ועידת שלום

ועידת השלום בירכא‎

בשבת פרשת חיי שרה התקיימה בירכא ועידת שלום ראשונה בארץ ביוזמתם של ערבים אזרחי ישראל, במקרה זה – דרוזים. חברת ההנהלה עינת מלניק התארחה עם משפחתה בשבת בצימר בירכא כדי לייצג את עוז ושלום בועידה חשובה זו. היא מספרת: הועידה בירכא היתה מרשימה.  נשים עושות שלום באו באוטובוס, והיו הרבה פנים מוכרות. דיברתי אחרונה, אחרי צאת השבת,  הדברים התקבלו יפה וגם דרוזים נגשו וברכו. ואף צוטטו בסיכום של נפתלי רז באיגרת הקבועה שלו "על צד שמאל" – "בשבת זו יהודים ברחבי העולם קראו על יחסי האחווה בין ישמעאל לעשו, שהסכימו לחלוק במשותף את באר המים, באר לחי רואי". מנהיגי...