כנס הפעילים – י"ח בסיוון תשע"ו

ביום שישי י"ח בסיוון תשע"ו 2016.6.24 ,התקיים כנס הפעילים של תנועת עוז ושלום-נתיבות שלום המתחדשת בבית כנסת ידידיה, רחוב ליפשיץ 12 ירושלים. מטרת הכנס : לגבש חזון משותף ומעודכן לארגון שלנו, שיאפשר לנו לגשת לאחר מכן, לא באותו יום, לבחירת הנהלה חדשה ויתר בעלי תפקידים, כדי לצאת לדרך עם מטרות ברורות. בכנס השתתפו למעלה מ-50 איש ממקומות שונים בארץ.
בחלק הראשון התקיים פאנל בהנחיית רמי פינצ'ובר, בו הרבניות עדינה בר יוסף והדסה פרומן ופרופ' מנחם קליין שיתפו את באי הכנס במחשבותיהם לגבי האפשרויות לקידום נושא השלום בחברה הישראלית.
הרבנית עדינה בר שלום פעילה במסגרות שונות בקרב הציבור החרדי וטענה שמגזר זה מעורה יותר ויותר בחברה הישראלית, ולכן יש להשקיע בו משאבים של חינוך והסברה לשם קידום התקווה לשלום ולהיפרדות מהפלסטינים. היא מאמינה שברגע האמת, הציבור החרדי יתייצב מאחורי רבניו שיעדיפו שלום על פני שליטה על שטחים ועל עם אחר. חשוב לה ביותר לשמר את אופייה היהודי של מדינת ישראל.
פרופ' מנחם קליין התריע מפני הסכנה של מלחמת אזרחים ולשם כך, הוא רואה חשיבות עליונה בשיתוף כל מי שמוכן לקדם הסכמה על כללי משחק דמוקרטיים במציאות מורכבת בה אנחנו נמצאים, בה יש להכיר בחילוקי דעות, אך בה יש לפסול דלגיטימציה של האחר. כמו-כן יש להכיר בקיומו של קולקטיב ישראלי, ולא להדיר %20 מאזרחי ישראל. הכרה בקיומו של מיעוט אתני ודתי אינו עניין של בדיעבד, אלא אתגר אמוני-דתי ממדרגה ראשונה
הרבנית הדסה פרומן, מקדמת בשטח שיח של שלום בין יהודים לפלסטינים על בסיס דתי ורוחני, בין היתר עם בני נוער בתיכונים, ובמכינות הקדם-צבאיות. היא מציינת שפלסטינים מהשטח אינם נותנים אמון בהנהגה, אך היא מעודדת מהעניין שכל צד מגלה בצד השני ובשיח של שלום בעל אופי רוחני, תרבותי ודתי. היא סיימה את דבריה בהגדרה מחודשת לציונות שטבע הרב פרומן ז"ל, במקום: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל"- "עם ישראל שייך לארץ ישראל" .
בהמשך לדברים אלו, שיתף אותנו דר' יואל קרצ'מר בתובנות מעניינות ורלוונטיות העולות מקריאה בסוגיה הראשונה במסכת בבא בתרא. היכולת להגיע, מתוך השלמה בפתרון של חלוקה, כאשר כל צד טוען "כולה שלי" מצריך תהליך של הבשלה.
חברנו פרופ' אוריאל סימון, ממייסדי עוז ושלום, הדגיש את הצורך לחבר בין מוסר לפוליטיקה, מציע לקיים את הדיון בסוגיות השנויות במחלוקת בינינו לבין הימין הדתי מתוך הגינות אינטלקטואלית ולהתנגד לדמוניזציה של היריב האידיאולוגי. הוא הגדיר את חטא המרגלים המסביר את אי יכולתם להיכנס לארץ כחטא של ייאוש וחוסר אמונה הסוגר את האופציות לעתיד. עלינו להאמין בעתיד, גם אם בהווה יש תופעות מדאיגות. בתהלים קטז, יא, נאמר "אני אמרתי בחפזי: כל האדם כֹּ זב" – לא כל האדם כוזב. דברים אלו נאמרים לעתים כהכללה, מתוך חופזה, ויש להימנע מהכללות סטריאוטיפיות החוטאות לאמת.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.