דברים תשע"ו (גליון מספר 964)
פרשת דברים

גליון מס' 964 תשע"ו
(קישור לדף המקורי)

הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ…

(איכה א, ג)

צוֹד צָדוּנִי כַּצִּפּוֹר

אֹיְבַי חִנָּם. (איכה ג, נב)

 

 

היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח – ר' יודן בר'

נחמיה בשם רשב"ל אמר: אילו מצאה מנוח לא היתה חוזרת.

(מדרש רבה איכה, פרשה א פסקה כט)

 

והכי פירושו: היא ישבה בנפש חפצה בגויים ולא היתה

נותנת לב לשוב ולחזור, אלא שלא עלתה בידה לפי שלא מצאה מנוח. והנה הדרשה הזאת יקרה

היא מאד בהשקפתה הבהירה, והד קולה ישמע בכל דור ודור עד היום הזה.

(תורה תמימה, איכה א, ג)

 

צוד צדוני כצפור. הרצון דכמו שהצפור צדין אותו עד שיכניסנו

למגדול. כך הרגו רבים בבית המקדש מגדול עוז שם ה'. או יאמר המקונן היות ידוע מ"ש חז"ל 'ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך' בתחלה בפה רך, דבאמת הגיע

לישראל מקודם הזמן הרבה טובות, כי נתכלכלו במצרים זה כמה שנים, ולבסוף שעבדו

בישראל רד"ו שנים, וזהו כמו שהצפור

מפזרין לפניהם חיטים, ואח"כ צדין

אותו וז"ש המקונן במצרים 'צוד צדוני

כצפור' כנ"ל, אבל עכשיו בגולה 'אויבי חנם' – שלא

הגיע לישראל שום טובה מהם וצדו אותם חנם וק"ל.

(רבי יהונתן אייבשיץ,

 אהבת יהונתן, אלון בכות)

 

עד חרמה

חיים ויצמן

דבר תורה זה וגיליון זה של "שבת

שלום"

מוקדשים לזכרו של אבי מורי סנפורד ("ווייטי") ויצמן

 שהלך

לעולמו ביום ב' באב לפני כשנתיים.

עיר היתה אי שם בנגב ששמה

נרשם בהיסטוריה המקראית כמקום בו נחלו בני ישראל מפלה כואבת. האסון בעיר חרמה התרחש

במלחמה נגד עמי הארץ לאחר חטא המרגלים, שבעקבותיו הוטל עונש כבד על בני ישראל – דחיית

הכניסה לארץ בשנות דור. העונש בא על חוסר האמון שגילה דור היוצאים ממצרים, רתיעתם

מהמלחמה הקשה שחיכתה להם כשיעברו מהמדבר אל תוך ארץ כנען. חוסר האמון התחיל ברמת

המנהיגות, אצל עשרה מתוך שנים-עשר המרגלים שנשלחו לתור את הארץ, ובמהרה הדביק את

העם כולו.

אך מלחמת חרמה לא הייתה עונש על חטא מרגלים. היא

הוטלה דווקא לאחר חטא זה ועונשו. לאחר שהבינו את גודל הטעות, קבוצה חלוצית מתוך

בני-ישראל החליטה ליטול יוזמה ולתקן את המעוות. עכשיו שהבינו שרצונו של הקב"ה

הוא שבני ישראל ילחמו באומץ נגד עמי כנען, הם התארגנו לפעולה נחרצת, כפי שמסופר,

ע"פ משה, בפרשתנו (דברים

א', מ"א): "חָטָאנוּ לַה' אֲנַחְנוּ נַעֲלֶה וְנִלְחַמְנוּ, כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ".

מדובר על מעשה ששורשו בחרטה עמוקה על החטא ורצון עז לכפר עליו. אלא שבמקום לקבל

ברצון ובחמלה את נכונות המעפילים לצאת במסע לכיבוש הארץ, ה' מגנה אותם ומטיל עונש

נורא נוסף על העונש שכבר הוטל בגלל חטא המרגלים: "וַיֵּצֵא הָאֱמֹרִי הַיֹּשֵׁב בָּהָר

הַהוּא, לִקְרַאתְכֶם, וַיִּרְדְּפוּ אֶתְכֶם, כַּאֲשֶׁר תַּעֲשֶׂינָה

הַדְּבֹרִים; וַיַּכְּתוּ אֶתְכֶם בְּשֵׂעִיר, עַד חָרְמָה".

אפשר לדמיין את בני ישראל המותשים והמדממים שואלים: "מה הקב"ה רוצה מאתנו?

כשהבענו חשש לכבוש את הארץ, קיבלנו עונש למות במדבר, וכשגילינו להט לכבוש את הארץ,

מתנו בחרמה".

יש באדם כמיהה טבעית להגדרה חדה, ברורה, ובינרית לטוב ולרע. הרי קל יותר כשהגבולות הם ברורים. מעשה

טוב הוא טוב תמיד ויש לעשותו; מעשה רע הוא רע תמיד ויש להתרחק ממנו. אך אין זה

דרכו של עולם. מעשה שהוא נכון לעת ולנסיבות מסוימות עשוי להיות בלתי נכון לרגע

אחר, לאחר שינוי בנסיבות.

מלחמת חרמה מוזכרת בפרשת דברים, נקראת תמיד לפני ט'

באב, ויש קשר בינה לבין החורבן שאנו מציינים בצום זה.

מה זה "עד חרמה"? בעברית מודרנית מטבע

לשון זה פירושו "עד כיליון". מילונים ואתרים המוקדשים לשפה העברית

מסבירים שמדובר בשיבוש. הם כותבים שהמילים "עד חרמה" מורות רק שהלחימה

הגיעה עד לעיר ששמה הייתה חרמה.

אך שמה של העיר לא הייתה סתם סיום מקום, על פי

חז"ל והפרשנים. בדומה לתחנות אחרות במסע במדבר, למשל מי מריבה, שם המקום נגזר

מאירוע שקרה שם. זאת אומרת, העיר חרמה קיבלה את שמה כתוצאה ממפלה של בני ישראל. כך

כותב רש"י על סיפור המעפילים כפי שהוא מופיע בספר במדבר י"ד, מ"ה.

על המילים "עד חרמה" הוא מעיר: "שם המקום נקרא על שם המאורע".

ולכן הביטוי "עד חרמה" אינה סתם ציון שם

מקום אלא שם שמציין את משמעות האירוע שקרה שם. העיר הזאת הייתה המקום של החרם. שמה

של העיר גזור מהשורש "חרם". שורש זה מסמן משהו מובדל מהכלל. יש חרם שהוא

קדוש ("כָּל

חֵרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לְךָ [לכוהן] יִהְיֶה", דברים יח,

יד) ויש שהוא משהו אסור, כמו אדם מנודה, שאסור לבוא במגע עימו. כשהנביא מכריז:

"וְאֶתְּנָה לַחֵרֶם יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל לְגִדּוּפִים"

(ישעיהו מג, כח) הכוונה היא שישראל תהיה מנודה, מופרדת מכל העמים. העיר חרמה היא מקום שבו

בני ישראל לומדים שמעשה שהיה מצווה ברגע מסוים הוא אסור ברגע אחר.

בכך בא לידי ביטוי גם הקשר למקדש וחורבנו. האם בית

המקדש הוא מרכז פולחני-רוחני המתאים לכל הזמנים? היכול להיות שאלה שבעבר ובהווה פעלו

לבנותו מחדש בפועל, או עדיין להעמיד אותו במרכז החיים הרוחניים של היהודים, חוטאים

באותה טעות? האם התקומה של העם היהודי בארצו וחיים ריבוניים שם דורשים לחדש את

הפולחן או הרעיון של המקדש בירושלים? אולי יש מקום לחשוב אם עלינו לקבל את המילים

בתפילותינו המדברות על הקמת בית-המקדש כפשוטם ולשקול אם הנסיבות היום דורשים תשובה

אחרת ממה שהיה מקובל עד כה.

מעשה המעפילים והחרמה שהביאו על בני-ישראל משמש

אזהרה גם בימינו אנו. אני כותב שורות אלה תוך כדי הסערה שעורר הרב יגאל לוינשטיין בדברי השטנה שלו נגד הרפורמים, הלהט"בים,

ובעצם נגד כל יהודי החושב ששאלות ערכיות ודתיות דורשות חשיבה מעמיקה, כי מה שאולי

היה פעם ברור אינו דווקא ברור היום. כמה שהיינו רוצים ששאלות של טוב ורע יהיו קלות

וברורות, אין הדבר כך. כל החלטה, של הפרט ושל האומה, דורשת עיון בנסיבות והתחשבות

בצרכי הזמן. לא מעט מההחלטות הן קשות ואינן ברורות מאליהן. כך לקחם של פרשת דברים

ושל צום ט' באב.

חיים ויצמן, חבר קהילת ידידיה בירושלים, הוא מתרגם וסופר.

 

 

לא תכירו פנים במשפט… לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלהים הוא.

(דברים פרק א , יז)

 

אמר ר' יהושע בן קרחה: מנין שאם היה יושב לפני

דיין ויודע אתה זכות לעני וחובה לעשיר, אין אתה רשאי לשתוק ת"ל "לא תגורו

מפני איש".

(תוספתא סנהדרין א , ד)

 

"כי המשפט לאלהים הוא"

– כאשר אתם פוסקים את הדין, אתם עוסקים במלאכת שמים. אין זה עניין שלכם, שאתם

יכולים להשתמט ממנו כרצונכם, אלא המשפט הוא לאלהים,

ומוטל עליכם להגשים אותו. משום כך אל תכבשו בלבבכם פסק דין צודק ממורא בשר ודם,

ומאידך יכולים אתם לסמוך על עזרת ה' שאתם עוסקים במלאכתו. וכך אמרו חכמים:

"כל דיין שדן דין אמת לאמיתו… מעלה עליו הכתוב

כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית" (שבת י, ע"א) כי המשפט מעצב אורח חיים אנושיים ונותן להם את הצורה שהבורא נתכוון

לה בשעת הבריאה, שהרי לא נברא האדם אלא כדי שיגשים בחירות את רצון ה', ורק לצורך

זה הניח הבורא את האדם בעולמו.

 (הרש"ר הירש

דברים א, יז)

 

 

קינה ולקיחת אחריות

א"ר

אבהו בשם ר' חנינא: כתיב (הושע ו) 'והמה כאדם עברו

ברית' המה כאדם הראשון, מה אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן וצויתיו ועבר על צוויי ודנתי אותו בשלוחין

ובגרושין וקוננתי עליו 'אֵיכָה'. הכנסתיו לתוך גן עדן,

שנאמר 'ויניחהו בגן עדן' וצויתיו, שנאמר 'ויצו ה' אלהים על האדם' ועבר על הצווי, שנאמר 'המן העץ אשר צויתיך

לבלתי אכל ממנו אכלת', ודנתי אותו בשלוחין, שנאמר 'וישלחהו

ה' אלהים מגן עדן' ודנתי אותו בגרושין,

דכתיב 'ויגרש את האדם', קוננתי עליו 'אֵיכָה', שנאמר 'ויקרא

ה' אלהים אל האדם, ויאמר לו 'אַיֶּכָּה' – 'אֵיכָה'

כתיב, אף בניו הכנסתים לארץ ישראל, וצויתים ועברו על הצווי, דנתי אותם בשלוחין ובגרושין, וקוננתי עליהם 'אֵיכָה', הכנסתים לא"י שנאמר (ירמיה ב) 'ואביא אתכם אל

ארץ הכרמל', צויתים, שנאמר (שמות כו)

'ואתה תצוה את בני ישראל'; עברו על צוויי, שנאמר (דניאל ט) 'וכל ישראל עברו

תורתך'; דנתי אותם בשלוחין, שנאמר (ירמיה ט"ז)

'שלח מעל פני ויצאו'; דנתי אותם בגרושין, שנאמר (הושע ח) 'מביתי אגרשם';

קוננתי עליהם איכה, שנאמר (איכה א) 'אֵיכָה ישבה'.

 (מדרש רבה בראשית – פרשה יט

פסקה ט)

 

חכמים התייחסו למילת מפתח

המופיעה גם בפרשה שנקרא מחר, בהפטרה ("חזון ישעיהו" בפרק א' בישעיהו) ובמגילת איכה אותה נקרא בליל תשעה באב.

המילה היא "אֵיכָה";

אולי ניתן לראות במילה זו שאלה שאנשים או קבוצות שואלים את עצמם כאשר הם במצוקה

ומשמעותה היא: איך קרה הדבר (לי, לנו)?

מעניין שמדרש אחר מייחס מילה זו

לא-ל, כאשר הוא פונה לאדם הראשון ושואל אותי : "אַיֶכָּה?" אחרי שאכל

מעץ הדעת; אותה מילה, אותן אותיות, אבל ניקוד שונה.

כאן משמעות הפנייה היא:

"איפה אתה?"

אולי, השאלה "איפה

אני?" או "איפה אנחנו?" היא שאלה רפלקטיבית, מתבוננת העשויה לעזור

לנו להבין "איך זה קרה?" ואולי אף למנוע את החורבן העתידי. היא מחליפה התקרבנות ללקיחת אחריות ולכן היא מצריכה בגרות.

(העורך)

 

"חטא חטאה ירושלים" – ייחודו של עם ישראל כעם נבחר

על הפסוק

ב"איכה" – "חטא חטאה ירושלים על-כן לנידה היתה"

(א, ח) שואל המדרש: "'חטאה ירושלים', וכי אומות

העולם אינם חוטאים"? אלא אף על פי שחוטאים, אינם כלום, אבל ישראל חטאו

ולקו'."

משמע:

האחריות הרובצת על עם ישראל גדולה מזו של הגויים, וכשאומות העולם חוטאות, לפעמים

הן אף נוחלות הצלחות חרף חטאיהן, ואילו לגבי עם ישראל אין הדבר כן, ועָוֶל ורשעות

שאינם מערערים כלל את יסודות קיום עולם הגויים, יש בכוחם לערער קיומו של עם ישראל,

וזוהי ייחודיותו של עם ישראל המוצאת ביטויה בנוסח הידוע 'אתה בחרתנו מכל העמים',

בחירה שהיא לקבלת חובות ומילויין בלבד, שהן-הן

גם כל זכויותיו כעם ה'.

 (י.ליבוביץ: שיחות על חגי ישראל ומועדיו, עמ' 138)

 

 

מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות

חסדים, מפני מה חרב?

 מפני שהיתה

בו שנאת חנם." (בבלי

יומא ט, ע"ב)

"ואם נחרבנו,

ונחרב העולם עמנו, על-ידי שנאת חינם,

 נשוב

להיבנות , והעולם עמנו יבנה, על-ידי אהבת חינם."

 (אורות הקודש לראי"ה

קוק זצ"ל ג, שכד)

 

כבכל שנה, ובעיקר השנה,

חשוב לנו לזכור

את ההשלכות ההרסניות של

שנאת חינם אידיאולוגית

לכן, נעלה גם השנה

בעקבות יזמתו של חברנו היקר פרופ' ג'רלד

קרומר ז"ל

לקברו של יצחק רבין ז"ל

בליל ט'

באב, מוצאי שבת 13.8.16 בשעה 21.00

 הכניסה מאושרת

ומסודרת מבית העלמין הצבאי.

ניתן להיכנס עם רכב עד לחניה הסמוכה לקבר, כמו כן יואר

השביל להולכי רגל.

נקיים תפילת ערבית, קריאת מגילה ואמירת קינות בסמוך

לקבר.

יש להצטייד בקינות, מגילת

איכה וכן נרות.

 

 

מהנעשה

בתנועה

ביום שישי י"ח בסיוון

תשע"ו 24.6.2016, התקיים כנס

הפעילים של תנועת עוז ושלום-נתיבות שלום המתחדשת בבית כנסת ידידיה, רחוב ליפשיץ 12 ירושלים. מטרת הכנס : לגבש חזון משותף ומעודכן

לארגון שלנו, שיאפשר לנו לגשת לאחר מכן לבחירת הנהלה חדשה ויתר בעלי תפקידים, כדי

לצאת לדרך עם מטרות ברורות. בכנס השתתפו למעלה מ-50 איש ממקומות שונים בארץ.

פרטים על הכנס ותמונות בעמוד הפייסבוק:

https://www.facebook.com/ozveshalom.netivotshalom/posts/1743087169310358

 

הנהלת

העמותה "עוז ושלום" החליטה לחזור לגביית דמי חברות, בסך 40 ₪ לשנת 2016, ולסטודנטים

– 20 ₪.התשלום -.

העברה ישירה לבנק לאומי

סניף 912 מספר חשבון 09973803.

לא לשכוח לשלוח למרים

פיין רכזת המשרד מייל המודיע על העברת התשלום, כדי שהיא תוכל לעקוב אחר התשלומים –

ozveshalomns@gmail.com.

רק משלמי דמי חברות יהיו

בעלי זכות הצבעה באסיפת חברים שאנו מתכננים!

ובכלל: תרמו לעוז ושלום

עוד היום, וקבלו פטור ממס לפי סעיף 46א

 

עמדת תנועת עוז ושלום-נתיבות שלום

תפיסתנו הציונית-דתית רואה בתקומתנו

הלאומית בארץ ישראל אתגר מוסרי ורוחני ומאמינה שתורת ישראל יכולה לשמש מצע לבניית

חברה מוסרית וצודקת, החותרת לשלום והמכבדת כל אדם שנברא בצלם

שלום צודק – השלום הינו ערך דתי ומטרה חיונית בחיי הפרט והכלל. כמו העלייה ובניין

הארץ, אין להשאיר אותו בגדר של משאת נפש לימות המשיח. עלינו לחתור ליצירת מציאות

מדינית של שלום עם שכנינו המבוססת על כבוד הדדי ושיתוף פעולה – "לא מצא

הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום". שלום אמת לא ייכון אלא על בסיס

של צדק. הכלל הגדול "מה ששנוא עליך על תעשה לחברך" חל גם על היחסים שבין

עמנו ובין העם הפלשתינאי.

חביב אדם שנברא בצלם – מדינה יהודית נדרשת להקפיד על כבודו של כל אדם- יהודי וערבי כאחד.

"ממלכת כהנים וגוי קדוש" אינה רשאית לכפות את

שלטונה על אוכלוסיה ערבית גדולה, המחוסרת כל זכויות פוליטיות, לצד מתיישבים יהודים

בעלי זכויות אזרח מלאות. עינינו רואות כיצד השליטה הממושכת רבת השנים על העם

הפלשתינאי מעוותת את דמותנו היהודית וערכינו הדמוקרטיים, מערערת את שלטון החוק,

מקהה את רגישותנו המוסרית, מעודדת מגמות אלימות בשני הצדדים ומנציחה את הסכסוך

ושפיכות הדמים המתמשכת. אנו מצווים להשיב את קדושת החיים, שלום הבריות וכבוד

הבריות לראש סולם העדיפויות של הציונות הדתית – "שאין משפטי התורה נקמה בעולם

אלא רחמים וחסד ושלום בעולם".

הר הבית והמקומות הקדושים – שאלת השליטה על הר הבית מאיימת להפוך את הסכסוך

בינינו ובין הפלשתינאים מסכסוך לאומי לסכסוך בין דתי. גישה דתית אמיתית שוללת את

הפיכת האמונה הדתית לתביעה לשלטון על מקום, יהיה קדוש ככל שיהיה. להיפך – מקום

קדוש ראוי לו שלא יהיה בבעלותו של אף גורם אנושי, ויהיה פתוח לכל המאמינים.

גאולת העם בארצו – ציונות של אמת חותרת לא רק לגאולה הארץ, אלא לגאולת העם בארצו. תפיסה זו

מחייבת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי – הקצאת משאבים לצמצום פערים חברתיים

וכלכליים, לחינוך ולטיפוח סובלנות דתית ופוליטית.

 

 

קוראים יקרים

אנחנו זקוקים לעזרתכם על מנת שנוכל להמשיך את מפעל

"שבת שלום" על הוצאותיו הצנועות,

הכוללות הדפסה והפצה.

המחאות לפקודת עוז ושלום (לציין שהתרומה היא עבור

שבת שלום) ניתן לשלוח לידי מרים פיין, דוסטרובסקי 9, ירושלים,

933806

ניתן גם לתרום באמצעות העברה ישירה לבנק לאומי סניף

912 מספר חשבון 09973803.

לא לשכוח לשלוח למרים פיין, רכזת המשרד, מייל המודיע

על העברת התשלום,

כדי שהיא תוכל לעקוב אחר התשלומים – ozveshalomns@gmail.com.

התרומות מוכרות לצורך פטור ממס לפי סעיף

46א

להפצת המהדורה המודפסת, לקבלת המהדורה האלקטרונית

ולבירורים:

0523920206 ozveshalomns@gmail.com

עורך אחראי – פנחס לייזר;

מזכירת המערכת – מרים פיין

לתגובות ולתיאום דברי תורה: pinchas.leiser@gmail.com

עוז ושלום – נתיבות שלום http://www.netivot-shalom.org.il