ויקהל פקודי

ויקהל-פקודי תשפ"א, גיליון 1192

וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת הָעִזִּים. (שמות ל"ה, כ"ו) וכל הנשים אשר נשא, ר"ל שהיה בהן חכמה יתירה טוו מן העזים, שזה מלאכה גדולה וצריך חכמה יתירה כמ"ש חז"ל.  (מלבי"ם שם, שם) אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה – כיוון שתיבת בחכמה באה כאן כתוספת ל"נשא לבן אתנה", לא יתכן לפרשה במובן של תבונת-כפיים, אלא היא מאפיינת את ההחלטה אליה נשאן ליבן. בשעה ששאר הנשים המאומנות במלאכת-יד הזדרזו להכין את הבדים הדרושים להתקנת יריעות הפאר של המשכן, בחרו החכמות שביניהן להתקין את יריעות העזים. הללו היו פחות מפוארות, אבל חיוניות לגבי שמירת מיכלול המשכן, שהרי הן היו...

ויקהל-פקודי תש"ף, גיליון 1145

וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים עַל הַנָּשִׁים, כֹּל נְדִיב לֵב, הֵבִיאוּ חָח וָנֶזֶם וְטַבַּעַת וְכוּמָז  כׇּל־כְּלִי זָהָב וְכׇל־אִישׁ אֲשֶׁר הֵנִיף, תְּנוּפַת זָהָב לַה'. (שמות ל"ה, כ"ב) וטעם ויבואו האנשים על הנשים – בעבור כי הנדבה בתכשיטין היא מצויה אצל הנשים יותר, וכולן היו להן, ופרקו נזמיהן וטבעותיהן מיד, ובאו תחלה, והאנשים אשר נמצאו להם הביאו עמהם, כי טעם 'על הנשים' שהן היו שם בראשונה והאנשים נטפלו להן. וכן נחה ארם על אפרים (ישעיה ז ב), כי המלחמה ההיא לאפרים, ולא שתם על צאן לבן (בראשית ל ט), ועליו מטה מנשה (במדבר ב כ), והדומים להם. ואמר שבאו כלם אנשים ונשים בחח ונזם...

ויקהל-פקודי תשע"ח, גיליון 1045

וְכָל אִשָּׁה חַכְמַת לֵב, בְּיָדֶיהָ טָווּ, וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה אֶת הַתְּכֵלֶת וְאֶת הָאַרְגָּמָן, אֶת תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי, וְאֶת הַשֵּׁשׁ.  וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה, טָווּ אֶת הָעִזִּים. (שמות ל"ה, כ"ה-כ"ו) איור: הרי לנגבהיים   אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה – כיוון שתיבת "בחכמה" באה כאן כתוספת ל"נשא לבן אותנה", לא יתכן לפרשה במובן של תבונת-כפיים, אלא היא מאפיינת את ההחלטה שאליה נשאן ליבן. בשעה ששאר הנשים המאומנות במלאכת-יד הזדרזו להכין את הבדים הדרושים להתקנת יריעות הפאר של המשכן, בחרו החכמות שביניהן להתקין אל יריעות העזים. הללו היו פחות מפוארות, אבל חיוניות לגבי שמירת מיכלול המשכן, שהרי הן היו עיקר...

ויקהל-פקודי תשע"ז, גיליון 996

לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל משְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. (שמות לה, ג) איור: הרי לנגבהיים לא תבערו אש – פירש"י: יש מרבותינו אומר 'הבערה ללאו יצאת וכו". כלומר הבערה שיצאת מכלל 'לא תעשה כל מלאכה' דשבת, ללאו יצאה להוציאה מחומר שאר מלאכות, וללמד עליה שאינה לא בכרת ולא במיתה, אלא בלאו דברי ר"י; ר' נתן אומר: 'לחלק יצאת', כלומר: לומר לך מה זו מיוחדת שהיא מאבות מלאכות הנעשות במשכן וחייב עליה הכתוב בפני עצמה, במשכן שפרט בה לבדה, אף כל שהיא אב מלאכה, אם עשאן הרבה בהעלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, ללמד...

ויקהל פקודי תשע"ה (גליון מספר 893)

פרשת ויקהל-פקודי גליון מס' 893 תשע"ה(קישור לדף המקורי) אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת אֲשֶׁר פֻּקַּד עַל פִּי משֶׁה עֲבֹדַת הַלְוִיִּם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. (שמות לח, כא)     אלה פקודי המשכן – ואיזה משכן? משכן העֵדֻת, שלא תטעה במשכן אחר, כגון משכן קרח וכיוצא בו, אומר לך כאן שהוא משכן העדת שהלוחות שוכנות בו. (חזקוני שם, שם)   "טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו, טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו" (משלי טו, טז יז). שלמה המלך ע"ה הזכיר שני כתובים אלו על מדת ההסתפקות ויזהיר בהם על הגזל. ויתכן לפרשם על שלושה...

Vayakhel Pekudei 5773 – Gilayon #790

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayakhel-Pekuday You shall not kindle a fire  in all your dwelling places  on the Sabbath day (Shemot 35:3)   You shall not kindle fire – Said the Holy One, blessed be He: My fire, meaning the fire of Hell, rests for you; let your fire also rest. Hashabbat, Vayomer – The first and last letters of Hashabbat, Vayomer form the word Torah, hinting that the main time for Torah is on the Sabbath, when man is free...

ויקהל פקודי תשע"ג (גליון מספר 790)

פרשת ויקהל-פקודי גליון מס' 790 תשע"ג(קישור לדף המקורי) לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל משְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. (שמות לה, ג)   לא תבערו אש – אמר הקב"ה: אור שלי, פי' של גיהנום, שובת בשבילכם, גם אור שלכם יהא שובת. השבת. ויאמר. ר"ת וס"ת תורה לרמז שעיקר התורה בשבת כשאדם פנוי מעסקיו.  (בעל הטורים שם, שם)   לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת – כי מהראוי שבכל השבוע תהיה אש האהבה ודביקות בה' בוער בלבו ע"י המצאת חוץ עסק התורה ועבודת ה', עד שבהגיע תור שבת קדש תהיה שלהבת עולה מאלי' רשפיה רשפי אש שלהבת יה, ועל זאת המלאכה מלאכת הקדש...

Vayakhel Pekudei 5772 – Gilayon #742

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayakhel-Pekuday The total amount of the gold from the wave offering used for all the work on the sanctuary was 29 talents and 730 shekels, according to the sanctuary shekel. (Shemot 38,24)     "The total amount of the gold from the wave offering used for all the work on the sanctuary" There were five ornaments made from gold: brooches, earrings, rings and pendants and gold utensils (Shemot 35,22) representing the five types of suffering endured by...

ויקהל פקודי תשע"ב (גליון מספר 742)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת ויקהל-פקודי – פ' פרה גליון מס' 742 תשע"ב(קישור לדף המקורי) כָּל הַזָּהָב הֶעָשׂוּי לַמְּלָאכָה בְּכֹל מְלֶאכֶת הַקֹּדֶשׁ וַיְהִי זְהַב הַתְּנוּפָה תֵּשַׁע וְעֶשְׂרִים כִּכָּר  וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלשִׁים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. (שמות ל"ח, כ"ד)   כָּל הַזָּהָב הֶעָשׂוּי לַמְּלָאכָה בְּכֹל מְלֶאכֶת הַקֹּדֶשׁ כל הזהב – חמשה מיני זהב; חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב (לעיל לה, כב). כנגד העשוי להם ה' ענויין פרך, מרר, ענוי, לחץ, עבודה קשה. (בעל הטורים שם, שם)   כל הזהב. העיד על קצבת הזהב והכסף והנחשת שנכנסה במלאכת המשכן שהיה דבר מועט מאד בערך...

Vayakhel Pekudei 5770 – Gilayon #642

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayakhel-Pekuday Then all the wise hearted people of the performers of the work made the Tabernacle out of ten curtains of twisted fine linen, and blue, purple, and crimson wool. A cherubim design, the work of a master weaver he made them. (Shemot 36:8)   Wise-hearted The appellation wise-hearted refers to wisdom that belongs to a person as his second nature and whose forms govern his heart at all times, of which it was written when...