בא

בא תשפ"א, גיליון 1185

ויֵּט מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ עַל הַשָּׁמָיִם, וַיְהִי חֹשֶׁךְ אֲפֵלָה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁלֹשֶׁת יָמִים.  לא רָאוּ אִישׁ אֶת אָחִיו, וְלֹא קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו (שמות י' , כ"ב-כ"ג) …חושך של מצרים לא היה כמו חשכת לילה שיועילו נֹגה ונר להאיר, אלא היתה אפֵלה, כי השמש האיר על הארץ כמנהגו, אבל לא הגיע האור לעיני המצרים לפי שהוכו באפֵלה, וה' יתברך המציא ענין מה וגוף חדש סמוך לעיניהם שמנע מרשעים אורם, כי היה בו ממש ומונע ניצוצי האור, דומה לתבלול שעל עיני העור, וזהו שאמר הכתוב: "ויהי חֹשך", כלומר: יתהוה ענין חדש יחשיך בעדם, ולא אמר "ותחשך הארץ", כמו שאמר בארבה,...

בא תש"ף, גיליון 1138

וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם, וַיָּנַח בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם,  כָּבֵד מְאֹד, לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ, וְאַחֲרָיו לֹא יִהְיֶה כֵּן. (שמות י', י"ד ) ויעל הארבה – למה הביא הקב"ה עליהם מכת ארבה? מפני שעשאו את ישראל לזורעי חטים ושעורים וכל מיני קטניות, לפיכך הביא עליהם ארבה וכלה כל מה שזרעו להם ישראל.  (תנא דבי אליהו פ׳ ז׳) טעם הדבר שעשאו את ישראל לעובדי אדמה הוא כדי שלא יכנסו לבתיהם וימעטו בפריה ורביה. (וע"ע בתנדב"א ובמ"ר) טעמים ואסמכתות על תכונת כל מכה ומכה שבאה על המצרים.  (תורה תמימה שם) וינח – ב' במסורה; 'וינח בכל גבול מצרים' 'וינח...

בא תשע"ט, גיליון 1084

וַיֹּאמֶר לוֹ פַרְעֹה: לֵךְ מֵעָלָי, הִשָּׁמֶר לְךָ, אַל תֹּסֶף רְאוֹת פָּנַי כִּי בְּיוֹם רְאֹתְךָ פָנַי, תָּמוּת. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה: כֵּן דִּבַּרְתָּ, לֹא אֹסִף עוֹד רְאוֹת פָּנֶיךָ (שמות י', כ"ח-כ"ט) איור: הרי לנגבהיים   אל תוסף – ב' במסורת 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה', אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, כי בשביל שאמר לו 'אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות' אמר לו השם בעת מותו: 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה'. (בעל הטורים שם,שם) כן דברת – לא שנשא פנים לאיש הבליעל הזה, אלא מאחר שידע כי קרוב יום אידו, לעג לו ואמר 'יפה דיברת',כי אנ...

בא תשע"ח, גיליון 1038

וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ איור: הרי לנגבהיים   אין כל בעלי חיים כולם שווים, אבל שיש בהם יותר דעת מן בעל חי אחר, כי יש מהם בעלי נפש ויש בהם דעת, ויש בהם שמשוללים מן הדעת לגמרי. וז"ש שהכלב מכיר קונו כי כבר התבאר למעלה בפרק הכונס (ב"ק ס' ב') כי הכלב הוא בעל נפש, ולכך יש בו הכרה, ונקרא בשביל זה כלב, שהוא כולו לב. (המהר"ל מפראג : חידושי אגדות חלק ד, עמ' ס – מסכת הוריות)   על חושך ועיוורון פנחס לייזר הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצווייג אמר "שפרשת השבוע" היא איגרת אישית הנשלחת אלינו...

בא תשע"ז, גיליון 989

וַיְהִי חֹשֶׁךְ אֲפֵלָה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁלֹשֶׁת יָמִים. לֹא רָאוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְלֹא קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו שְׁלֹשֶׁת יָמִים  וּלְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם. (שמות י, כב-כג)   איור: הרי לנגבהיים …חושך של מצרים לא היה כמו חשכת לילה שיועילו נֹגה ונר להאיר, אלא היתה אפֵלה, כי השמש האיר על הארץ כמנהגו, אבל לא הגיע האור לעיני המצרים לפי שהוכו באפֵלה, וה' יתברך המציא ענין מה וגוףחדש סמוך לעיניהם שמנע מרשעים אורם, כי היה בו ממש ומונע ניצוצי האור, דומה לתבלול שעל עיני העור, וזהו שאמר הכתוב: "ויהי חֹשך", כלומר: יתהוה ענין חדש יחשיך בעדם, ולא אמר "ותחשך...

בא תשע"ו (גליון מספר 936)

פרשת בא גליון מס' 936 תשע"ו(קישור לדף המקורי) וַיְהִי חֹשֶׁךְ אֲפֵלָה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁלֹשֶׁת יָמִים. לֹא רָאוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְלֹא קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו שְׁלֹשֶׁת יָמִים וּלְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָם. (שמות י,כא- כב)     ולא קמו איש מתחתיו – אין דרך החושך לאסור את האדם במאסר שלא יוכל לקום מתחתיו, כי גם עוורים ילכו ויגששו בחושך, מכאן למדנו שנחרדו ממראות זרות עד שלא יכלו עוד להתנועע ממקומם מרוב הפחד, כמו שיקרה לאדם נבהל משואת פתאום כי תבוא. שְׁלֹשֶׁת יָמִים – מאחר שהאריכה המכה כל כך ולא יכלו לקום מתחתיהם, היו מתים ברעב ובצמא, לולי שבאו...

בא תשע"ה (גליון מספר 886)

פרשת בא גליון מס' 886 תשע"ה(קישור לדף המקורי) וְהָיָה כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ מָחָר לֵאמֹר: מַה זֹּאת? (שמות יג, יד)   והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת – בעל ההגדה אמר שפסוק זה מדבר בבן תם, והקשה מהרי"א בספר 'זבח פסח' מנא לן שזה מדבר בבן תם? שמא הוא אומר דרך לעג 'מה זאת?!' כמו בן הרשע, ותירץ שלמדנו מתשובתו אשר צוה ה' להשיב לו "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים", מאחר שצוה ה' להשיב לו כהוגן, ודאי שאל כהוגן". אבל תירוץ זה אינו כהוגן וכל רואיו יאמרו 'מה זאת', כי מלתא דפסיקא (האם דבר מובן מאליו) הוא שכל...

בא תשע"ד (גליון מספר 832)

פרשת בא גליון מס' 832 תשע"ד(קישור לדף המקורי) וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיָּנַח בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם כָּבֵד מְאֹד לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ וְאַחֲרָיו לֹא יִהְיֶה כֵּן. וַיְכַס אֶת עֵין כָּל הָאָרֶץ… (שמות י , יד-טו)     ואחריו לא יהיה כן. הקושיה מבוארת ועצומה, הא כתיב ביואל כמוהו לא נהיה מעולם, ועיין רש"י ורמב"ן שדברי רש"י צריכים עיון. ונראה לי כי כל צרה שהיא חדשה, שמקודם לא נהיתה ולא ידעו בה, מצערת ביותר לבני אדם הפוחדים ורועדים מפני דבר חדש שלא נשער מעולם, מה שאין כן אם כבר מלפנים היה כמוהו, אף שלפנים לא היתה...

Bo 5773 – Gilayon #783

Shabbat Shalom The weekly parsha commentary (link to original page) Click here to receive the weekly parsha by email each week. Parshat Bo But you, have no fear, my servant jacob, Be not dismayed, o israel! I will deliver you from far away,  your folk from their land of captivity; and Jacob again shall have calm and quiet, with none to trouble him. (Jeremiah 46:27)   R. Yehoshua said: I have on tradition from our teacher R. Yochanan ben Zakkai, who received from his teacher and his teacher from his teacher, a law given Moshe at Sinai, that Elijah...

בא תשע"ג (גליון מספר 783)

פרשת בא גליון מס' 783 תשע"ג(קישור לדף המקורי) וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם ה, וְאַל תֵּחַת יִשְׂרָאֵל כִּי הִנְנִי מוֹשִׁיעֲךָ מֵרָחוֹק, וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם; וְשָׁב יַעֲקֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן, וְאֵין מַחֲרִיד.  (ירמיהו מ"ו , כז)   אמר רבי יהושע: מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, שאין אליהו בא לטמא ולטהֵר, לרחֵק ולקרֵב' אלא לרחֵק המקורבין בזרוע' ולקרֵב המרוחקין בזרוע. משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע ועוד אחרת היתה שם וקרבה בן ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב. רבי יהודה אומר: לקרב אבל לא...