וזאת הברכה

וזאת הברכה תש"ף, גיליון 1123

כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר־ה' מִירוּשָׁלִָם. (ישעיה ב, ג) ר' זירא כי סליק לארעא דישראל (כאשר עלה לארץ ישראל)יתיב (ישב) מאה תעניתא (תעניות) כדי דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי (ישב מאה תעניות שישתכח התלמוד הבבלי ממנו כדי) שלא נטרדיה (יטריד אותו) מלהגיע לדרך הלימוד של ארץ ישראל, שכיון ששיטת הלימוד שונה שם ולא רצה שיבלבל אותו לימודו הקודם. (בבלי בבא מציעא, פה, ע"ע, בתרגום ופירוש הרב שטיינזלץ) על כן אחד מתנאי הקדמת שיכלול חיי עמנו בעתיד הוא שנהיה מורגלים בכלל ללכת בדרך ישרה ולשמור דרכי תורה ומצוותיה, אז יש תקווה שכאשר נזכה לחיים לאומיים בכל פרטיהם, שעמהם יהיה...

וזאת הברכה תשע"ז, גיליון 974

וַיְהִי בִישֻׁרוּן מֶלֶךְ בְּהִתְאַסֵּף רָאשֵׁי עָם יַחַד שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל. (דברים לג, ה)    איור: הרי לנגבהיים ויהי – הקב"ה. בישרון מלך – תמיד עול מלכותו* עליהם. (רש"י שם, שם) * דקשה לרש"י וכי אין לו מלוכה להקב"ה אלא על ישראל והרי מלכותו בכל משלה, לכך פירש עול מלכותו וכו', פירוש בודאי גם הוא מלך על עובדי אלילים אבל אינן מקבלים עליהם עול מלכותו כמו ישראל, פירוש שהם כפופים לו תמיד לקיים כל המצוות שגזר עליהם.  (שפתי חכמים שם, שם) מלך – הוא משה, ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו, והטעם כי הוא היה כמלך והתאספו אליו ראשי השבטים ויחזיק...