וזאת הברכה

וזאת הברכה תשע"ז, גיליון 974

וַיְהִי בִישֻׁרוּן מֶלֶךְ בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. (דברים לג, ה)    איור: הרי לנגבהיים ויהי – הקב"ה. בישרון מלך – תמיד עול מלכותו* עליהם. (רש"י שם, שם) * דקשה לרש"י וכי אין לו מלוכה להקב"ה אלא על ישראל והרי מלכותו בכל משלה, לכך פירש עול מלכותו וכו', פירוש בודאי גם הוא מלך על עובדי אלילים אבל אינן מקבלים עליהם עול מלכותו כמו ישראל, פירוש שהם כפופים לו תמיד לקיים כל המצוות שגזר עליהם.  (שפתי חכמים שם, שם) מלך – הוא משה, ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו, והטעם כי הוא היה כמלך והתאספו אליו ראשי השבטים ויחזיק...