ויחי

ויחי תשפ"א, גיליון 1182

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה.  (בראשית מח, ח) ויאמר: מי אלה – בלא ספק הכירם וידע שהמה בני יוסף. שהרי עדיין לא הזכיר הכתוב 'ועיני ישראל כבדו מזקן'. וגם נהי שלא הכיר בטוב מי מהם מנשה ומי אפרים, מכל מקום היה אפשר להכיר קומתם ותוארם הכללי. ותו אם היתה השאלה פשוטה שלא ידע שהמה בני יוסף. ובא יוסף להודיע. אם כן לא היה נצרך להאריך כל כך. אלא לומר 'בני המה'. ומזה בא הדרש שנסתלק ממנו כפירוש רש״י. אכן, לפי הפשט: כאן החל יעקב להמשיך עליו ולברכה. שהרי עד כה דיבר בבחינת יעקב כמו שכתבנו לעיל....

ויחי תש"ף, גיליון 1135

 לִישׁוּעָתְךָ, קִוִּיתִי ה' (בראשית מ"ט, י"ח) לִישׁוּעָתְךָ, קִוִּיתִי ה' – כיוון שראה יעקב אבינו גבורת שמשון, אמר: אע"פ שזה גיבור נוצח, אין נכון להתהלל בגבורתו, וכן מצינו בשעה שנתהלל אמר 'בלחי החמור הכתי אלף איש', מיד 'ויצמא מאוד' עד שהודה ואמר 'ה' אתה נתת ביד עבדך את התשועה וגו" שהודה שאין הגבורה רק מהשם לבדו והה"ד 'יהי דן נחש עלי דרך' ואפילו הגבורה והנצוח להקב"ה כדכתיב 'לישועתך קויתי ה'.  (דעת זקנים מבעלי התוספות שם, שם)   לִישׁוּעָתְךָ, קִוִּיתִי ה' – יתכן כי חזק החולי על יעקב, והתפלל אל ה' ואמר: אני מקווה שתושיעני עוד לחזק כוחי עדי אברך גם שאר בניי, ועל...

ויחי תשע"ט, גיליון 1081

בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף, בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן, בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר. (בראשית מ"ט, כ"ב) איור: הרי לנגבהיים בן פרת. בֶּן חֵן, וְהוּא לְשׁוֹן אֲרַמִּי, אַפִּרְיָן נַמְטְיֵהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּסוֹף בָּבָא מְצִיעָא (דף קי"ט). בן פרת עלי עין. חִנּוֹ נָטוּי עַל הָעַיִן הָרוֹאָה אוֹתוֹ. בנת צעדה עלי שור. בְּנוֹת מִצְרַיִם הָיוּ צוֹעֲדוֹת (עַל הַחוֹמָה) לְהִסְתַּכֵּל בְּיָפְיוֹ, בָּנוֹת הַרְבֵּה, צָעֲדָה כָּל אַחַת וְאַחַת, בְּמָקוֹם שֶׁתּוּכַל לִרְאוֹתוֹ מִשָּׁם. עלי שור. עַל רְאִיָּתוֹ, כְּמוֹ אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב (במדבר כ"ד), וּמִ"אַ יֵשׁ רַבִּים, וְזֶה נוֹטֶה לְיִשּׁוּב הַמִּקְרָא. פֹּרָת תָּי"ו שֶׁבּוֹ הוּא תִּקּוּן הַלָּשׁוֹן, כְּמוֹ עַל דִּבְרַת בְּנֵי הָאָדָם (קהלת ג'). (רש"י שם, שם) צעדה עלי שור – באופן...

ויחי תשע"ח, גיליון 1035

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה? (בראשית מ"ח, ח') איור: הרי לנגבהיים יאמר: מי אלה – מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין לברכה. (רש"י שם, שם) דקשה לרש"י מה זה דכתיב 'מי אלה', וכי יעקב לא היה מכירן?! אי נמי, דקשה לרש"י 'וירא ישראל', והא בסמוך כתיב (פסוק י) 'ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות', ועל זה פירש ביקש לברכם וכו', ועל כרחך האי 'וירא' ברוח הקודש קאמר, כמו 'וירא יעקב כי יש שבר במצרים' (לעיל מב, א).  (שפתי חכמים שם, שם) וירא ישראל. מלבושי העברים היו משונים ממלבושי המצרים, ויוסף שהיה קרוב למלכות, וכן בניו היו...

ויחי תשע"ז, גיליון 986

זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן וְהוּא לְחוֹף אֳנִיֹּת וְיַרְכָתוֹ עַל צִידֹן. (בראשית מט, יג) איור: הרי לנגבהיים והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אניות במקום הנמל שאניות מביאות שם פרקמטיא, שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר (תנחומא) והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה (דברים לג) 'שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך' – זבולן יוצא בפרקמטיא, ויששכר עוסק בתורה באהלים. (רש"י, שם שם) דכתיב 'ישכן', דמשמע שכוונתו על חוף ימים היינו ארצו, אבל הוא עצמו לחוף האניות, כלומר במקום הנמל, במקום שהאניות מביאות סחורה שם יהא מצוי. והנחלת יעקב דחה כל זה ואמר שארץ זבולון היתה בסוף הים, מקום המבדיל...

ויחי תשע"ו (גליון מספר 933)

פרשת ויחי גליון מס' 933 תשע"ו(קישור לדף המקורי)   גיליון 937  בס"ד פרשת ויחי תשע"ו   שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם. (בראשית מט, ה)     כלי חמס – אומנות זו של רציחה חמס הוא בידכם מברכת עשו היא זו אומנות שלו היא ואתם חמסתם אותה הימנו. (רש"י שם, שם)   וכבר פירשתי (לעיל לד יג) כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו להם כלל ובאו בברית ונמולו, ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם, ומן הנפש אשר עשו בחרן ועוד חרה לו שלא...

ויחי תשע"ה (גליון מספר 883)

פרשת ויחי גליון מס' 883 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֶת יְמִינוֹ וַיָּשֶׁת עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם וְהוּא הַצָּעִיר  וְאֶת שְׂמֹאלוֹ עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה שִׂכֵּל אֶת יָדָיו, כִּי מְנַשֶּׁה הַבְּכוֹר. (בראשית מח, יד)     "והידים, ידי יעקב " – מדברות ומברכות 'שִֹכֵּל את ידיו': כתרגומו 'אחכמינון' – בהשכל וחכמה השכיל את ידיו לכך ומדעת, כי יודע היה כי מנשה הבכור ואף על פי כן, לא שת ימינו עליו. (רש"י בראשית מח , יד)   'שִֹכֵּל את ידיו': כמו שכל שהוא לשון אדם מעוקם ונפתל. (רשב"ם בראשית שם, שם)   'שִֹכֵּל את ידיו': השכיל והבין במשוש ידיו בלא ראות. (ספורנו...

ויחי תשע"ד (גליון מספר 829)

פרשת ויחי גליון מס' 829 תשע"ד(קישור לדף המקורי) גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה מִטֶּרֶף בְּנִי עָלִיתָ כָּרַע רָבַץ כְּאַרְיֵה וּכְלָבִיא מִי יְקִימֶנּוּ. (בראשית מט, ט)     גור אריה – מתחלה יהיה גור שהוא הקטן, ואעפ"כ הוא על שאר החיות, וכן יהודה הוא ראשון לקרבן הנשיאים, וכן במלחמות הכנעני אמר יהודה יעלה (שופטים א, ב), וכן בגבע בנימין, וכן ראשון לשופטים היה עתניאל בן קנז למטה יהודה עד שבא דוד ומלך והיה אריה. 'מטרף בני עלית', מרוב טרף עלית לשם ולתפארת, כמו שאמר על דוד בשובו מהכות את ארם (שמואל ב' ח, יג). 'כרע רבץ', פירש אדוני אבי ז"ל, בימי דוד...

Vayechi 5773 – Gilayon #780

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Vayechi Shimeon and levi, the brothers – Weapons of violence their trade. In their council never let me set foot, Their assembly my presence shun. For in their fury they slaughtered men, In their self-will they maim bulls. (Bereishit 48:5-6)   Weapons of violence – This profession of murder is stolen goods in your hands. It was given to Esav in his blessing. It is his profession and you stole it from him. (Rashi ibid. ibid) I...

ויחי תשע"ג (גליון מספר 780)

פרשת ויחי גליון מס' 780 תשע"ג(קישור לדף המקורי) שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים כְּלֵי חָמָס מְכֵרֹתֵיהֶם. בְּסֹדָם אַל תָּבֹא נַפְשִׁי בִּקְהָלָם אַל תֵּחַד כְּבֹדִי  כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ שׁוֹר. (בראשית מט, ה-ו)     כלי חמס – אומנות זו של רציחה חמס הוא בידכם מברכת עשו היא זו אומנות שלו היא ואתם חמסתם אותה הימנו. (רש"י שם, שם)   …וכבר פירשתי (לעיל לד יג) כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו להם כלל ובאו בברית ונמולו, ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם, ומן הנפש אשר עשו...