בהעלותך

בהעלתך תשפ"א, גיליון 1202

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן, וְאָמַרְתָּ אֵלָיו: בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת, אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת.  (במדבר ח' , א'-ב) יאירו שבעת הנרות כל השבעה יאירו וישפיעו אור עליון לישראל שיורו היות אור הימנים ואור השמאלים מכוון ופונה אל אור הקנה האמצעי, שהוא עיקר המנורה, ושכן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם והמשמאלים העוסקים בחיי שעה העוזרים למימינים, כאמרם 'אלמלי עלייא לא מתקיימי אתכליא' (אלמלא העלים, לא יתקיימו האשכולות) (חולין צב, א) תהיה להפיק רצון האל יתברך באופן שיושג מכוונו בין כולם וירוממו את שמו יחדו, כמו שקיבלו עליהם כאשר העיד באמרו 'ויענו כל העם...

בהעלתך תש"ף, גיליון 1155

וְרוּחַ נָסַע מֵאֵת ה', וַיָּגָז שַׂלְוִים מִן הַיָּם, וַיִּטֹּשׁ עַל הַמַּחֲנֶה… (במדבר י"א, ל"א) ויגז שלוים מן הים – לא שנבראו עתה בעבורם ואין בדבר חידוש מטבעו של עולם ועוד שכבר היה להם כן ולא חדש להם עתה אלא שהיו שלוים רבים מאד. (הטור הארוך שם, שם) ויגז ב' במסורה: 'ויגז שלוים' ואידך 'ויגז ראשו' באיוב, וזהו הוא שיא במדרש: יותר ממשה שהרג בהם השליו ע"י אכילה הרג בהם, ע"י ירידה ונפילה שנפל על ראשם, כשם שנאמר באיוב 'ויגז ראשו' והיה מתאבל על בניו שנפל עליהם הבית, כך בכאן היו מתאבלים על אותם שמתו מנפילת השליו: כתיב שלוים, וקרי...

בהעלתך תשע"ט, גיליון 1106

וַתִּסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה שִׁבְעַת יָמִים  וְהָעָם לֹא נָסַע עַד הֵאָסֵף מִרְיָם (במדבר י"ב, ד) איור: מרדכי בק   וכן לענין הטובה; מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר (שמות ב, ד) 'ותתצב אחותו מרחוק' – לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימים במדבר שנאמר (במדבר יב, טו) 'והעם לא נסע עד האסף מרים'.  (בבלי סוטה ט, ע"ב) והעם לא נסע –זֶה הַכָּבוֹד חָלַק לָהּ הַמָּקוֹם בִּשְׁבִיל שָׁעָה אַחַת שֶׁנִּתְעַכְּבָה לְמֹשֶׁה כְּשֶׁהֻשְׁלַךְ לַיְאוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ב') "וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק" וְגוֹ' (סוטה ט ע"א). (רש"י שם, שם) והעם לא נסע בפסוק ותתצב אחותו יש ז' תיבות לכך המתינה לה שכינה שבעת ימים. (בעל הטורים שם, שם)...

בהעלתך תשע"ח, גיליון 1056

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ כִּי־הוֹצִיא ה' אֶת־יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם. (שמות יח, א) איור: מרדכי בק   'וישמע יתרו כהן מדין' – מה שמועה שמע ובא ונתגייר? ר' יהושע אומר: מלחמת עמלק שמע שהרי כתיב בצדו (שמות יז, יג) ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ר"א המודעי אומר: מתן תורה שמע ובא. שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה, שנאמר (תהלים כט, ט) 'ובהיכלו כולו אומר כבוד' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו: מה קול ההמון אשר שמענו?...

בהעלתך תשע"ז, גיליון 1006

בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת (במדבר ח, ב)   איור: הרי לנגבהיים   'אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות' (במדבר ח, ב). אמר הקדוש ברוך הוא: לא שאני צריך לאור בשר ודם הזהרתי אתכם על הנרות, אלא שתדעו מה חבתכם לפני. (מדרש תנחומא תצוה , ד) 'יאירו שבעת הנרות': כל השבעה יאירו וישפיעו אור עליון לישראל שיורו היות אור הימנים ואור השמאלים, מכוון ופונה אל אור הקנה האמצעי שהוא עיקר המנורה, ושכן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם, והמשמאלים העוסקים בחיי שעה העוזרים למימינים, כאמרם 'אלמָלֵי עלייא לא מתקיימי אתכליא' (חולין צב, א)...

בהעלתך תשע"ו (גליון מספר 956)

פרשת בהעלתך גליון מס' 956 תשע"ו(קישור לדף המקורי) זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם … וְעַתָּה נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה אֵין כֹּל בִּלְתִּי אֶל הַמָּן עֵינֵינוּ. (במדבר יא, ה-ו)     זכרנו, אמרו הגם שמצד הנאת החיך אין אנו צריכים אל הבשר והדגים, כי בעת שנרצה לטעום טעם דגים, נזכור את הדגה שאכלנו במצרים והטעם שהרגשנו בו אז, נרגיש בו גם עתה, אך הלא זה רק להשקיט תאות הרעב, אבל לענין התועלת שיושג מאכילת הבשר לבריאות הגוף, בצד זה מה שזכרנו בעת אכילת המן את הדגה אשר נאכל במצרים לטעום טעם דג גם עתה הוא חינם וללא הועיל, ודומה באמת...

בהעלתך תשע"ה (גליון מספר 904)

פרשת בהעלתך גליון מס' 904 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וְיֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה הֶעָנָן מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר וְנַעֲלָה הֶעָנָן בַּבֹּקֶר וְנָסָעוּ אוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה וְנַעֲלָה הֶעָנָן וְנָסָעוּ. (במדבר ט, כא)   או יומם ולילה – הנה פעמים יסעו בלילה, ויש אומרים כי פירושו יומם ולילה כמשמעו והוא הנכון בעיני והעד 'או יומם'. (אבן עזרא שם, שם)   ונעלה הענן בבקר ונסעו. ללמדך שלא היה נוסע כי אם בבקר, ולא הטריחן מעולם בערב.  (רבי יוסף בכור שור שם, שם)   …נראה אפוא, שהכתוב מדגיש בעיקר את הסבלנות של המתנה וציפייה ממושכת. דבר זה מובן אם נזכור את המדבר הגדול והנורא, שלא הסביר...

בהעלתך תשע"ד (גליון מספר 853)

פרשת בהעלתך גליון מס' 853 תשע"ד(קישור לדף המקורי) לֹא אוּכַל אָנֹכִי לְבַדִּי לָשֵׂאת אֶת כָּל הָעָם הַזֶּה  כִּי כָבֵד מִמֶּנִּי. (במדבר יא, יד)   לא אוכל אנכי לבדי וגו' – כאן החליט הרצון, כי לא תרעומת לבד הוא מתרעם, אבל יסכים לשאת, אלא גילה דעתו ורצונו שאינו רוצה לישא לבדו, ונתן הטעם לא ח"ו שממאן עשות מאמר ה', אלא ששיער שהוא משא כבד ממנו, ולא יוכל שאתו. (אור החיים שם, שם)   לא אוכל אנכי לבדי וגו' – הוא הטענה שאינו כאב אלא כאומן. שהרי האב מוצא דברים לפייס את התינוק מצד הטבע כמש"כ. ואני אין לי כח דברים...

Behaalotecha 5773 – Gilayon #800

(link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Behaalotcha And miriam was shup up outside the camp seven days, And the people did not journey onward Until miriam was gathered back in  (Bemidbar 12:15)   And the people did not journey onward – (Sotah 9) – This is the honor which the Omniscient bestowed upon her as reward for the hour she waited when Moshe was cast into the Nile, as is written (Shemot 2) 'And his sister stationed herself from afar etc."  (Rashi, ibid., ibid)   And the people did...

בהעלתך תשע"ג (גליון מספר 800)

פרשת בהעלתך גליון מס' 800 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וַתִּסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה שִׁבְעַת יָמִים  וְהָעָם לֹא נָסַע עַד הֵאָסֵף מִרְיָם. (במדבר יב, טו)   והעם לא נסע – (סוטה ט) זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנא' (שמות ב) 'ותתצב אחותו מרחוק וגו". (רש"י שם שם)   והעם לא נסע – בפסוק 'ותתצב אחותו (שמות ב, ד) יש ז' תיבות, לכך המתינה לה שכינה ז' ימים. (בעל הטורים שם שם)   …ואמר: "ואחר נסע העם מחצרות ויחנו במדבר פארן". להגיד, שבכל מסע ומסע באה אליהם צרה וצוקה על חטא לשון הרע. כי בתבערה...