בחוקתי

בחקתי תשע"ח, גיליון 1053

עֹמְדוֹת הָיוּ רַגְלֵינוּ בִּשְׁעָרַיִךְ יְרוּשָׁלִָם. יְרוּשָׁלִַם הַבְּנוּיָה כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה־לָּהּ יַחְדָּו. (תהלים קכב, ב-ג) איור: הרי לנגבהיים א"ל רב נחמן לר' יצחק: מאי דכתיב (הושע יא, ט) 'בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר' – משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר?! א"ל: הכי א"ר יוחנן: אמר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה, ומי איכא ירושלים למעלה? אין(כן) דכתיב (תהלים קכב, ג) ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. (בבלי תענית ה, ע"א) …וכן מקום הקבוע והמיוחד לכל ישראל הוא ירושלים, דלא נתחלקה לשבטים לחד מאן דאמר, לכך גם ירושלים יש לה שבעים שמות וכתיב (תהילים קכב, ג) "ירושלים...

בהר-בחקתי תשע"ז, גיליון 1003

וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם… וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם וְאֵין מַחֲרִיד. (ויקרא כו , ה-ו) איור: הרי לנגבהיים וישבתם לבטח בארצכם. בארצכם אתם יושבים לבטח ואין אתם יושבים לבטח חוצה לה. (תורה תמימה ויקרא שם, שם)  ונתתי שלום – שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין שלום אין כלום ת"ל אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום שקול כנגד הכל וכן הוא אומר (ישעיה מה) עושה שלום ובורא את הכל. וחרב לא תעבר בארצכם – (ת"כ) א"צ לומר שלא יבאו למלחמה אלא אפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה. (רש"י שם, שם) ונתתי שלום בארץ. לפי שיש בני אדם בעולם...

בחקתי תשע"ו (גליון מספר 953)

פרשת בחקתי גליון מס' 953 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וַעֲשִׂיתֶם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וִישַׁבְתֶּם עַל הָאָרֶץ לָבֶטַח. (ויקרא כה, יח) וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם… וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם וְאֵין מַחֲרִיד. (ויקרא כו, ה-ו)       וישבתם על הארץ לבטח – שבעון שמיטה ישראל גולים שנאמר (ויקרא כו) 'אז תרצה הארץ את שבתותיה' והרצת את שבתותיה, ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים שמטות שבטלו היו. (רש"י שם, שם)   ועשיתם את חקותי כו' וישבתם לבטח עליה – כי יש שני שנאות להלאום, האחת מצד שנאת הדת המפרדת בין העמים, והשנית מצד שנאת הקנאה מהעושר והמעלה, לכן...

בחקתי תשע"ה (גליון מספר 901)

פרשת בחקתי גליון מס' 901 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וְהַנִּשְׁאָרִים בָּכֶם וְהֵבֵאתִי מֹרֶךְ בִּלְבָבָם בְּאַרְצֹת אֹיְבֵיהֶם וְרָדַף אֹתָם קוֹל עָלֶה נִדָּף  וְנָסוּ מְנֻסַת חֶרֶב וְנָפְלוּ וְאֵין רֹדֵף. (ויקרא כו, לו)       מורך – מגזרת ורך הלבב ויפחדו עד שירדפם קול עלה נדף .  (אבן עזרא שם, שם)   ורדף אתכם קול עלה נדף. הדא הוא דכתיב 'וכשלו איש באחיו'. כי זה מדבר בפירוד לבבות המצוי בישראל יותר מבכל האומות, כמו שנאמר 'ואתכם אזרה בגוים'. כמזרה שאין אחת דבוקה בחברתה, כך ישראל גם בהיותם בארץ אויביהם הם מפורדים איש מעל אחיו, אף על פי שמדרך הגולים לנחם זה את...

בחקתי תשע"ד (גליון מספר 850)

פרשת בחקתי גליון מס' 850 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם וְאֵין מַחֲרִיד וְהִשְׁבַּתִּי חַיָּה רָעָה מִן הָאָרֶץ  וְחֶרֶב לֹא תַעֲבֹר בְּאַרְצְכֶם. (ויקרא כו, ו)     ונתתי שלום – שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין שלום אין כלום ת"ל אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום שקול כנגד הכל וכן הוא אומר (ישעיה מה) עושה שלום ובורא את הכל. וחרב לא תעבר בארצכם – (ת"כ) א"צ לומר שלא יבאו למלחמה, אלא אפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה. (רש"י שם, שם)   ונתתי שלום בארץ – שיהיה שלום ביניכם ולא תלחמו איש באחיו או השלום...

Bechukotai 5772 – Gilayon #749

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Behukotay "And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be My people." (Leviticus 26, 12)   "And I will walk among you" – I will stroll with you in the Garden of Eden as one of you and you shall not become shocked because of Me; but will you not fear Me? "And I will become your God" (Genesis, 3, 8) The phrase 'and I shall walk among you' should not...

בחקתי תשע"ב (גליון מספר 749)

פרשת בחקתי גליון מס' 749 תשע"ב(קישור לדף המקורי) וְהִתְהַלַּכְתִּי בְּתוֹכֲכֶם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים. (ויקרא כ"ו, י"ב)       והתהלכתי בתוככם – אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני; יכול לא תיראו ממני? ת"ל 'והייתי לכם לאלהים'. (רש"י שם, שם)   כי מה שאמר והתהלכתי בתוככם אין להבין אותו יעודי הגוף אלא יעודי הנפש לעולם הבא, וכענין שכתוב (בראשית ג, ח) 'מתהלך בגן'. ודרשו חז"ל מפסוק זה 'והתהלכתי בתוככם' – אמרו (ספרא בחוקותי פרק ג, ג): 'עתיד הקב"ה לטייל עם הצדיקים בגן עדן וכבודו ביניהם'. המשיל השגת התענוג אשר לנפשות למחול שהוא עגול, כי העיגול אין...

Bechukotai 5771 – Gilayon #702

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Behukotay And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand. (Lev. 27:14)     And he shall add a fifth – that it and its fifth will be five, and so too with a house and a field and an estate, and in the second tithe. And the reason is...

בחקתי תשע"א (גליון מספר 702)

Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary פרשת בחקתי גליון מס' 702 תשע"א(קישור לדף המקורי) וְאִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַה' וְהֶעֱרִיכוֹ הַכֹּהֵן בֵּין טוֹב וּבֵין רָע כַּאֲשֶׁר יַעֲרִיךְ אֹתוֹ הַכֹּהֵן כֵּן יָקוּם. (ויקרא כ"ז, י"ד)     ויסף חמישתו – שיהא הוא וחומשו חמשה, וכן בבית ובשדה אחוזה, ובמעשר שני. והטעם כשהבעל הקדיש, מורה היתר לעצמו ומזלזל הענין ואומר הרי הכל משלי די אם אתן כך. לפיכך אמרה תורה שיוסיף חומש על האומד. אבל בהקדש שלא מצינו שאם הקדיש מטלטלין שהצריך הכתוב להוסיף חומש אם בא לפדותו ולפי שלא הקפיד הכתוב על דמיהן אמר...

Bechukotai 5768 – Gilayon #550

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Behukotay In memory of Gerald Cromer with gratitude for the gifts he bequeathed us – the lasting beauty of his voice, the depth of his caring, the breadth of his thinking and an infinite capacity to hope and work for peace for our children. His memory is a blessing for all who were privileged to be his friend.   AND I WILL GRANT PEACE IN THE LAND, AND YOU WILL LIE DOWN WITH NO ONE...