: כתיב (קהלת ג)...

כי תבוא תשע"ה (גליון מספר 917)

פרשת כי תבוא גליון מס' 917 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וְלֹא נָתַן ה' לָכֶם לֵב לָדַעַת וְעֵינַיִם לִרְאוֹת וְאָזְנַיִם לִשְׁמֹעַ עַד הַיּוֹם הַזֶּה. וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר… (דברים כט, ג-ד)     ולא נתן ה' לכם לב לדעת. אע"פ שהוא יתעלה השתדל בתורותיו ומופתיו לתת לכם לב לדעת כאמרו למען תספר וידעתם כי אני ה'. לא הושג זה המכוון מרוב מריכם. (ספורנו שם, שם)   ולא נתן ה' לכם לב לדעת – פירושו כמו אם אמר 'ולא היה לכם לב לדעת', רק שדיבר בלשון כבוד ובאמת כן הדבר כי ה' הוא החונן לאדם דעת, ,יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי...

כי תבוא תשע"ד (גליון מספר 867)

פרשת כי תבוא גליון מס' 867 תשע"ד(קישור לדף המקורי) בָּרוּךְ אַתָּה בְּבֹאֶךָ וּבָרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתֶךָ. (דברים כח, ו)     ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך – שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם.  (רש"י שם, שם)   פירוש מה ביאתך לעולם בלא חטא, אף יציאתך מן העולם בלא חטא. והוכחתו מדכתיב ברישא בבואך ואח"כ בצאתך, ודרך העולם לצאת תחילה מן הבית ואח"כ לבוא, ועוד למה בירך ביאתו ויציאתו לא הליכתו ושאר תנועותיו, לכן פירש הכתוב על ביאתו בלא חטא. ושיעור הכתוב כך הוא, ברוך היית בבואך שלא היה בך חטא, וככה תהיה ברוך בצאתך שלא יהיה בך...

Ki Tavo 5773 – Gilayon #813

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Ki Tavo In the morning you will say, 'would that it were evening,' And in the evening you will say, 'Would that it were morning,' from your heart's fright with which you will be afraid and from the sight of your eyes that you will see. (Devarim 28:67)   And your life will dangle before you, meaning to say, because of the danger in which they live, to the point where they fear day and night, and have no confidence in...

כי תבוא תשע"ג (גליון מספר 813)

פרשת כי תבוא גליון מס' 813 תשע"ג(קישור לדף המקורי) בַּבֹּקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עֶרֶב וּבָעֶרֶב תֹּאמַר מִי יִתֵּן בֹּקֶר מִפַּחַד לְבָבְךָ אֲשֶׁר תִּפְחָד וּמִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה. (דברים כח , סז)     והיו חייהם תלויים מנגד, רוצה לומר: בסכנה מהאויבים אשר הם בתוכם, עד שיפחדו לילה ויומם ולא יאמינו בחייהם. כי תמיד כל היום יחשבו שיעלה מות ומשכלת בחלונותם ובארמנותם, באופן ש"בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר". ונתן הסבה בשתיהם: אם לאמרם, שרצונם וחפצם בערב מי יתן בקר, אמר שזה יהיה "מפחד לבבך אשר תפחד". רוצה לומר: שיכספו בשעת האופל או הבקר, כדי לסלק...