דברים

דברים תשע”ט, גיליון 1113

אֵיכָה אֶשָּׂא, לְבַדִּי, טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם, וְרִיבְכֶם. (דברים א' , י"ב) איור: הרי לנגבהיים "איכה אשא לבדי, טרחכם ומשאכם וריבכם". אנו רגילים לקרוא פסוקים אלו במנגינה של "מגילת איכה", והנה לפי "משך חכמה" אין זו תלונה אלא ברכה, וכה דבריו: כאשר יש לאדם ברכה מופלגת בעושר ובנים, ויש לו טורח הרבה מגידול בניו, ממניקות ושפחות וכיוצא בזה די סיפוקן, אז יאמר: מה גדלה עלי הטורח מכם, יתן ה' כי כן יהיה לכם מבניכם ובני בניכם טרחות כאלה, וטורד כזה לא יופסק מכם! כן משה, רועה נאמן, אמר: ה' הרבה אתכם, והנכם ככוכבי השמים בריבוי ובמעלה מופלגת על דרך נסיי, אמר שכן...

דברים תשע"ח, גיליון 1061

איור: הרי לנגבהיים   …שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו (במדבר א, נא) 'והזר הקרב יומת' ועכשיו 'שועלים הלכו בו' ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב (ישעיהו ח, ב) 'ואעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו' – וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני?! אלא, תלה הכתוב נבואתו של...

דברים תשע"ז, גיליון 1013

זכור ה' מה היה לנו איור: הרי לנגבהיים הגירוש מגן עדן ומארץ ישראל; בין אֵיכָה ל אַיֶכָּה רבי אבהו פתח (הושע ו'): 'והמה כאדם עברו ברית' – זה אדם הראשון. אמר הקב"ה: אדם הראשון הכנסתי אותו לגן עדן, וצויתיו, ועבר על צוויי, ודנתי אותו בגירושין, ובשילוחין וקוננתי עליו אֵיכָה; הכנסתי אותו לגן עדן' שנאמר (בראשית ב') 'ויקח ה' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן', וצויתיו, שנאמר (שם) 'ויצו ה' אלהים על האדם לאמר וגו", ועבר על צוויי שנאמר (שם ג') 'המן העץ אשר צויתיך וגו", ודנתי אותו בגירושין, שנאמר (שם) 'ויגרש את האדם', ודנתי אותו בשילוחין, שנאמר (שם) 'וישלחהו...

דברים תשע"ו (גליון מספר 964)

פרשת דברים גליון מס' 964 תשע"ו(קישור לדף המקורי) הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ… (איכה א, ג) צוֹד צָדוּנִי כַּצִּפּוֹר אֹיְבַי חִנָּם. (איכה ג, נב)     היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח – ר' יודן בר' נחמיה בשם רשב"ל אמר: אילו מצאה מנוח לא היתה חוזרת. (מדרש רבה איכה, פרשה א פסקה כט)   והכי פירושו: היא ישבה בנפש חפצה בגויים ולא היתה נותנת לב לשוב ולחזור, אלא שלא עלתה בידה לפי שלא מצאה מנוח. והנה הדרשה הזאת יקרה היא מאד בהשקפתה הבהירה, והד קולה ישמע בכל דור ודור עד היום הזה. (תורה תמימה, איכה א, ג)  ...

דברים תשע"ו, גליון 964

הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ… (איכה א, ג) / צוֹד צָדוּנִי כַּצִּפּוֹר אֹיְבַי חִנָּם. (איכה ג, נב)   היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח – ר' יודן בר' נחמיה בשם רשב"ל אמר: אילו מצאה מנוח לא היתה חוזרת. (מדרש רבה איכה, פרשה א פסקה כט) והכי פירושו: היא ישבה בנפש חפצה בגויים ולא היתה נותנת לב לשוב ולחזור, אלא שלא עלתה בידה לפי שלא מצאה מנוח. והנה הדרשה הזאת יקרה היא מאד בהשקפתה הבהירה, והד קולה ישמע בכל דור ודור עד היום הזה. (תורה תמימה, איכה א, ג) צוד צדוני כצפור. הרצון דכמו שהצפור צדין אותו עד שיכניסנו למגדול. כך הרגו...

דברים תשע"ה (גליון מספר 911)

פרשת דברים גליון מס' 911 תשע"ה(קישור לדף המקורי) הַאֶבְכֶּה בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִשִׁי הִנָּזֵר  כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי זֶה כַּמֶּה שָׁנִים? (זכריה ז, ג)     בחדש החמשי – הזכיר זה הצום בעבור כי הבית נשרף בעשור לחודש החמשי, ואל יהיה ספק בלבך בעבור שתמצא כי בשבעה לחדש נשרף, כי הטעם נשרף קצהו וירושלם חרבה פעם שנית בימי טיטוס בט' באב ועל אותו חורבן שני אנו מתענין. (אבן עזרא שם, שם)   שנינו במסכת תענית בפרק אחרון (כו, ב): חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז בו נשתברו הלוחות ובטל התמיד מבית ראשון והובקעה ירושלם בחורבן שני ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד...

דברים תשע"ד (גליון מספר 861)

פרשת דברים גליון מס' 861 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ:  נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ  וְיַחְפְּרוּ לָנוּ אֶת הָאָרֶץ. (דברים א, כב)   ויחפרו – כמו לחפור את כל הארץ כי החופר יחפש מה שיש בסתר. (אבן עזרא שם, שם)   ויחפרו – לא נתכוונו אלא לבושתה של א"י כתיב הכא ויחפרו וכתיב התם וחפרה הלבנה (סוטה ל"ד), כוונתם להבדיל בין תור ובין חפירה ששניהם הוראתם החיפוש והבדיקה במדינה אחרת, וההבדל ביניהם, כי תור הונח על ההולך לארץ אחרת לבדוק אותה כפי מה שהיא בתכונתה, אבל חפירה הונח על המחפש והבודק את חרפת הארץ וגנותה לגלות קלונותי', ולזה שיתפו...

Devarim 5773 – Gilayon #807

SHABBAT SHALOM (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Devarim For only og king of the bashan remained From the rest of the rephaim. Look, his bedstead, and iron bedstead, Is it not in rabbah of ammonites? Nine cubits its length And four cubits its width by the cubit of a man. (Devarim 3:11)     For only Og king of the Bashan – This is the reason the Holy One, blessed be He, told him: "Have no fear of him." Look, his bedstead – the cradle of an infant...

דברים תשע"ג (גליון מספר 807)

פרשת דברים גליון מס' 807 תשע"ג(קישור לדף המקורי) כִּי רַק עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת אִישׁ. (דברים ג', י"א) .   כי רק עוג מלך הבשן וגו' – לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא: אל תירא אותו. הנה ערשו – עריסה של קטן כשהיה תינוק, בירצי"ל בל"א, ערש ברזל לפי שכשהיה קטן היה חזק מאד ובהשתטחו היה משבר ערש של עץ לכך עשאוהו של ברזל כי לאדם גדול שיש בו דעת לא היה צריך כך. הלא היא ברבת בני עמון – עדיין מונחת...

Devarim 5772 – Gilayon #759

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Devarim Remember, o lord, what happened to us, Look and see our shame. (Echa 5:1) 'Wherefore have we fasted, and Thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and Thou takest no knowledge?' – Behold, in the day of your fast ye pursue your business, and exact all your labours. Behold, ye fast for strife and contention, and to smite with the fist of wickedness; ye fast not this day so as to make your voice...